Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos

  • Autors:Aija Zobena, Baiba Bela-Krūmiņa, Juris Krūmiņš, Janīna Kursīte-Pakule, Aija Priedīte-Kleinhofa, Aivita Putniņa, Pēteris Šķiņķis, Inta Brikše, Daina Pakalna, Līga Paula, Ilze Trapenciere, Inga Vilka, Margarita Dunska, Jānis Ikstens, Līga Rasnača, Laura Sūn
  • Organizācija:ANO Attīstības programma Latvijā
  • Gads:2005
  • Valoda:latviešu

Anotācija

Iesaki citiem:

Izdevuma “Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos” mērķis ir aplūkot tautas attīstību kā cilvēka rīcībspējas paplašināšanu. Lai novērtētu rīcībspējas paplašināšanos Latvijas reģionos, pārskatā:
1) raksturoti nozīmīgākie dzīves veida resursi un procesi reģionos – vietas identitāte, demogrāfiskais potenciāls, iedzīvotāju migrācija un ikdienas kustība;
2) iztirzāti svarīgākie faktori, kas nosaka cilvēku dzīvesdarbības iespēju atšķirības reģionos, reģionālās attīstības politika, izglītības un informācijas tīkli;
3) aplūkotas nozīmīgākās cilvēku rīcībspējas izpausmes reģionu ekonomikā, politikā un kultūras dzīvē.
Pētījuma autori konstatē, ka demogrāfiskais potenciāls ir nepietiekams ilgtspējīgai attīstībai, turklāt reģionos trūkst institūciju, kas uzņemtos atbildību par attīstības plānošanu, jo reģionālā reforma ir iekavēta. Tikai trešdaļā pašvaldību ir izstrādāti teritorijas plānojumi un kā negatīvu iezīmi iedzīvotāji novērtē patronāžu pašvaldību vadītāju un partiju attiecībās. Pārskata ietvaros veiktā aptaujā Latvijas iedzīvotāji savu apmierinātību ar dzīvi 10 ballu skalā novērtējuši ar 6.
Pārskats sniedz arī rekomendācijas valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora, kā arī indivīda līmenī.

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005. Rīcībspēja reģionos

(latviski, PDF, 8,35 MBpdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi