Kvalitatīvi lēmumi – vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai

  • Autors:Agnese Lešinska
  • Organizācija:PROVIDUS
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu

ANOTĀCIJA

2004.gada 1.februārī spēkā stājās Administratīvā procesa likums, kas izvirza stingras prasības katram izdotajam administratīvajam aktam. Pētījumā tiek analizēti piecu Latvijas pašvaldību pieņemtie administratīvie akti, lai konstatētu to atbilstību Administratīvā procesa likuma prasībām. Pētījums meklē atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Vai pašvaldību lēmumi ir pietiekami kvalitatīvi? Vai kvalitātes problēmas ir ātri un viegli novēršamas? Vai pašvaldību lēmumu rezultātā tām var nākties segt privātpersonām nodarītos zaudējumus? Kā šādu risku mazināt?

Iesaki citiem:

Pētījumā secināts, ka neviens no analizētajiem pašvaldību lēmumiem neatbilst Administratīvā procesa likuma prasībām, tādejādi pakļauj pašvaldības budžetu zaudējumu atlīdzības riskam. Visnekvalitatīvākie lēmumi ir tie, kurus pieņem būvvaldes, jo tajos tika konstatētas vislielākās nepilnības un neatbilstība Administratīvā procesa likumam. Salīdzinoši kvalitatīvi ir administratīvie akti, ko pieņēmušas bāriņtiesas un pagasttiesas.

Pētījums piedāvā plašu materiālu, kas palīdzēs administratīvo aktu izdevējiem pašvaldībās uzlabot lēmumu kvalitāti, pielāgojoties Administratīvā procesa likuma prasībām. Pētījumā ir ierosināts pašvaldībām mainīt administratīvo aktu sagatavošanas praksi un likumdevējam saskaņot likumu “Par pašvaldībām” ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

(pdf Kvalitatīvi lēmumi – vienīgais veids efektīvai un ilgtspējīgai pašvaldību darbībai pdf)(337.98 KB)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi