Tieslietu ministrijas pakļautībā esošo Migrācijas lietu departamentu likvidē un tiek izveidots Pilsonības un imigrācijas departaments, kura uzdevums –nodarboties ar migrācijas jautājumiem, Iedzīvotāju reģistra uzturēšanu un personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu.[ 1 ]