Sabiedrības informēšana par būvniecības iecerēm atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam

  • Organizācija:PROVIDUS
  • Gads:2015
  • Valoda:Latviešu valoda

Kā pašvaldības informē par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem un izdotajām būvatļaujām?

Iesaki citiem:

Lai nodrošinātu sabiedrības efektīvu un savlaicīgu iesaisti plānotajos būvniecības procesos, likumdevējs ir noteicis vairākus veidus, kad un kā ikviens iedzīvotājs uzzina par plānotām būvniecības iecerēm un izsniegtām būvatļaujām.

Informēšanas pienākums saistās ar ikviena indivīda tiesībām:

• lemt un zināt, kā tieši attīstīsies konkrētā teritorija,

• vajadzības gadījumā vērsties tiesā, lai aizsargātu savas pārkāptās tiesības un lūgtu tiesu izvērtēt būvniecības tiesiskumu.

Abi šie aspekti ir būtiski, vērtējot pieejamos un iespējamos sabiedrības informēšanas kanālus, tādejādi likumdevējs ir:

• uzlicis pienākumu pašvaldībām padarīt publisku noteiktu informācijas daudzumu;

• uzlicis pienākumu būvniecības ieceres iesniedzējam padarīt publisku noteiktu informācijas daudzumu;

• noteicis termiņus šī pienākuma izpildei.

Tikai iestājoties visiem iepriekš minētiem nosacījumiem, proti - pietiekams informācijas apjoms, kas padarīts publisks likumā noteiktā laikā - sabiedrības informēšanu var uzskatīt par pietiekamu jeb likuma normām atbilstošu.

Ja kāds no nosacījumiem nav iestājies (vai nav iestājies pilnībā), sabiedrības informēšana var tikt uzskatīta par nepietiekamu, un tādējādi var iestāties Būvniecības likuma 14.panta sestajā daļā noteiktās sekas - augstāka iestāde vai tiesa var atjaunot procesuālo termiņu būvatļaujas apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai.

Šis pētījums ir pirmais sistemātiskais apskats par to, kā pašvaldības ievēro Būvniecības likumā ietvertos noteikumus attiecībā uz sabiedrības informēšanu par saņemtajiem būvniecības ieceres iesniegumiem un izdotajām būvatļaujām.

Pētījuma ietvaros tiek apskatīta Būvniecības likumā noteikto sabiedrības informēšanas pienākumu ievērošana Latvijas pašvaldībās, taču netiek vērtēta būvniecības ieceres iesniedzēju pienākumu izpilde, tādejādi nav izdarāmi visaptveroši secinājumi par to, vai sabiedrība Latvijā ir pietiekami informēta par plānotiem un uzsāktiem būvniecības procesiem un ar tiem saistībā pieņemtajiem lēmumiem.Analizējot Būvniecības likuma normas kopumā, jāsecina, ka pašvaldībām, izpildot sabiedrības informēšanas pienākumu, ir uzdevums publicēt savā mājas lapā internetā informāciju:

• par visām saņemtajām būvniecības iecerēm;

• lēmumiem, kas pieņemti būvatļaujas sakarā;

• aktualizēt informāciju par izdotām būvatļaujām.

Pētījuma ietvaros konstatēts, ka gandrīz visas pašvaldības savās mājas lapās internetā publicē informāciju par plānotiem un paredzamiem būvniecības procesiem, taču tikai neliela daļa no tām izvēlējušās sabiedrībai ērtu informācijas publicēšanas veidu – jau pirmajā mājas lapas atvērumā sniedzot norādi uz vietni, kur tiek apkopota visa būvniecības jomu raksturojoša informācija.Pētījumā konstatēts, ka tikai neliela daļa pašvaldību ievēro visus Būvniecības likumā noteiktos nosacījumus informācijas publicēšanai, tādejādi radot risku, ka strīdus gadījumā tiesā, tiesa nolems atjaunot būvatļaujas apstrīdēšanas termiņu, uzskatot, ka sabiedrības informēšana nav bijusi pietiekama jeb tāda, kas atbilst Būvniecības likumā noteiktiem nosacījumiem.

Monitorings pieejams šeit - (Monitoringa ziņojumspdf) un (Pielikumipdf).

Pētījums tika īstenots, pamatojoties uz Iepirkuma līguma Nr.EM2015/45 „Monitorings par sabiedrības informēšanu par būvniecības ieceri atbilstoši Būvniecības likuma 14.pantā noteiktajam” īstenošanu, kas noslēgts starp Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Ground group growth hands 461049 (1)

Kas ir sociāli atbildīgi iepirkumi? Autors:Agnese Frīdenberga, Kristīne Gaigule-Šāvēja

Title

Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācija un zīmola piešķiršana Autors:Olafs Grigus, Agnese Frīdenberga, Madara Ūlande, Jaan Aps, Iiris Viirpalu, Per Bach, Niels Andreasen