Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes pārskats 2007 2

  • Organizācija:Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
  • Gads:2007
  • Valoda:latviešu

ES ūdens kvalitātes pārvaldību un ūdenssaimniecību nosaka Ūdens struktūrdirektīva, kas nosaka kritērijus ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes raksturošanai, kā arī nosaka prasību līdz 2015.gadam sasniegt augstu vai vismaz labu ekoloģisko kvalitāti visos dabiskajos ūdensobjektos.

Iesaki citiem:

Pārskata autori secina, ka kopumā vislabākā virszemes ūdens ekoloģiskā kvalitāte 2007.gadā ir bijusi Ventas apgabalā, kur 55 % monitoringa staciju uzrādīja augstu vai labu kvalitāti. Savukārt vissliktākā virszemes ūdens ekoloģiskā kvalitāte bija Lielupes upju baseinu apgabalā, kur 79 % monitoringa staciju uzrādīja sliktu vai ļoti sliktu ekoloģisko kvalitāti.

Caurmērā, salīdzinot upju un ezeru ekoloģiskās kvalitātes klases, var secināt, ka upju stāvoklis ir ievērojami labāks – prasībām atbilst 49 % monitoringa staciju, kamēr tikai 26 % ezeru atbilst kvalitātes prasībām.

(Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes pārskats 2007pdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (2) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


c 27.09.2008 18:49
Manuprāt:
1) Lielā Jugla nav vienīgā upe, kas ietek ezerā, ir arī citas, iespējams, ar ne tik labu ūdens kvalitāti,
2) galvenais iemesls - ezera krasti ir blīvi apdzīvoti, ne visur ir pieslēgta centralizētā udensapgādes un kanalizācijas sistēma, tādēļ daļa mēslu un atkritumu nonāk ezerā,
3) ezera ūdensapmaiņa nenotiek pārāk ātrā tempā (tas tomēr ir ezers, nevis upe), tādēļ piesārņojums uzkrājas (kumulatīvā ietekme),
4) ezers savienots ar Ķīšezeru, kur situācija ar kanalizāciju ir līdzīga, ja ne vēl sliktāka (piem., Suži), no kurienes var ieplūst papildus piesārņojums.

Iespējams, kaut kā tā.

Nehidrologs

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jaunzems - VĢMA 29.08.2008 22:05
Ar ko izskaidrojams, ka, piemēram, L.Juglā kvalitātes līmenis labs bet Juglas ezerā - ļoti slikts? Kās ir piesārņojuma avots, kādēļ tas netiek likvidēts?

Citi autora darbi