Lietuvas parlaments (Seims) nolemj par Visaginas AES celtniecību rīkot konsultatīvu referendumu. Tas notiks 14. oktobrī vienlaikus ar Seima vēlēšanām.