Atslēgvārdi:

Korupcijas risku izvērtējums trīs Rīgas domes departamentos

  • Autors:Delna
  • Organizācija:Delna
  • Gads:2009
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir veicināt korupcijas novēršanas darbu Rīgas pilsētas pašvaldībā. Pētījuma sagatavošanā tika izmantota sistēmiskā pieeja, analizējot departamentu uzraudzības sistēmas, personāla atlases un atalgojuma sistēmas, interešu konflikta un ētikas kodeksa ieviešanas mehānismu, kā arī informācijas atklātības principu nodrošināšanas sistēmas uzņēmību pret dažādām potenciāli koruptīvām darbībām. Pētījums balstīts uz datiem, kas iegūti analizējot trīs Rīgas domes departamentus – Pilsētas attīstības departamentu, Labklājības departamentu un Īpašuma departamentu.

Iesaki citiem:

pdf Korupcijas risku izvērtējums trīs Rīgas domes departamentos (1.34 MB)

Iesaki citiem: