Atslēgvārdi:

Immigration policy as a challenging issue in the EU policy-making process: a study of immigrant integration policy

  • Autors:Ramin Shafagatov, Aygun Mirzayeva
  • Organizācija:LINKOPINGS UNIVERSITET, Department of Management and Economics, MSc in International and European Relations
  • Gads:2005
  • Valoda:Angļu

Raugoties no valsts suverenitātes aspekta, imigrācija ir ārkārtīgi jūtīgs temats, līdz ar to ES līmeņa politikas formulēšana sastapsies ar problēmu: kā balansēt starp starpvaldību sadarbību un integrāciju, ko diktē pārnacionālās (supranational) sadarbības loģika. Pētījumā tiek analizēti šīs politikas un lēmumu pieņemšanas procesi ES līmenī, kā arī divu problēmu nozīme: pirmkārt, iemesli sadarbībai ES līmenī un starptautisko organizāciju nozīmi, veidojot šo ES līmeņa politiku, un otrkārt, šīs politikas izmērus un iespējas.

Iesaki citiem:

Pētījums norāda uz nozīmīgiem aspektiem imigrācijas jautājumā un ES līmeņa imigrantu integrēšanas politikā, uzsverot iemeslus, kāpēc ES politika vēl nav pro-aktīva un pārnacionāla. Tiek pētīti iespējamie ES līmeņa politika līdzekļi un to avoti imigrantu integrācijas stratēģijas izveidei.

Kaut gan ES nav kompetences imigrantu integrēšanā, šajā pētījumā tiek secināts, ka, lai panāktu savu mērķi, ES ir vairākas iespējas kā ietekmēt dalībvalstu rīcību šajā jomā.

Immigration policy as a challenging issue in the EU policy-making process: a study of immigrant integration policyJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi