Atslēgvārdi:

Migrants, Minorities and Education. Documenting Discrimination and Integration in 15 Members States of the EU

  • Autors:Mickael Luciak
  • Organizācija:European monitoring Center on Racism and Xenophobia
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

Eiropas Savienības salīdzinošā pētījuma mērķis bija migrantu un etnisko minoritāšu analīze izglītības sektora jomā, lai nodrošinātu Eiropas Kopienu un tās dalībvalstis ar informāciju, kā vislabāk nodrošināt cilvēku vienlīdzību, uzskatu dažādību un kā samazināt rasismu, diskrimināciju un citas atšķirīgu cilvēku grupu izslēgšanas formas. Pētījums ir balstīts uz 15 ES valstu ziņojumiem National Focal Points (NFPs), Racism and Xenophobia in Europe network vadībā, kā arī paša autora pētījumiem.

Iesaki citiem:

Pētījumā tiek apskatītas dažādas diskriminācijas formas, sistēmas trūkumi un tā rezultātā migrantiem un minoritātēm radītās negatīvās sekas. Pētījums arī analizē katras valsts ieguldītos pūliņus izglītības sistēmas uzlabošanā šīm mazākumā esošajām grupām. Trūkumi izglītības sektorā, ar kuriem saskaras migranti un minoritātes, ir analizēti uz oficiālas statistikas bāzes, kas apskata šo grupu iesaisti un sasniegumus visos izglītības līmeņos. Pierādījumi tam, ka dikriminācija izglītības sektorā tiek praktizēta, ir apkopoti National Focal Points ziņojumā par 15 ES dalībvalstīm. Pētījums sevī arī ietver aprakstu par speciālām skolu programmām, mācību plāniem un pedagogu līdzdalību, lai nodrošinātu veikmīgu bērnu integrāciju un vienlīdzību mācību iestādēs.

Kā liecina pētījums, visas ES dalībvalstu izglītības sistēmas ir ieviesušas jaunas mācību programmas un darba plānus, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu tik dažādā skolēnu sastāva vajadzības. Tas ietver mācību programmas svešvalodās, starpkulturālu mācīšanu un multikulturālu mācību programmu izveidošanu. Piedevām dažas valstis ir ieviesušas īpašas skolotāju apmācības programmas un mēģinājušas izveidot arī multikulturālu skolotāju sastāvu. Šīs programmas valstu starpā atšķiras ar to kvalitāti, formu un apjomu, un to praktiskā ietekme bieži vien nav pietiekami izvērtēta. Ne tik detalizēti, bet NFP ziņojums izvērtē arī dažus praktiskus piemērus - nevalstiskās un valstiskās organizācijas, piemēram, pret diskriminācijas iniciatīvas.

Salīdzinošā pētījuma mērķis ir rosināt ideju un ieteikumu rašanos ES dalībvalstīs, lai uzlabotu un pilnveidotu datu uzkrāšanu un, lai spertu pirmos soļus imigrantu un mazākumtautību minoritāšu izglītības sistēmas kvalitātes nodrošināšanā, pilnveidošanā un uzlabošanā.

Migrants, Minorities and Education. Documenting Discrimination and Integration in 15 Members States of the EUJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi