Atslēgvārdi:

Izglītības refomas Latvijas sabiedrības integrācijai un labklājībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2003./2004.

  • Autors:Evija Kļave, Inese Šūpule, Brigita Zepa, Ineta Kristovska, Astra Visocka, Linda Krūmale, Aina Vilciņa, Gunārs Karlovičs, Sarmīte Vīksna, Ingrīda Muraškovska, Ieva Strode, Zanda Ulnicāne, Mārīte Seile, Jena Lejiņa, Andris Millers, Rita Kaša, Aija Kalniņa
  • Organizācija:Sabiedriskās politikas centrs "Providus"
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu, angļu

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS piedāvā jaunu ikgadējo pārskatu par izglītību Latvijā, šajā ziņojumā meklējot atbildi uz jautājumiem, vai pašreiz Latvijas izglītībā notiekošās reformas veicina konkurētspējīgas sabiedrības veidošanos, vai tās ir tālredzīgas un virzītas uz sabiedrības labklājības pieaugumu, un kā Latvija ilgtermiņā var attīstīt potenciālās iespējas, ko piedāvā iestāšanās Eiropas Savienībā.

Iesaki citiem:
Izglparsk0304 255x203

Pētījumā apskatītas trīs tēmu bloki:

1.Mazākumtautību izglītības reforma (divplūsmu skolu pieredze, 2004.gada reforma mazākumtautību skolās);
2.Pirmsskolas un pamatskolas izglītības efektivitāte (Rīgas skolotāju algu sistēma, pamatizglītības iegūšanas iespējas bērniem ārpus izglītības sistēmas, pirmsskolas izglītība);
3.Augstākā un pieaugušo izglītība (studiju līgumi, maznodrošināto jauniešu iespējas, pieaugušo izglītības finansēšana).

Katrā no tēmām autori analizējuši situāciju, identificējot problēmas un sniedzot ieteikumus pozitīvām pārmaiņām. Pētījumā secināts, ka zināšanu ekonomikas attīstībai Latvijā nepieciešama Izglītības un zinātnes, Finanšu un Ekonomikas ministrijas sadarbība; valdība aicināta strādāt pie nākamās Latvijas Izglītības attīstības koncepcijas, kā arī ik gadu jāplāno ieguldījumu pieaugums izglītībai.


Izglītības refomas Latvijas sabiedrības integrācijai un labklājībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2003./2004.


(Pievienotais failspdf)

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Balon 255x203

Izglītības kaleidoskops 1 Autors:Providus

Parm izgl 255x203

Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājums sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001./2002. gadā Autors: Jānis Eglītis, Ilvija Vule, Līga Krastiņa, Brigita Zepa, Līga Liepiņa, Valentīna Sūniņa, Valda Reķe, Inese Didže, Brigita Tivča, Rita Nīkrence, Andrejs Geske, Andris Grinfelds, Andris Kangro, Juris Zaķis, Mārīte Seile, Rita Kaša, Aleksejs Šņitņikovs, Ilz

Article research

Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā 2000. gadā 6 Autors:SFL programma "Pārmaiņas izglītībā"

Citi autora darbi