Latvijas bērnu ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO konvencijas par bērna tiesībām izpildi valstī uzklausīšanai Ženēvā 2006. gadā

  • Organizācija:Glābiet bērnus, finansētāji: Nīderlandes Karalistes vēstniecība, Eiropas Padomes Informācijas birojs
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Ziņojumā iekļauts pētījums un aptauju dati, apkopojot vairāk nekā 9000 bērnu viedokļus no dažādām mērķa grupām (maznodrošināti, zaudējuši vecāku gādību, bērni no etniskajām minoritātēm un ar speciālām vajadzībām, cietuši no vardarbības) un priekšlikumus par problēmām, kuras rada bērnos diskomfortu. Šie viedokļi atspoguļo reālo bērnu dzīves ainu bērnu izpratnē.

Iesaki citiem:

Bērnu ziņojums skaidri norāda uz ANO Konvencijas par Bērna tiesībām konkrētu paragrāfu ignorēšanu.

(Latvijas bērnu ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ANO konvencijas par bērna tiesībām izpildi valstīpdf) (976.39 KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi