Atslēgvārdi:

Latvija un attīstības sadarbība

  • Autors:Gunda Ignatāne (red.), Artūrs Alksnis, Līva Muižniece, Toms Rostoks, Sandija Novicka, Kristīne Krūma, Ivars Ījabs, Kristīne Rudzīte, Ivars Indāns, Aija Lulle, Iveta Reinholde, Visvaldis Valtenbergs, Ilze Vasariņa, Solvita Denisa
  • Organizācija:Stratēģiskās analīzes komisija, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
  • Gads:2006
  • Valoda:Latviešu

Attīstības sadarbības politika Latvijā ir salīdzinoši jauns politikas virziens, kura mērķis ir palīdzības sniegšana attīstības valstīm.

Iesaki citiem:

Citiem vārdiem – Latvija ir kļuvusi no saņēmējvalsts par donorvalsti, kas var palīdzēt citiem pasaulē. Lai arī šī politika ir jauna un sākta pilnvērtīgi veidot tikai līdz ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā, jau šobrīd būtu nepieciešams izvērtēt, vai Latvija tās veidošanā ievēro mērķus, kuru sasniegšana ir obligāts attīstības sadarbības pozitīva novērtējuma priekšnoteikums.

Grāmatas četrās nodaļās tiek risinātas attiecības starp vērtībām, solidaritāti un interesēm attīstības sadarbības kontekstā. Tam seko nabadzības, cilvēktiesību un pilsoniskās sabiedrības problemātikas izklāsts. Trešā nodaļa veltīta aktieriem un lēmumu pieņemšanas procesiem attīstības sadarbībā. Grāmatu noslēdz raksti par globālo procesu izpratni.

(Latvija un attīstības sadarbībapdf)


Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Article research

Attieksme pret attīstības sadarbību Autors:SKDS

Citi autora darbi
12727110013 5c69a8acc9 z

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 13 Autors:Ivars Ījabs, Toms Rostoks et al

Vraks

Vai nesodītais nav blēdis? 8 Autors:Ivars Ījabs, Skaidrīte Lasmane