Atslēgvārdi:

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada pirmais pusgads

  • Autors:Linda Austere, Sonja Biena Karlovšeka, Inga Vilka
  • Organizācija:PROVIDUS
  • Gads:2008
  • Valoda:latviešu

Strādājot pastāvīgā konfrontācijā vai zaudējot cīņā pret partejisko spiedienu, pretkorupcijas institūcijas kļūst mazefektīvas vai pat pavisam zaudē nozīmi.

Iesaki citiem:

Savukārt, korupcijas mazināšana ilgtermiņā prasa, lai visā valstī kopumā iedzīvinātos gana efektīvi labas pārvaldības standarti un pietiekami daudzos atbildīgos amatos atrastos pietiekami godprātīgi cilvēki.

Šis Korupcijas °C ir veltīts sistemātiska rakstura jautājumiem. Publiskās informācijas atklātība, kam veltīti divi raksti, tradicionāli tiek uzskatīta par principu, kas apgrūtina negodīgu amatpersonu iespējas ļaunprātīgi izmantot savus amatus. Pārskats raugās ne tik daudz uz Lavijas specifisko gadījumu, kā uz tendencēm Eiropas līmenī. Trešajā rakstā aplūkots korupcijas risks pašvaldībās.

pdf Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada pirmais pusgads (1.67 MB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi