2010.gada 12. jūlijs. Astoņu deputāšu iniciatīva – pirms aborta klausies sirdspukstus -
negūst Saeimas atbalstu. Par priekšlikuma tālāku virzību nobalsoja 36 deputāti, pret bija- 13, atturējās - 27.

Debates Saeimā sēdes stenogrammā