Atslēgvārdi:

Kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par pilsonību. Novērtējums

  • Autors:Ilze Brands Kehre
  • Organizācija:Latvijas Etnisko studiju un cilvēktiesību centrs
  • Gads:2002
  • Valoda:Lat, Eng

Kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par pilsonību ierosināja un vadīja Naturalizācijas pārvalde un EDSO Misija Latvijā (līdz mandāta beigām 2001. g. decembrī) sadarbībā ar Tieslietu ministrijas Integrācijas departamentu un UNDP Latvijā.

Iesaki citiem:

Anotācija

Kopējo finansējumu nodrošināja starptautiskie donori – ASV, Kanāda, Vācija, Lielbritānija, Zviedrija un Norvēģija. Tā tika īstenota no 2001. gada novembra līdz 2002. gada februāra vidum, un galvenā mērķauditorija bija nepilsoņi vecumā no 15 līdz 40 gadiem.

Novērtējums sastāv no analīzes par kampaņas izveidošanu un tās rezultātiem, sīkāk analizējot izmaiņas naturalizācijas pieteikumu skaitā, kā arī reklāmas un informācijas mērķauditorijas sasniegšanu. Īpaša uzmanība pievērsta reģionālām atšķirībām naturalizācijas gaitā un kampaņas efektivitātē.

Galvenie novērtējuma secinājumi ir, ka naturalizācijas pieteikumu skaita lejupslīde, kas sākās 2000. gadā, ir pārtraukta un naturalizācijas aktivitāte 2002. g. pirmajos mēnešos pieaugusi par aptuveni 20%. Vienlaikus kampaņa ir atšķirīgi iedarbojusies dažādos reģionos: virs vidējo pieteikumu pieaugumu var vērot Valmierā un Saldū, pieaugumu atbilstoši vidējam valstī – Rīgā (Pārdaugavā, Vidzemes un Latgales priekšpilsētā) un Jelgavā, pozitīva, bet novēlota ietekme bijusi Daugavpilī. Stabila vai sarūkoša naturalizācijas pieteikumu tendence Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un Rīgas Centra rajonā liecina, ka šeit kampaņai nav bijis pozitīvas ietekmes.

No šādiem diferencētiem, bet kopumā pozitīviem kampaņas rezultātiem un nepilsoņu atsaucības uz informācijas sniegšanu var secināt, ka daudziem nepilsoņiem joprojām trūkst informācijas par naturalizācijas procesu. No šāda viedokļa kampaņa iedarbojusies veiksmīgi, turklāt viens no pozitīvākajiem sasniegumiem ir radītais iespaids, ka pirmo reizi tieši tiek uzrunāti nepilsoņi un izteikta valsts vēlēšanās redzēt viņus kā valstij oficiāli piederīgos.


Kampaņa sabiedrības informēšanai un izpratnes veicināšanai par pilsonību. Novērtējums (Pievienotais failspdf)
Public Awareness and Promotion Campaign for Latvian Citizenship. Evaluation (Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi