Konferences par policijas un sabiedrības līdzatbildību un sadarbību demokrātiskā valstī rezultāti

Trešdien noslēdzās konference „Policijas un sabiedrības līdzatbildība un sadarbība demokrātiskā valstī”, kuras gaitā pašvaldību un valsts policijas darbinieki, pašvaldību un valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji debatēja par demokrātiskas, uz pakalpojumu sniegšanu un sabiedrību orientētas policijas attīstību Latvijā. Konferences dalībnieki atzina, ka abpusējs uzticēšanās trūkums starp policiju un sabiedrību ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem efektīvai sadarbībai, kā arī diskutēja par šīs problēmas cēloņiem un risinājumiem.

Iesaki citiem:

Trešdien noslēdzās konference „Policijas un sabiedrības līdzatbildība un sadarbība demokrātiskā valstī”, kuras gaitā pašvaldību un valsts policijas darbinieki, pašvaldību un valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji debatēja par demokrātiskas, uz pakalpojumu sniegšanu un sabiedrību orientētas policijas attīstību Latvijā. Konferences dalībnieki atzina, ka abpusējs uzticēšanās trūkums starp policiju un sabiedrību ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem efektīvai sadarbībai, kā arī diskutēja par šīs problēmas cēloņiem un risinājumiem.

Konferences gaitā Londonas Metropoles policijas pārstāvji Reg Hooke, Gary Fryer un Metropoles policijas pārvaldes pārstāvis Tim Rees dalījās sekojošā pieredzē: (1) kā veidot veiksmīgu policijas un vietējās sabiedrības sadarbību; (2) kā plānot policijas darba prioritātes, balstoties uz vietējas sabiedrības vajadzībām un aktuālām problēmām; un (3) kā ieviest kvalitatīvus policijas darba vērtēšanas kritērijus, piemēram, sabiedriskās domas aptaujas. Policijas atbildība sabiedrības priekšā, atvērtība sadarbībai un patiesa vēlme godīgi un taisnīgi kalpot tās locekļiem ir vērtības, kas raksturo policiju demokrātiskā valstī.  Viens no konferences centrālajiem jautājumiem bija uz sabiedrību orientētas policijas (angļu val. community policing) darba metožu ieviešana Latvijas policijas darbā. Britu pieredze liecina, ka sabiedrība no policijas sagaida klātesamību, pieejamību un atsaucību. Sabiedrība vēlas, lai policija vienlīdz aktīvi nodarbojas gan ar noziedzības novēršanu, gan ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu.

Konferences atklāšanā Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Jānis Geduševs pauda apņēmību Rīgas Pašvaldības policijas administratīvajā teritorijā pilotprojekta veidā uzsākt uz sabiedrību orientētas policijas darba metožu ieviešanu. Šobrīd Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar RPP izvērtē piemērotākās vietas – pilsētas rajonu segmentus - pilotprojekta ieviešanai. Izvērtēšanas gaitā tiek apkopota informācija gan par noziedzību, gan par vietējās sabiedrības sociālekonomiskajām problēmām. Konsultācijās ar Londonas Metropoles policijas ekspertiem noris darbs pie koncepcijas un metodoloģijas izstrādes par uz sabiedrību orientētu policijas darba metožu un sabiedriskās domas aptauju ieviešanu RPP izraudzītajā teritorijā.

Savukārti, Valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis apgalvoja, ka „policiju atdalīt no sabiedrības ir nepieņemami” un pauda satraukumu par to, ka pieaug represīvo metožu īpatsvars gan kriminālpolicijas, gan kārtības policijas darbā, kā arī izteica bažas par sabiedrībā jūtamo vienaldzību pret apkārt notiekošo.

Ja policija vērtē savu darbu tikai pēc kvantitatīviem statistikas datiem par atklātiem noziegumiem un reģistrētiem protokoliem, policijas darbiniekiem ir izdevīgi izvairīties no noziedzīgu nodarījumu reģistrācijas, tādējādi radot maldīgu priekšstatu par reālo noziedzības līmeni valstī.  Kamēr policijas darbā tiks dota priekšroka „reālu krimināllietu” izmeklēšanai un likumpārkāpēju sodīšanai, nevis profilaktiskajam darbam noziedzības mazināšanai un sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai, sabiedrība nebūs apmierināta ar policijas darbu!

Konferenci organizēja Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policiju, projekta “Uz sabiedrību orientētas policijas darba metožu ieviešana Rīgas Pašvaldības policijas darbā” ietvaros. Projekta finansētāji Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonds, Lielbritānijas vēstniecība Rīgā, Rīgas Pašvaldības policija un PROVIDUS.

Vairāk informācijas pieejams šeit

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!