Atslēgvārdi:

Labākā tiesībsarga meklējumos 7

Tiesībsarga amatam izvirzīti divi kandidāti – Rasma Kārkliņa un Ringolds Balodis. Lai arī balsojums par ombuda kandidātiem Saeimā pēkšņi pārcelts uz nākamo gadu, piedāvājam iepazīties ar kandidātu sniegtajām atbildēm uz portāla uzdotajiem jautājumiem par ombuda institūcijas darbību nākotnē.

Iesaki citiem:

1. Ja Saeima atbalstīs Jūsu kā tiesībsarga kandidatūru, kādas būs Jūsu darbības prioritātes?

2. Tiesībsarga lēmumiem nav juridiski saistošs raksturs. Kā panāksiet pieņemto lēmumu iedzīvināšanu?

3. Kā panāksiet savu neatkarību no politiskajām partijām?


Rasma Kārkliņa, politoloģe
Foto: AFI1. Viena prioritāte būtu pārbaudīt, kā visdrīzāk var uzlabot sabiedrības vājāko grupu stāvokli, jo sevišķi kā tas attiecas uz invalīdu un bērnu tiesībām. Šeit arī varēšu iedzīvināt savu nodomu cieši sadarboties ar pilsoniskām apvienībām, jo tādā veidā var daudz vairāk panākt, gan izzinot, kāds atbalsts attiecīgām cilvēku grupām ir visvairāk vajadzīgs, gan viņus pašus iesaistot jautājumu risināšanā, tā gūstot lielākus panākumus.

Citas prioritātes būs iekārtot jauno tiesībsarga institūciju kā paraugu, lai iedzīvinātu “labus pārvaldības principus”, kas ir viens no tiesībsarga uzdevumiem attiecībā uz visu valsts pārvaldi - bet būtu jāsāk pašam ar savu iestādi. Tas būs ļoti interesants izaicinājums.

2. Kā skaidrojuši kaimiņzemju ombudi un lietpratēji, tiesībsarga galvenā ietekme izriet no viņa autoritātes sabiedrībā un valsts iestādēs. Šo autoritāti var panākt gan ar uzskatāmi labi veiktu darbu, gan arī izveidojot informācijas un preses nodaļu, kas māk gan parādīt veiksmes, gan reizē iesaistīt pašus iedzīvotājus un pilsoniskās apvienības kopīgā darbā, kā arī komunikācijas apritē.

3. Pats likums nosaka, ka tiesībsargam jābūt politiski neatkarīgam jau no amata uzsākšanas brīža, man nav nekādu saistību ar jelkādu politisko partiju. Ja kādai partijai vai atsevišķam politiķim liksies, ka jāmēģina ietekmēt tiesībsarga darbu, to nepieļaušu.

Asoc.prof.Dr.iur.Ringolds Balodis, Latvijas Universitātes Juridiskās Fakultātes Valsts tiesību zinātņu katedras vadītājs un zvērināts advokāts
Foto: LU Preses centrs1. Pirmā prioritāte (neatkarīgi no tās, kas kļūs par tiesībsargu (TS)) , protams, ir saimniecisko lietu nekavējoša risināšana un problēmu apzināšana. Šie jautājumi skar grāmatvedības lietas, telpas, dokumentu apriti, preses dienestu un personālu. Ņemot vērā, ka TS tiek veidots uz Valsts cilvēktiesību biroja (VCB) bāzes, zināmi priekšnosacījumi, iestrādes jau ir. Ja runā par mani, esmu ar šādu uzdevumu sekmīgi ticis galā jau iepriekš veidojot Latvijā pilnīgi jaunu valsts pārvaldes iestādi - Reliģisko lietu pārvaldi.

Par darbiniekiem runājot, svarīgi ir īsā laikā savākt spēcīgu TS komandas kodolu un piesaistīt spējīgus, atzītus konsultantus, kas īsā laikā palīdzētu izstrādāt TS stratēģiju turpmākajam darbības periodam. Zinot jau iepriekš (piemēram, Rīgas praids), ka tuvosies kādas lietas, kurās visticamāk tiks iesaistīts arī TS, domāju, ka TS liela uzmanība jāveltī dažādu konsultatīvu padomju veidošanai. Pirms pieņemt, kādus lēmumus būtu svarīgi piesaistīt autoritatīvus un zināmus administratīvo lietu un cilvēktiesību ekspertus.

Sākotnējās darbības prioritātēm, pēc mana ieskata, jāveidojas no tām pilsoņu sūdzībām, kas jau iesniegtas, kā arī no tām, kas tuvākajā laikā pēc izveidošanās tiks iesniegtas TS. Šķiet, ka sevišķa uzmanība jāpievērš tiem sabiedrības slāņiem, kas nespēj sevi aizsargāt. Tie ir bērni un vecie ļaudis. Bērnu jautājums ir īpaši svarīgs jo mūsu valsts atteicās no bērnu ombuda veidošanas, ietverot to TS pienākumos. Esmu dzirdējis, ka liela daļa no pašreiz VCB iesniegtajām sūdzībām ir tieši no ieslodzītajiem. Šī iemesla dēļ svarīgs ir penitenciāro iestāžu jautājumam, respektīvi, ir jāapzina, kas notiek Ieslodzījumu pārvaldē.

2. Tiesībsarga moto būtu jābūt - cilvēks un viņa tiesības ir lielākā vērtība. TS virsuzdevums, manuprāt, ir pilsoņtiesību aizsardzība no administratīvās patvaļas. Tāpēc šai jaunizveidotajai valsts institūcijai jākļūst par cilvēktiesību aizsardzības aktīvu valsts garantiju! TS jāiekļaujas jau esošajā valsts pārvaldes modelī, cenšoties papildināt esošo darbu pilsoņtiesībaizsardzības jomā, turpinot VCB iesāktās iestrādes un iedzīvinot kvalitatīvi jauno principu – labu pārvaldību.

Domāju, ka es neatklāšu neko jaunu, runājot par to, ka Latvijas ombudam nav dotas plašas pilnvaras, un TS rekomendācijām nav tiesas nolēmumu statusa. TS rīcībā ir vien rekomendācijas, ieteikumi un ziņojumi valsts prezidentam, parlamenta komisijām un valdībai. Es ticu, ka, ja šie ziņojumi būs izstrādāti pamatīgi, ar argumentiem, juridiski korekti, tad tos nevarēs neņemt vērā. No šāda aspekta par vienu svarīgu TS darbības pamatu jākļūst presei un plašsaziņas līdzekļiem kopumā.

3. Pirmkārt, ja presei būs redzama TS darbība, tad arīdzan sabiedrība novērtēs TS darbu. Jāpaveic ļoti sarežģīts uzdevums. Jau ar pirmajiem TS soļiem jāveido autoritāte sabiedrībā. Tas pie tik vājas varas resursu esamības ir vienīgais TS atbalsta punkts.

Runājot par partijām jāsaka, ka tās ir organizācijas, kas tiek izveidotas, lai veiktu politisko darbību. Starp citu, saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem minētā darbība sevī ietver arī iesaistīšanos publiskās pārvaldes institūciju izveidē. Tātad tas, ka partijas aktīvi iesaistās TS izveidē ir ne vien loģisks process, bet arī partiju funkcionāls uzdevums. Pēc TS izveidošanas ņemot vērā, ka partijas Latvijā nevar pildīt valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus, partiju ietekme ir pretrunā ar likumiem. No vienas puses es, protams, apzinos, ka iespējams kādai partijai var nebūt pieņemama viena vai otra TS aktivitāte, taču no otras puses es loloju cerības, ka neko nevarēs pārmest, ja redzēs, ka TS darbība ir politiski neitrāla un viņš izturas pilnīgi vienādi pret visiem. Patiesību sakot tikai no cilvēka ir atkarīgs, vai viņš pakļaujas ietekmei.

Šeit gan jāņem vērā, ka runājot par neatkarību - TS var censties ietekmēt izmantojot, kā bubuli likumā paredzēto impīčmenta procedūru. Tā ir ļoti vienkārša. Ne izmeklēšanas, ne izvērtēšanas – balsojums un viss… Šeit es saskatu draudu TS neatkarībai. Manuprāt, mums ir maza impīčmenta jeb amatpersonas atstādināšanas prakse. Tas nav pareizi, jo ja bez tiesībsargājošo instanču (piemēram, Ģenerālprokuratūras vai Augstākās tiesas) atzinumiem un vērtējumiem – var Saeimā ierosināt jautājumu par TS atcelšanu, un pamatojums varētu nebūt pamatots ar faktiem, bet gan klaji politisks.

Konkrēti par mani runājot, es nekad neesmu skatījies uz juridiskiem jautājumiem subjektīvi, vadoties no kādām partejiskām, reliģiskām vai korporatīvām pozīcijām un negrasos to darīt. Man dārga mana profesionālā karjera gan kā juristam, gan kā zinātniekam. Tie priekšmeti, kas ir mans pētniecības objekts ir reliģijas brīvība un konstitucionālās tiesības. Ne vienā, ne otrā jautājumā nedrīkst būt iejaukta partejiska vai reliģiska interese, un es cenšos, lai pat aizdomas par to nebūtu.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (7) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


stalins - visiem tirlinjiem 16.01.2007 17:45
redzams ka R.Balozha kungs ar atljautiem,un tikai! atljautiem panjeemieniem tiek dziits stuurii.Nu par neitralitaati...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

mja 14.12.2006 19:00
neerti lasit Baloža atbildes. Cileks ar zinatniskajiem gradiem, kadas sausmas...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


pajoliņš 13.12.2006 19:01
Es tiecos uzticēties cilvēkiem, kuri savas domas izklāsta gramatiski pareizi un precīzi izvēlas vārdus - tas liecina par sakārtotu prātu. Šai ziņā Kārkliņas kundze pavisam noteikti ir pārāka.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Horacio 13.12.2006 16:50
Pilnīgi piekrītu Annelei. Baloža atbildes ir pilnīgi nožēlojamas

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Līga 13.12.2006 14:24
Man arī pirmais jautājums rodas - kas tā tāda "pilsoņtiesībaizsardzība" - vai jauns pavērsiens cilvēktiesību aizsardzībā vai tikai neprofesionāls terminu lietojums... Diez ko labu par kanditāta izpratni tas neliecina nebkurā gadījumā..

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Annele 13.12.2006 10:14
Ļoti interesantas atbildes uz jautājumiem.

Ja vērtējam R. Kārkliņas sniegtās atbildes, tās ir korektas un ieturētas. Pat varētu teikt saturīgas. Man simpatizēja šī nostāja.

Balodis, tieši pretēji - lej par deviņiem mēmiem. Kaut kādi jaunvārdi ("pilsoņtiesības", "pilsoņtiesībaizsardzība"), varētu domāt, ka mums tagad ir Endzelīns juniors. Lai nu kā. No visa teiktā tā arī nav skaidri saprotamas ne prioritātes, ne veids kā panākt autoritāti, ne arī kā tad tiktu nodrošināta neatkarība no politiskajām partijām (ierindas pilsoņa izsaukumi par cenšanos būt neatkarīgam ir ne vairāk ne mazāk bet Tiesībsarga necienīgi). Balodis līferē pēc pilnas programmas. Jautājums Balodim - kādu vērtējumu viņš pats ieliktu par tādu rakstu darbu, ja to būtu iesniedzis students, kā atbildes uz kontroldarba jautājumiem?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs


Aleksis 13.12.2006 01:45
Man paslīdējis garām - kādēļ šāda institūcija vispār ir nepieciešama? Tiesībsarga likumu izlasīju, bet nesapratu, kur ir sāls. Man šķiet, ka gandrīz visas tiesībsarga funkcijas var veikt jau esošo institūciju pārstāvji - Saeimas deputāti var pieprasīt informāciju no dažādām iestādēm un ierosināt likumus, žurnālisti var uzklausīt iedzīvotāju sūdzības par tiesību pārkāpumiem, tiesas var novērst šos pārkāpumus, bāriņtiesas var strādāt ar novārtā pamestiem bērniem, utml. Kas jauns nāks no tāda tiesībsarga?

Starp citu, kādi ir ombuda institūciju analogi ASV? Un kādas ir to funkcijas un pilnvaras? Kaut kādus linkus atradu tikai atsevišķām amatpersonām dažos štatos - Ņujorkas (New York Public Advocate), Havaju, Aijovas, Arizonas. Vai Amerikas likumdošanā tas vispār ir kaut kas būtisks? Varbūt amerikāniete, kura kandidē uz šo amatu, Rasma Kārkliņa varētu paskaidrot, kas un kā šīs funkcijas veic viņas mājvietā - Indiānas štatā?

Saistītie raksti
Citi autora darbi