Tiek izveidots un pirmos patvēruma meklētājus uzņem patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs „Mucenieki”. Šeit patvēruma meklētāji uzturas, kamēr notiek patvēruma procedūra.