Tiek mainīta kārtība termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanai. Ar likuma grozījumiem, kas stāsies spēkā 2014. gada septembrī, minimālajai vērtībai nekustamajam īpāšumam, lai iegūtu termiņuzturēšanās atļauju jābūt vismaz 250 000 EUR, tam attiecoties uz visiem Latvija reģioniem. Tāpat arī tiek lemts atteikties no normas, kas paredzpiešķirt uzturēšanās atļauju, ja valsts budžetā iemaksāti 50 000 EUR, kā arī atteikties no termiņuzturēšanās kvotām. Tika apstiprināts, ka pieprasot pirmreizējo TUA, ka valsts budžetā iemaksājami 5% no nekustamā īpašuma vērtības, līdzšinējo 25 000 EUR vietā[ 1 ] .