Īss apraksts/ anotācija: Kultūras ministrija ir izsludinājusi konkursu, ar mērķi atlasīt ekspertus darbam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas un uzraudzības padomē. Trīs no ekspertiem tiks atlasīti no augstākās izglītības un pētniecības iestāžu pārstāvju vidus, un trīs- nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Padomes funkcijas ir Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzība, valsts pārvaldes un citu iesaistīto institūciju sadarbības veicināšana pamatnostādņu īstenošanā.

Oficiālais avots