Atslēgvārdi:

Is What We Hear About Migration Really True? Questioning Eight Stereotypes 4

  • Autors:Sara Bonfanti, Anna Di Bartolomeo, Philippe Fargues, Pawel Kaczmarczyk, Sona Kalantaryan, Kathryn Lum, Iván Martín, Hillel Rapoport, Cameron Thibos, Alessandra Venturini
  • Organizācija:Migration Policy Centre at the European University Institute
  • Gads:2014
  • Valoda:angļu

Kādi ir biežāk izplatītākie stereotipi par imigrāciju un vai tie ir statistikā balstīti?

Iesaki citiem:
Petijumam bilde

Pētījuma mērķis ir apskatīt astoņus stereotipus par imigrāciju:
• mums imigranti nav vajadzīgi,
• imigranti nozog mūsu darba vietas,
• Eiropas Savienībā nav vajadzīgi mazkvalificēti imigranti,
• imigranti apdraud labklājību,
• migrācija kavē inovācijas,
• dienvidu krasts ir pārplūdis ar patvēruma meklētājiem,
• ekonomiskie migranti apkrāpj sistēmu, kas izveidota patvēruma meklētājiem,
• bērni cieš no imigrantu klātbūtnes skolā.

Un, pamatojoties uz šiem stereotipiem, noskaidrot vai pašreizējā migrācijas statistika atbalsta šos viedokļus. Pētījumā autori atklāj, ka statistika neatbilst negatīvajiem viedokļiem par imigrāciju un pierāda, ka imigrācija var nodrošināt darbaspēku un palielināt potenciālu ekonomiskajai attīstībai. Autori ilustrē, ka bez imigrācijas Eiropas Savienībā starp 2010. un 2030. gadu ES zaudētu 30 miljonus darbaspēka vecuma iedzīvotājus (-11%).

(Is What We Hear About Migration Really True? Questioning Eight Stereotypespdf)

Iesaki citiem:

Komentāri (4) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Ideal Fashion Store

I really like too much your current web article! I read some post is really helpful. I find a lot of our content taking google search. Discover my webpage is good that you: http/www.dragonballzdokkanbattlecheat.com, I work very much to make this particular blog post. Yet again acknowledge you and are keeping to generate! Have a nice day!

Tmp author
Ideal Fashion Store

I really like too much your current web article! I read some post is really helpful. I find a lot of our content taking google search. Discover my webpage is good that you: /www.dragonballzdokkanbattlecheat.com, I work very much to make this particular blog post. Yet again acknowledge you and are keeping to generate! Have a nice day!

Tmp author
Andris

Jebkura tabū tēma sākumā jāiedabū sarunā, pēc tam to pataisīs par pieņemamu, tad par normu. Pēc tam tradicionālistus vajās domu policija. Visu Latvijai, vienotība ar liberastiem vedīs uz Salaspili...

Tmp author
Viesturs

Devītais stereotips būtu tāds, ka tie vienlīdz attiecināmi uz visām ES valstīm.

Citi autora darbi