Imigrācijas likuma grozījumos ir būtiski mainīti noteikumi, kas attiecas uz ieguldītājiem kapitālsabiedrībās. Pēc grozījumu stāšanās spēkā uzturēšanās atļauju saistībā ar ieguldījumu vienas kapitālsabiedrības pamatkapitālā varēs iegūt ne vairāk kā 3 trešo valstu pilsoņi (tas nozīmē, ka ceturtais nevarēs saņemt uzturēšanās atļauju[ 1 ].