Invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgū

  • Autors:Brigita Zepa, Inese Šūpule, Inguna Tomsone, Līga Krastiņa
  • Organizācija:Baltijas Sociālo Zinātņu institūts
  • Gads:2006
  • Valoda:latviešu

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādi ir būtiskākie šķēršļi, kas traucē invalīdiem riteņkrēslu lietotājiem iegūt pilnvērtīgu izglītību un atrast darbu.

Iesaki citiem:

Pētījums atklāj, ka blakus objektīvajiem apstākļiem – pārvietošanās grūtībām un vides nepieejamībai – liela nozīme ir arī subjektīvajiem faktoriem. No vienas puses, tā ir sabiedrības un, jo īpaši, darba devēju neizpratne un domāšanas stereotipi par invalīdiem riteņkrēslā kā “atšķirīgiem cilvēkiem”, no otras puses, tā ir pašu invalīdu pakļaušanās sabiedrības stereotipu spiedienam un pasivitāte vai pat atteikšanās no iesaistīšanās darba dzīvē.

Pētījums parāda, ka sekmīgai invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācijai darba tirgū nepieciešama gan institucionāla, gan sabiedrības izpratne un morāls atbalsts.

(Invalīdu riteņkrēslu lietotāju integrācija darba tirgūpdf) (1.04 MB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi