2007. gada 6. decembrī Briselē tika pieņemts lēmums, ar kuru 21. decembrī Šengenas telpai pievienojās deviņas jaunās Eiropas Savienības dalībvalstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Čehija, Ungārija, Slovākija, Slovēnija un Malta. Līdz ar šo lēmumu, tika atcelta robežkontrole uz Latvijas sauszemes un jūras robežām ar Lietuvu un Igauniju, un tā ir kļuvusi par Šengenas telpas iekšējo robežu, tāpat arī drīz pēc tam robežkontrole uz iekšējās gaisa robežas tika atcelta. Tajā pašā laikā, Latvijas robežas ar valstīm, kas atrodas ārpus Šengenas telpai (Krievija, Baltkrievija) ar šo lēmumu kļuva par Šengenas ārējām robežām.