Politika.lv piedāvā ieskatu sabiedrības integrācijas politikas attīstībā Latvijā kopš 80.gadu beigām. Īpaša uzmanība pievērsta valodas, mazākumtautību, izglītības un pilsonības jautājumu attīstībai. Tāpat apskatīta dažādu dokumentu veidošana un pieņemšanas process, kā arī institūciju un konsultatīvo padomju darbība.

Laikaskopā var redzēt arī vairākas aktivitātes, kuras ļauj katram izteikt priekšlikumus, līdzdarboties un ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu.
Laikaskops tapis sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centra pētnieci Sigitu Zankovsku-Odiņu.