Latvija, sekojot ES prasībām, uzsāk Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda apguvi. Kopīgie no 2007-2013 gadam pieejamie līdzekļi bijuši aptuveni 13 miljoni eiro, no kuriem 75% bijis Eiropas Savienības finansējums un no valsts budžeta nākuši 25% finansējuma.