Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto prasību patvēruma jomā pilnīgu pārņemšanu, tika pieņemts jauns Patvēruma likums, uz kura pamata 2010. gadā tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi.