Atslēgvārdi:

Integrācija politiķus neinteresē 61

Politiķiem un sabiedrībai beidzot būtu jāspēj vienoties, kādu gribam redzēt Latvijas sabiedrību pēc pieciem, desmit un piecpadsmit gadiem.

Iesaki citiem:
Olas 255x203(3)
Foto:susan

Politika.lv vērtē politisko partiju un apvienību priekšvēlēšanu programmas. Eksperti izvirza, viņuprāt, aktuālākos jautājumus, kas konkrētajā jomā būs jārisina 10.Saeimai, un vērtē, ko par šiem jautājumiem savās priekšvēlēšanu programmās saka partijas.

Esam izvēlējušies sešas partijas un partiju apvienības, kurām, pēc socioloģiskajiem datiem, ir visreālākās iespējas iekļūt Saeimā. Tās ir Saskaņas centrs (SC), Vienotība, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), VL!-TB/LNNK, Par labu Latviju (PLL), PCTVL. Savukārt pārējās vēlēšanās startējošās partijas pieminēsim tad, ja tām būs, pēc ekspertu domām, interesantas un inovatīvas idejas kādā konkrētā jomā.

Vienotības, VL!-TB/LNNK, Par labu Latviju un PCTVL piedāvājums ir vērtēts, izskatot partiju garās programmas. Savukārt SC garās programmas nav, bet ZZS to atsakās publiskot, tāpēc ir vērtēti Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā atrodamie šo partiju 4000 zīmēs iekļautie solījumi. Dažas partijas/apvienības, piemēram, PLL un SC, savas programmas turpina papildināt, tāpēc vēršam uzmanību, ka mūsu eksperti vērtējumus ir izteikuši, balstoties uz tām programmu redakcijām, kādas bija raksta veidošanas brīdī.

Partijas par integrāciju

Ekonomiskā krīze un valsts pārvaldes strukturālās reformas ir darījušas savu — sabiedrības integrācija no politiskās dienaskārtības klusām pazūd. Augstais bezdarba līmenis, krasā ienākumu samazināšanās un aizvien pieaugošā emigrācija ir mainījusi integrācijas uzsvaru, pārliekot to no etniskās uz sociālo. Līdz ar to integrācijas politika, kāda tā vismaz deklaratīvi bijusi līdz šim ar uzsvaru uz pilsonības prestiža paaugstināšanu, mazākumtautību tiesību aizsardzību un iecietības veicināšanu, vairs neinteresē ne politiķus, ne sabiedrību. Var teikt, ka esam atgriezušies turpat, kur bijām 2001. gadā, kad pirmo reizi tika nosprausti valsts mērķi un uzdevumi šajā jomā. Tāpat kā toreiz, arī tagad par sabiedrības integrāciju atbild Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas departaments dažu cilvēku sastāvā un spēkā vēl aizvien ir 2001. gadā apstiprinātā valsts programma Sabiedrības integrācija Latvijā. Piecpadsmit gadus pēc naturalizācijas procesa uzsākšanas valstī joprojām ir liels skaits nepilsoņu, kas Latvijas pilsonību dažādu iemeslu dēļ negrib vai nevar iegūt. Tikpat jūtīgs kā neatkarības atgūšanas sākumā ir jautājums par valsts valodas aizsardzību un stiprināšanu. Sabiedrības iecietības līmeni ik pa laikam pārbauda diskusijas un notikumi vēsturiski pretrunīgos datumos, seksuālo minoritāšu gājieni un jaunu imigrantu ierašanās. Bet jautājums par vienlīdzīgu tiesību un efektīvas līdzdalības nodrošināšanu aizvien aktuālāks kļūst ne tikai dažādu mazākumgrupu pārstāvjiem, bet arī sabiedrības vairākumam, kas krīzes apstākļos jūtas īpaši atstumts un neuzklausīts.

Gaidāmās Saeimas vēlēšanas politiķiem un sabiedrībai dod iespēju no jauna izvērtēt sabiedrības integrācijas prioritātes. Īpaši tāpēc, ka etniskais jautājums līdz šim vienmēr bijis būtisks partiju priekšvēlēšanu cīņu aspekts. Nākamajai Saeimai un valdībai nosakot trīs integrācijas jomas prioritātes — integrācijas politikas definēšana, latviešu valodas apmācība un mazākumtautību politiskās līdzdalības veicināšana — un iepazīstoties ar partiju priekšvēlēšanu programmām, jāsecina, ka partijām sabiedrības integrācija šoreiz nav bijusi prioritāte. Savu aktualitāti nemainīgi saglabājis tikai latviešu valodas jautājums. Iespējams, tāpēc, ka izveidotajās partiju apvienībās atšķirīgo uzskatu dēļ nav bijis iespējams vienoties par kopīgiem uzstādījumiem un to sasniegšanas veidiem.


Integrācijas politikas definēšana

Par spīti tam, ka jau vismaz piecus gadus politiskajā līmenī tiek diskutēts par nepieciešamību izstrādāt jaunas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes, neviens no piedāvātajiem projektiem dažādu politisku un citu apsvērumu dēļ tā arī nav apstiprināts. Tāpēc jaunajai Saeimai un valdībai ja ne šogad, tad vismaz nākamā gada sākumā būtu jāizrāda sava politiskā griba un beidzot jāapstiprina 2010. gada augustā publiskajai apspriešanai nodotās Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2011.-2017. gadam.[1]

Pirmais un joprojām vienīgais politikas plānošanas dokuments, kurš visaptveroši definē sabiedrības integrācijas politikas mērķus, virzienus un mērķauditorijas, ir valsts programma Sabiedrības integrācija Latvijā. Programmas izpildi, kurā līdzās etniskajai integrācijai ietverta arī sociālā un reģionālā integrācija, uzraudzījušas nu jau trīs ministrijas un septiņi ministri. Lai arī deviņu gadu laikā sabiedrības integrācijas veicināšanai tapusi virkne valsts programmu,[2] to īstenošana plašākai sabiedrībai nav bijusi pamanāma. Līdz ar to arī palikusi neizvērtēta.

Tomēr politiķiem un sabiedrībai beidzot būtu jāspēj vienoties, kādu gribam redzēt Latvijas sabiedrību pēc pieciem, desmit un piecpadsmit gadiem. Īpaši tāpēc, ka Iekšlietu ministrijas izstrādātajā Nacionālās drošības koncepcijas projektā kā viena no Latvijas prioritātēm sašķeltas sabiedrības radītā apdraudējuma novēršanai noteikta ilglaicīga un mērķtiecīga sabiedrības integrācijas politika.[3] Lai to izdarītu, nav nepieciešams izstrādāt plašu integrācijas programmu. Pietiktu ar konceptuālu dokumentu, kurā precīzi nodefinēti integrācijas politikas mērķi un prioritātes, to īstenošanas mehānismu izvēli atstājot pašvaldību, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju ziņā. Tas veicams, nodrošinot efektīvu funkciju deleģēšanu un atbilstošu nacionālo un starptautisko finansējumu.

Līdz šim Latvijā nav izstrādāta sistēma imigrantu integrācijai, kas veicinātu šo cilvēku veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un novērstu iespējamo sociālo spriedzi. Lai arī imigrantu skaits šobrīd nav liels, minētā jautājuma ignorēšana var izrādīties kā bumba ar laika degli. To pierādīja nesenie notikumi vairākās Rietumeiropas valstīs. Tāpēc politiskajām partijām būtu jāvienojas par valsts migrācijas politikas un imigrantu integrācijas pamatprincipiem. Tāpat nepieciešams izstrādāt visaptverošu integrācijas kursu modeli, kas ietvertu valsts valodas, profesionālās apmācības un sociālās orientācijas kursu.


Latviešu valodas mācības

Valsts valodas pozīciju stiprināšana un nacionālo minoritāšu valodu lietošana jau gandrīz divdesmit gadus ir viens no aktuālākajiem sabiedrības integrācijas jautājumiem. Kā liecina partiju priekšvēlēšanu programmas, tikpat aktuāls tas būs arī nākamajos četros gados. Tāpēc, ja politiķiem tiešām rūp valsts valodas nostiprināšana, būtu pēdējais laiks izveidot visaptverošu sistēmu latviešu valodas apguvei, nodrošinot tam atbilstošu finansējumu.

Visu šo laiku atsevišķas koalīcijas partijas centušās juridiski nostiprināt valsts valodas lietošanu visās iespējamajās dzīves jomās — kā publiskajās, tā privātajās. Gadu laikā aizvien aktīvākas kļuvušas arī Valsts valodas centra inspicēšanas kampaņas. Savukārt opozīcijas partijas, iesniedzot attiecīgus likumprojektus Saeimā, vairākkārt centušās panākt grozījumus Valsts valodas likumā, kas noteiktu, ka vietās, kur mazākumtautību pārstāvji dzīvo ievērojamā skaitā, saziņā ar varas iestādēm lietojama arī minoritāšu valodā.

Nav šaubu, ka latviešu valoda ir nozīmīgs sabiedrības integrācijas instruments. Lai arī pētījumi liecina, ka latviešu valodas zināšanu līmenis mazākumtautību vidū ir ievērojami uzlabojies, naturalizācijas eksāmenu pēdējo gadu statistika[4] liek padomāt, kas īsti valstī tiek darīts, lai visām sabiedrības grupām nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu valsts valodas mācīšanu? Priviliģētā situācijā ir pedagogi, mazākumtautību skolēnu vecāki un atsevišķas profesionālās grupas, kam latviešu valodas kursus rīko Latviešu valodas aģentūra. Pārējiem diemžēl nav citu iespēju kā apmeklēt dažādu privātfirmu piedāvātos valodu kursus, jo ieraksts Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapas sadaļā Valsts valodas kursi 2009.-2010. gads vēsta: „Valsts budžeta līdzekļu samazinājuma dēļ valsts programma Latviešu valodas apguve pieaugušajiem uz laiku ir apturēta.”[5] Tāpat arī imigrantiem nav nodrošināti valsts atbalstīti latviešu valodas kursi vai mācību līdzekļi valodas apguvei. Ja šādi kursi netiek rīkoti Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektos, tad imigrantu rīcībā nav citu bezmaksas iespēju apgūt valodu.


Politiskās līdzdalības veicināšana

Viens no būtiskiem integrācijas aspektiem ir vienlīdzīga un efektīva visu sabiedrības locekļu līdzdalība, ko mazākumtautībām var nodrošināt Latvijas pilsonība un pašvaldību vēlēšanu tiesības nepilsoņiem. Tāpēc arī nākamajos četros gados šie būs būtiski jautājumi, par kuriem vajadzētu diskutēt un, iespējams, konkrētus lēmumus pieņemt 10.Saeimai.

Īpaši svarīgi līdzdalības jautājumi ir mazākumgrupām, kam sabiedrībā valdošās attieksmes, ierobežoto resursu un mazās pārstāvniecības dēļ bieži vien nākas palikt ārpus dažādiem procesiem. Viens no būtiskiem politiskās līdzdalības priekšnoteikumiem ir pilsonība. Tomēr piecpadsmit gadus pēc naturalizācijas procesa uzsākšanas Latvijā joprojām dzīvo vairāk nekā 340 000 nepilsoņu. Arī bērnu — nepilsoņu skaits nav būtiski samazinājies. Lai arī valsts amatpersonas vairākkārt uzsvērušas nepieciešamību samazināt nepilsoņu skaitu valstī, pēdējo gadu laikā naturalizācijas veicināšanai trūcis gan politiskā atbalsta, gan mērķtiecīgu aktivitāšu. Tieši pretēji — atsevišķu partiju politiskā retorika, populistiskie solījumi un centieni ierobežot naturalizācijas procesu, iespējams, pamudinājuši daļu nepilsoņu netiekties pēc Latvijas pilsonības vai pat izvēlēties Krievijas pilsonību. Tāpēc vienai politiķu daļai būtu jābeidz solīt pilsonības piešķiršana bez eksāmeniem, bet otrai — jāmaina attieksme pret topošajiem pilsoņiem, uztverot tos kā vērtību un ieguvumu valstij, nevis pārmetot tiem iespējamu nelojalitāti.

Ņemt vērā lielo nepilsoņu skaitu valstī, viens no būtiskiem līdzdalības jautājumiem joprojām būs pašvaldību vēlēšanu tiesību piešķiršana nepilsoņiem. Līdz šim visas diskusijas beigušās bez rezultātiem un parlamenta vairākums opozīcijas priekšlikumus grozīt pašvaldību vēlēšanu likumu vienmēr noraidījis. Apzinoties jautājuma politisko jūtīgumu, tomēr nepieciešams uzturēt racionālu, argumentētu diskusiju par līdz šim pastāvošo pieeju pašvaldību vēlēšanu tiesību nodrošināšanā.
_______________________[1] http://www.tm.gov.lv/lv/tiesibu_akti/Publisk_apspriesanas.html

[2] Valsts ilgtermiņa mērķprogramma „Lībieši Latvijā”, Nacionālā programmas iecietības veicināšanai, Latviešu diasporas atbalsta programma, Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma, Valsts programma „Čigāni (romi) Latvijā”.

[3] Saskaņā ar koncepciju sabiedrības sašķeltība pēc etniskā, valodas un sociālā principa „var radīt potenciālu apdraudējumu Latvijas nacionālās drošības interesēm, ko vēl vairāk pastiprina fakts, ka valstī efektīvi nedarbojas spēcīgs sabiedrības integrācijas, nacionālo minoritāšu, naturalizācijas un valsts valodas politiku koordinējošs mehānisms ar skaidri definētām atbildības jomām starp noteiktām valsts institūcijām. Turpinoties nenoteiktībai attiecībā pret sabiedrības integrācijas procesiem, mazināsies valsts spējas reaģēt uz šiem apdraudējumiem un to radītajām sekām.”. Nacionālās drošības koncepcijas projekts, pieteikts Valsts sekretāru sanāksmē 10.06.2010, http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40179679

[4] 2009. gadā turpinājās pēdējos gados aizsākusies tendence, kad ievērojams skaits pilsonības pretendentu nenokārto latviešu valodas pārbaudi pirmajā reizē. No visiem pilsonības pretendentiem, kas 2009. gadā kārtoja latviešu valodas pārbaudi, pirmajā reizē to nenokārtoja 39% (2008. gadā šis rādītājs bija 28,4%, 2007. gadā - 21,4%, savukārt 2004. gadā, kad tika saņemts vislielākais naturalizācijas iesniegumu skaits – 10,2%).

[5] 2007. un 2008. gadā ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 11 organizācijas īstenoja projektus, kuru ietvaros tika nodrošināti latviešu valodas kursi pieaugušajiem ar un bez priekšzināšanām. http://www.lsif.lv/latviesu-valodas-kursi.

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (61) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. 谢谢

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Thanks for your information. it was really very helpfull..
cane : Excellent website you have here. so much cool information!.. Supplies and onsite service greater Houston area

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Join Jection

I think this is an instructive post and it is exceptionally helpful and proficient. along these lines, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. http://www.lawguru.com/articles/tips/i-finally-got-my-settlement-now-what

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, Hubwit is a refreshing change. I stumbled upon this site while searching for work-form-home options. http://ebookreviews.ning.com/pdf/girlfriend-activation-system-review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. seguridad industria

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

We provide Legal Services for the clients of Toronto, Brampton, Richmond Hill, New Market, Markham Ajax, Pickering, Aurora, Barrie, Georgina and Oshawa approximately within 75 kilometres from our main office. Miami To Key West Bus

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Your texts on this subject are correct, see how I wrote this site is really very good. The Psystrology Method

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: How To Turn A Guy On Without Being Obvious

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

These things are very important, good think so - I think so too... The Amazing You

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: Capture His Heart Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

For this web site, you will see our account, remember to go through this info. Unlock Her Legs Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

On that website page, you'll see your description, why not read through this. How to know a guy is serious about you

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

On my website you'll see similar texts, write what you think. lovetraction lines reviews

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: Red Smoothie Detox Factor Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I understand this column. I realize You put a many of struggle to found this story. I admire your process. Magnetic Messaging Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I read this article. I think You put a great deal of exertion to make this article. I like your work. Ways to Turn a Guy On

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I invite you to the page where see how much we have in common. The Secret Password To His Heart Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I invite you to the page where see how much we have in common. Forever Yours Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage: The Magic of making up Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. What Men Secretly Want Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. The Penguin method Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. Capture His Heart

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really enjoyed reading this article today and I think this might be one of the best article that I've read yet. Please, keep this work going on in the same quality. Save The Marriage System reviews

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Going to graduate school was a positive decision for me. I enjoyed the coursework, the presentations, the fellow students, and the professors. And since my company reimbursed 100% of the tuition, the only cost that I had to pay on my own was for books and supplies. Otherwise, I received a free master’s degree. All that I had to invest was my time.bakeries in houston

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. online continuing education courses

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. σλιπον παπουτσια

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I can give you the address Here you will learn how to do it correctly. Read and write something good. The Instant Switch

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. Solid tires 6.00-9

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. Freightliner Century Mirror Bracket

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. traditionalist

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Safe Zone Strategy

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! You completed certain reliable points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will agree with your blog.MOBE

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You actually make it look so easy with your performance but I find this matter to be actually something which I think I would never comprehend. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!Capture His Heart PDF

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. https://www.facebook.com/salvationdiets

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one.I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts.Site Login

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written.forklifts for sale

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up.Femmes Canada Goose Victoria Manteau

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! Incredible Dream Machine Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Hunted Boy

Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share http://www.thesalvationdiets.com/the-salvation-diet-review/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Hunted Boy

Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share <a href="http://www.thesalvationdiets.com/the-salvation-diet-review/">The Salvation Diet</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea.incredible dream machines crowdfunding

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more.Servicio de ortodoncia bogota

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right.The guy magnet system free download

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You actually make it look so easy with your performance but I find this matter to be actually something which I think I would never comprehend. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!Therapist Robi Ludwig

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog!!!!guildwarsgold

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share.http://venusfactoreviews.co/ed-miracle-review/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more.http://finance.yahoo.com/news/forex-precog-system-review-hard-144800983.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
zeeshan1

http://healthtips247.com/erase-herpes-100-natural-solution-to-eradicate-herpes-symptoms/ It is rather very good, nevertheless glance at the data with this handle. www.hrtonline.org

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The Salvation Diet review I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it. The Respect Principle

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon…buy cheap website traffic

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The Apotex Centre, Jewish Home for the Aged and The Louis and Leah Posluns Centre for Stroke and Cognition, is a 472-bed, long-term care facility which provides a range of residential and specialized programs.Watch these videos

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it. Cheap vehicles from japan

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options.www.howtomakeyourdick-bigger.com/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You might comment on the order system of the blog. You should chat it's splendid. Your blog audit would swell up your visitors. I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! visit this URL

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!دانلود فیلم http://glnh.biz

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! دانلود فیلم

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Japanese cars exporter

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
zeeshan1

clash of clans hack deutsch Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. monster legends hack

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I'm impressed, I must say. Very rarely do I come across a blog thats both informative and entertaining, and let me tell you, you ve hit the nail on the head. Your blog is important.. curtain factory outlet

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! eyelet curtains

Citi autora darbi
Article research 1e4ac20bb63aee5492853c84556a2de54571efc0425d62b84a0cec8d841f82ac

Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā 0 Autors:Svetlana Djačkova, Sigita Zankovska-Odiņa, Kristīne Laganovska, Džena Andersone, Linda Dambe, Jekaterina Kirjuhina