14.augustā MK apstiprināja NAP sākotnējo redakciju.
Sākot no šā gada 15. augusta līdz 15. septembrim sabiedrība tiek aicināta aktīvi piedalīties šīs redakcijas apsriedēs, kuru rezultātus ņems vērā gala redakcijas sagatavošanā. Sabiedriskajai apspriešanai būs divi posmi - elektroniskā veidā, iesniedzot priekšlikumus, bet, beidzoties atvaļinājumu periodam - notiks diskusijas reģionos.
Plašāka informācija www.nap.lv