Atslēgvārdi:

Mass media in (re)distribution of power

  • Autors:-
  • Organizācija:Igaunijas Sociālo lietu ministrija
  • Gads:2004
  • Valoda:angļu

Pētījumā konstatēts, ka sieviešu politiķu attēlojums Igaunijas medijos ir pakļauts patriarhāliem stereotipiem, tajā daudz vairāk nekā vīriešu attēlojumā tiek uzsvērts politiķes dzimums un no politikas attīstības vispārējām tendencēm – komercializēšanās un orientēšanās uz izklaidi – sievietes cieš vairāk, jo medijos saskaņā ar “vājā dzimuma” stereotipu biežāk tiek attēlotas viņu problēmas un vājības.

Iesaki citiem:

Autori konstatē, ka sievietes politiķes pašas iesaistās stereotipisko priekšstatu atražošanā medijos, jo pat izcilas politiķes neapšauba tām piedāvāto publicitātes veidu intervijās vai rakstos. Pētījumā atzīts, ka sievietes tādējādi ir “aklas pret dzimti” un iemesls tam var būt gan nevēlēšanās iebilst pret ierasto kārtību, gan arī tās radīto problēmu neizpratne. Tāpēc lielas cerības situācijas uzlabošanā autori saista ne viena ar mediju, bet pašu sieviešu politiķu izglītošanu.

Šī publikācija ir tapusi projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros, kas finansēts no "Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģijas 2001.-2005. gadam" līdzekļiem, bet Eiropas Komisija nav atbildīga par autora pausto viedokli un darba tālāko izmantošanu.


Mass media in (re)distribution of power
(angliski, PDF)

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

PĒTĪJUMS: Kā mediji atspoguļoja krīzi? Autors:Vita Dreijere

Pētījums: Indivīdu attiecības tiešsaistes sociālajos tīklos 12 Autors:Jānis Buholcs

Ziņas sabiedriskajā televīzijā: paaudžu un etnisko grupu mediju izvēles Latvijā 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Mapping Digital Media: Latvia 2 Autors:Jānis Juzefovičs

Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States - Towards a Risk-Based Approach 1 Autors:Eiropas Komisija Izpildītājs: Katholieke Universiteit Leuven – ICRI, Central European University – CMCS and Jönköping International Business School – MMTC, together with a consultancy firm, Ernst & Young Belgium.

Slēptā reklāma Latvijas mediju saturā: cēloņi, redakciju stratēģijas un reklāmdevēju prakse 12 Autors:Anda Rožukalne

Citi autora darbi
Mustard black minimalist etsy shop icon

What is PROVIDUS? Autors:Providus