„Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā” („Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions”)

  • Autors:Nils Muižnieks, Aivars Tabuns, Brigita Zepa, Inese Šūpule, Jānis Ikstens, Aadne Aasland, Ilze Šulmane, Ivars Ījabs, Žaneta Ozoliņa, Airis Rikveilis, Vyacheslav Dombrovsky, Alfs Vanags, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Aija Lulle, Rasma Kārkliņa, Imants Lieģis
  • Organizācija:Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts
  • Gads:2006
  • Valoda:angļu

Rakstu krājums faktiski iever sevī divas grāmatas: viena par latviešu-krievu attiecībām Latvijā un otra par Latvijas – Krievijas attiecībām”, stāsta krājuma redaktors SPPI direktors Nils Muižnieks.

Iesaki citiem:

Pirmajā grāmatas sadaļā analizēta valdības mazākumtautība politika ar īpašu uzsvaru uz krieviem kā mērķgrupu, kā arī Latvijas krievu attieksmes pret šo politiku, latviešiem, Latviju un tās vietu pasaulē. Atsevišķas sadaļas aplūko krievu iesaistīšanos politiskajās partijās, tautsaimniecībā, medijos un pilsoniskajā sabiedrībā.

Grāmatas otrajā daļā vispusīgi izvērtētas Latvijas un Krievijas attiecības, ārējās un drošības politikas mijiedarbību, ekonomiskās attiecības, un enerģētikas jautājumi. Analizēti arī mazāk pētīti jautājumi, kā piemēram, Krievijas attiecības ar Latvijā dzīvojošiem krieviem, robežu jautājums, un pārrobežu sadarbība. Grāmatas nobeigumā aplūkotas divpusējās attiecības plašākā starptautiskā kontekstā.

17 autoru kolektīvā apvienojušies pētnieki no LU, Rīgas Stradiņa Universitātes, Ilinojas Univeristātes Čikāgā, Baltijas starptautiskā ekonomikas politikas pētījumu centra, Norvēģijas Urbāno un reģionālo pētījumu institūta un Eiropas Savienības Politiskās un Drošības Komitejas.

(Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensionspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi
12727110013 5c69a8acc9 z

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 13 Autors:Ivars Ījabs, Toms Rostoks et al

Vraks

Vai nesodītais nav blēdis? 8 Autors:Ivars Ījabs, Skaidrīte Lasmane