Lietuvas Seims 16. jūlijā nolemj, ka par VAES projektu notiks konsultatīvs referendums.