Atslēgvārdi:

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi

  • Autors:Brigita Zepa, Inese Šūpule, Iveta Ķešāne, Aija Lulle, Mihails Hazans, Oksana Žabko, Iveta Bebriša, Līga Krastiņa
  • Organizācija:Baltic Institute of Social Sciences
  • Gads:2009
  • Valoda:Latviešu

Projekta „Trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas veidošana” izstrāde iekļaujas Eiropas Savienības īstenotās darbaspēka imigrācijas un kohēzijas politikas ietvaros. Projekta mērķis ir izanalizēt tiesisko, ekonomisko, sociālo apstākļu kopumu, kāds raksturo imigrantu situāciju Latvijā un uz tā bāzes izstrādāt priekšlikumus trešo valstu valstspiederīgos iekļaujošas ekonomiskās, sociālās, politiskās un kultūras sistēmas veidošanai. Veiktā pētījuma rezultātu izklāsts veido trīs sadaļas.

Iesaki citiem:

Pirmajā sniegts pārskats par pētījuma teorētisko ietvaru, dots imigrācijas un imigrantu integrācijas pašreizējā tiesiskā regulējuma novērtējums ES un Latvijā, kā arī iekļauta statistikas datu par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā analīze un apkopojums. Otrajā sadaļā sniegta imigrantu (trešo valstu valstspiederīgo) vajadzību, kā arī to uzņemšanas prakšu izpēte Latvijā, aptverot darba devēju, starpnieku pakalpojumu, sociālo un citu pakalpojumu nodrošinājuma izpēti. Trešajā sadaļā veikta trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas perspektīvu analīze pašvaldību un valsts līmenī.

Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumiJa nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Migration in the 21st century – an opportunity or a threat 1 Autors:Providus

Between Apathy and Anger: Challenges to the Union from the 2014 Elections to the EP Autors:red. Sonia Piedrafita, Anne Lauenroth

Eiropas politiskie izaicinājumi EP vēlēšanu un Latvijas prezidentūras kontekstā Autors:Providus

Latvija pēc 10 gadiem Eiropas Savienībā – cita Latvija? 1 Autors:Providus

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1 3 Autors:Redaktori: Daunis Auers, Andris Gobiņš, Mindaugas Jurkynas, Anna Marija Legloaneka, Žaneta Ozoliņa, Fabricio Tasinari, Bens Tonra

Saistītie raksti
Citi autora darbi
Article research

Ierobežojumi imigrantu bērnu tiesībām Latvijā Autors:Iveta Ķešāne, Dace Akule

Article research

The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine on the Labour Markets of Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic Autors:Piotr Kaźmierkiewicz, Andras Kovats, Luca Vįradi, Dace Akule, Aija Lulle, Tadas Leončikas, Karolis Žibas, Jakub Wiśniewski, Mikołaj Pawlak, Beata Samoraj, Aleksander Duleba, Pavol Szalai, Justyna Frelak

Article research

Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības integrācijas politika un prakse Autors:Ilona Kunda, Aija Lulle, Nils Muižnieks, Sigita Zankovska-Odiņa

Article research

Mācāmies uzņemt. Imigrantu integrācija Latvijā un Polijā 2 Autors:Dace Akule, Rita Kaša, Iveta Ķešāne, Pjotrs Kazmirkevičs, Miroslavs Bjeņickis, Tomass Hadlstons

Article research

Effect of Migration on European Political Thought and Decision-making Process Autors:Artis Pabriks, Deniss Hanovs, Valdis Zagorskis, Roswitha King, Tatjana Muravska, Ivars Indāns, Elgars Felcis, Ali Gitmez, Aija Lulle, Dace Akule