Augstākās Padomes lēmums “Par Latvijas Republikas Ministru Padomes Migrācijas lietu pārvaldes departamenta izveidošanu[ 1 ] . Migrācijas lietu departaments nodarbojās ar migrācijas jautājumu risināšanu, piemēram, tas sagatavoja normatīvo aktu par imigrantu pagaidu pierakstīšanas pārtraukšanu. Līdz ar šo lēmumu tika pārtraukta jebkuru personu, kas iebraukušas no citām valstīm, pierakstīšana Latvijas Republikā[ 2 ].