Latvija iestājas ES un līdz ar to tai kļūst saistošas ES tiesību normas imigrācijas un integrācijas jomā.Tieši Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā un pievienošanās Šengenas līgumam 2007.gada 21.decembrī uzskatāmi par pašiem nozīmīgākajiem notikumiem, kas turpmāk ietekmēja migrācijas jautājumu tiesisko regulējumu Latvijā.