Atslēgvārdi:

Ilgais ceļš uz integrētu sabiedrību 9

Ilgais ceļš uz integrētu sabiedrību vēl nav galā, taču valdības pieņemto fonda nolikumu var salīdzināt ar jauna dzīvokļa atslēgām

Iesaki citiem:
Atslegas roka 255x203
Foto:AFI

Latvijas valdība, akceptējot Sabiedrības integrācijas fonda nolikumu, ir spērusi vēl vienu soli, lai veicinātu integrācijas politikas valstisko nodrošinājumu, taču kopumā sabiedrības integrācijas process Latvijā norisinās lēni. Igaunijā, piemēram, Sabiedrības Integrācijas fonds darbojas jau kopš 1998. gada, kamēr Latvijā tikai 1999. gadā šī ideja tika iekļauta Sabiedrības integrācijas koncepcijā. Šajā dokumentā tika paredzēts "izveidot Sabiedrības integrācijas fondu, kura uzdevumos ietilptu sabiedrības integrācijas idejas popularizēšana, sabiedrības plašāka iesaistīšana integrācijas procesā, finansu līdzekļu (ziedojumu, dotāciju) piesaiste un finansu līdzekļu (tostarp integrācijas mērķiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu) sadale". Fonda nolikums stāsies spēkā šī gada septembrī, kas nozīmē, ka tā praktiskā darbība -- vēl vēlāk.

Integrācijas fonda pamatuzdevums būs sabiedrības integrācijas pasākumu un projektu atbalstīšana un finansēšana. Fonda izveidošanai būtu iekšpolitiski un ārpolitiski ieguvumi. Iekšpolitiski svarīgi ir integrācijas procesam piesaistīt pēc iespējas vairāk dalībnieku: pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, privātuzņēmējus, veicinot varas vai ietekmes izkliedēšanu. Valsts uzdevums ir radīt integrācijai atbilstošu vidi un izveidot pozitīvus priekšnosacījumus. Igaunijas pieredze liecina, ka ar fonda starpniecību ir iespējams piesaistīt nevalstiskā sektora un uzņēmēju interesi par sabiedrības integrācijas procesu. Jo plašāks būs iesaistīto dalībnieku loks, jo daudzveidīgāka būs arī sabiedrības atgriezeniskā saikne, un tādējādi var cerēt uz pozitīviem rezultātiem. Nevalstiskajām organizācijām piedalīšanās integrācijas projektu īstenošanā nozīmētu arī jaunas sadarbības iespējas un nostiprināšanos sabiedrībā, kas savukārt tālāk attīstītu Latvijas demokrātiju.

Integrācijas fonda darbības uzsākšanai būtu arī ievērojama ārpolitiska nozīme. Eiropas Savienība integrācijas jomā no Latvijas turpmāko gadu laikā gaida aktīvu rīcību. Eiropas Komisijas progresa ziņojumos ir norādīts, ka sabiedrības integrācijai ir jābūt prioritātei, kur svarīga ir valsts iesaiste. Sabiedrības integrācijas fonda izveidošana un darbības uzsākšana būtu praktisks solis, kas ārpolitiski apliecinātu Latvijas mērķus, intereses un vēlmi risināt iekšpolitiskos problēmjautājumus atbilstoši mūsdienu Eiropas principiem un vērtībām.

Fondam, uzsākot darbību, būs jārēķinās ar vairākiem riska faktoriem. Ilgais fonda veidošanas process un atšķirīgās politiskās intereses liks tam maksimāli īsā laikā pierādīt savu praktisko lietderību un spēju piesaistīt ārvalstu un vietējos līdzekļus. Integrācijas fonda darbība lielā mērā būs atkarīga no prioritāro un sekundāro interešu un mērķu noteikšanas. Pretējā gadījumā fonds var iestigt maza mēroga projektu atbalstīšanā, zaudējot stratēģiskās intereses. Latvijas situācijā fondam ir jārēķinās ar to, ka arī nevalstisko organizāciju kapacitāte bieži ir ierobežota. Tātad integrācijas fondam nāksies izvērst darbību arī sabiedrisko attiecību un izglītošanas jomā. Tas, vai fonds spēs reaģēt uz šiem izaicinājumiem, ir atkarīgs no administrācijas un budžeta apjoma un plānojuma.

Ilgais ceļš uz integrētu sabiedrību vēl nav galā, taču valdības pieņemto fonda nolikumu var salīdzināt ar jauna dzīvokļa atslēgām. Atslēdzot durvis, skatam paveras apsaimniekojamās telpas. Svarīgi ir šīs telpas iekārtot un nodrošināt tā, lai būtu skaidras ilgtermiņa ieceres, lai līdzekļi tiktu izmantoti efektīvi un neizšķiesti sīkumos. Cerams, ka sabiedrības integrācijas fonda veidošana pēc nolikuma pieņemšanas notiks konstruktīvāk un straujāk, ievērojot sabiedrības un valsts ilgtermiņa intereses.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (9) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

iff 14.03.2008 11:34
Не понимаю Рута, что Вас смутило в опусе.
Достаточно ясно сказанно, необходимы были голоса, для этого надо было откровенно лгать части населения. Я не соответствовал на тот момент изберательному возрастному цензу, но очень хорошо помню то время, мои родители, к слову сказать, голосовали именно за народный фронт. Лично я прогуливал уроки в школе, чтоб увидеть революцию своими глозами. Помню и сельскохозяйственную технику в старом городе, и очередь за прессой на рижском радио и совецкие поспорта, наколотые на арматуру. Абсолютно ясно понимал почему все это происходит. И меня, молодого человека, радовали эти перемены. Строил надежды на будующее. И тогда и сейчас я продолжаю любить эту землю, именно землю, потому что как уважаемое государство, оно перестало быть для меня 15 октября 1991г.
Вы говорите про какие то обьективные процессы, реваншы и прочее.
Для меня лично, обьективно то, что нам, на горбе которых Латвия получила независимость, откровенно налгали, и истинные мотивы нашего недовольства берут начало именно в этом.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ruta Marjaša 29.10.2003 11:21
Iepriekšējais opuss ir visspilgtākais paraugs "teoretiski" pamatot patreizējos centienus ņemt revanšu par propadomisko spēku politiskajiem zaudējumiem pagājušā gadsimta deviņdesmitos gados. Autors nedomā par ceļiem uz sabiedrības konsolidāciju.Viņam ir pavisam citi mērķi. Ir objektīvi vēsturiski determinēti procesi, kuri jāņem vērā neatkarīgi no tā patīk tas mums, jeb nepatīk.Revanša mēģinājumi ir lemti neveiksmei, bet var radīt ļaunu klimatu valstī, ļaunuma eskalāciju. Acīmredzot tas ir autora mērķis.Bet kādi ir viņa īstenie motīvi? Pagriezt vēstures riteni atpakaļ? Kam par labu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Guschins 22.11.2002 13:18
«Невыборы» - основа «недемократии»11 лет назад, 15 октября 1991 года, вопреки данным нацменьшинствам во время Третьей Атмоды обещаниям, а также вопреки международному праву, в соответствии с которым население прекратившего свое существование государства имеет право на оптацию, т.е. на свободный выбор гражданства, Верховный Совет ЛР принял Постановление «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации», по которому все жители Латвии были принудительно поделены на граждан и неграждан. Принятие, а затем и реализация этого постановления означали отказ Латвийского государства от построения демократического политического режима, т.е. отказ от концепции государственности, сформулированной в лозунгах Третьей Атмоды «Латвия – наш общий дом!» и «Мы все в одной лодке!», и взятие на вооружение концепции национального государства, построенного по этническому признаку, которую отражал основной лозунг авторитарного режима Карлиса Ульманиса «Латвия – для латышей!»

Подготовка прихода к властиНужно отдать должное латвийской этнократии – ее сторонники хорошо продумали и безболезненно для себя осуществили план своего прихода к власти.

Все началось с массированной пропаганды исторической фальсификации – Латвия, мол, в 40-м году безвинно была оккупирована1, враг все еще остается на благословенной латышской земле, нация должна сплотиться перед лицом супостата…

К слову сказать, на этом этапе нацменьшинства в сторону не отбрасывались, с ними считались, поскольку именно от их волеизъявления зависило в конечном счете отношение к маленькой Латвии большого СССР.

Время с мая 90-го года по август 91-го – это время реального двоевластия в стране: существуют союзные и республиканские органы законодательной и исполнительной власти, две компартии (одна – на платформе КПСС, другая – с социал-демократическим уклоном), две прокуратуры, две структуры сил правопорядка. Естественно, что долго такая ситуация сохраняться не могла. И после провала августовского, 91-го года, путча Латвия с благословения России в одночасье стала независимой, а, значит, и государством с единой системой органов власти.

Теперь латвийской этнократии таиться больше было нечего, и она уверенно переходит в наступление, за несколько месяцев, по сути, разгромив избранный числом в 200 депутатов Верховный Совет. Начинается не судебная, поскольку на судебную власть положиться еще было нельзя, а политическая расправа над политическими оппонентами. Из Верховного Совета изгоняются сначала одни депутаты, затем – другие. Принимается не судебное, а политическое решение о запрете деятельности латвийской компартии.

Можно как угодно относиться к сегодняшней России и к действующей на ее территории Российской коммунистической партии, но у меня лично вызывает глубокое уважение тот факт, что одним росчерком пера Горбачева, под нажимом Ельцина, запрещенная Коммунистическая партия, сегодня продолжает в России действовать, потому что именно таким, нравится это кому-то или нет, было решение суда. В Латвии суда по делу компартии или по делу изгнанных из Верховного Совета депутатов никогда не было. Место суда занял политический произвол. И именно эта внесудебная расправа над инакомыслящими и стала главным средством, обеспечившим принятие 15 октября важнейшего для страны решения, означающего, что Латвия сворачивает с пути построения демократического государства и объявляет о начале строительства ЛАТЫШСКОЙ Латвии.

Разделяй и властвуй!Принятие Верховным Советом 15 октября 1991 года Постановления «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации» вызвало радость в стане этнократии и огромное разочарование у всех тех, кто надеялся и боролся в период Третьей Атмоды за построение в Латвии демократического государства. Стало понятно, что лозунги вроде «Латвия – наш общий дом» и «Мы все в одной лодке» на самом деле способствовали лишь обману нелатышей. Обман – это не то, что содействует сближению. И общество раскололось. Государство и политики правящей и околоправящей коалиции обманутыми людьми стали восприниматься как символы предательства, лжи и лицемерия, что, однако, самих политиков вовсе не смущало. Обосновывая свою позицию по этому вопросу Андрей Пантелеев, лидер партии «Латвияс цельш», в частности, говорил: «Теоретически у латышей была возможность честно бороться за свою независимость с оружием в руках. И это привело бы к кровавым столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь – попытаться легальными средствами проникнуть в существовавшие в то время структуры власти, а для этого были необходимы голоса – ведь тогда голосовали все жители Латвии. И мы сознательно говорили, что наша цель – так называемый нулевой вариант. Да, это была сознательная ложь, которая помогла избежать человеческих жертв» (Цит. по: М.Круминя. Интеграция этнических меньшинств в Латвийской Республике. – Рига, 1997, стр. 12-13).

Выборы по-латвийски, или этнический «джерримандеринг»

Для реализации своих политических целей этнократия с 1991 года использует один-единственный, но важнейший политический инструмент – выборы, которые после 1991года больше не являлись демократическими, поскольку выборы, проводимые в Латвии после 1991 года, больше не были ни свободными, ни честными, так как треть жителей страны была принудительно лишена Латвийским государством политических прав, и эти жители, по сути, стали ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПРЕССИРОВАННЫМИ лицами в новой Латвии.

После 1991 года выборы в Латвии перестали быть всеобщими и их с полным основанием можно характеризовать как выборы, проводимые в условиях этнического «джерримандеринга».

Термин «джерримандеринг» был взят на вооружение политической наукой еще в 19 веке, после того как в 1842 году губернатор штата Массачусетс Э.Джерри так «раскроил» территорию штата на избирательные округа, что заранее обеспечил себе победу на выборах. Этот случай стал хрестоматийным примером недемократической организации выборов. В Латвии о «странной» нарезке избирательных округов оппозиция не раз говорила перед выборами в V и VI Сеймы, но отстоять свою точку зрения в суде почему-то никто из оппозиционеров так и не решился.

Однако если факт традиционного «джерримандеринга» в Латвии так и остался не доказанным, то этнический «джерримандеринг» в особых доказательствах не нуждается, поскольку с согласия законодательного органа страны осуществляется на протяжении всех лет существования Второй Латвийской республики.

Суть этнического «джерримандеринга» в том, что пришедшие к власти в Латвии национал-радикальные политические силы своим решением поделить все население страны на граждан и неграждан, а также принятием недемократического закона о гражданстве заранее обеспечили себе победу на выборах, проводимых в течение достаточно длительного периода времени.

Последствия 15 октябряПосле принятия Верховным Советом ЛР постановления «О восстановлении прав граждан и основных условиях натурализации» в Латвии в рамках формирующейся политической системы, с присущими ей такими признаками демократии, как парламентаризм, регулярно проводимые выборы на уровне государства и самоуправлений, которые, правда, больше не являлись демократическими, свобода слова, свобода собраний и т.д., стал быстро формироваться этнократический политический режим, содержание и цели которого объективно противоречили содержанию и целям демократической политической системы, поскольку цель пришедших в результате переворота к власти политических сил сводилась к тому, чтобы посредством законодательства создать такие условия, при которых нелатыши не только не могли бы претендовать на равноправное с латышами участие в управлении государством, но даже перспектива их дальнейшего существования в государстве жестко бы ограничивалась политикой на принудительную ассимиляцию.

Проведение после 1991 года выборов в условиях этнического «джерримандеринга» обусловило возникновение серьезнейшего противоречия в государстве: содержание и задачи политической системы перестали соответствовать тем задачам, которые ставил и решал политический режим. В результате с 1991 года, по сути, идет постоянная борьба между провозглашаемыми политической системой демократическими принципами построения государства и перечеркивающей эти принципы повседневной практикой этнократического политического режима. То есть, с одной стороны провозглашается необходимость принятия демократического законодательства, а с другой – принимаемые законы и последующая практика их применения носят откровенно дискриминационный по отношению к национальным меньшинствам характер. Говорится о том, что у всех жителей Латвии имеются равные стартовые возможности, и в то же время на всех уровнях откровенно лоббируются интересы латышей в ущерб интересам нелатышей. Провозглашается незыблемость свободы слова и в то же время жестко ограничивается право распространения информации на негосударственном языке посредством электронных масс-медиа. Добавлять к этому, что за 10 лет существования Второй республики сформировался почти на 100% чистый в этническом отношении чиновничий аппарат, кажется, уже и нет смысла – это и так понятно.

Существование на протяжении 10 лет в Латвии этнократического политического режима привело, как минимум, к четырем важным последствиям: а) было сформировано ущемляющее права нелатышей этнократическое законодательство; б) этнократическая практика применения этого законодательства в повседневной жизни, в том числе и в судопроизводстве, стала нормой, в) у значительной части латышского населения сформировалось этнократическое сознание, исходящее из ложного представления о том, что ЛАТЫШСКАЯ Латвия – это и есть ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ Латвия и г) при косвенной поддержке государства были созданы объективные условия для появления исповедующих идеологию крайнего радикализма движений, как крайне правого, так и крайне левого толка.

Однако спор между сохраняющей все еще робкую верность принципам демократии политической системой государства и этнократическим политическим режимом не закончен. Более того, остаются призрачные надежды на то, что постепенное вхождение Латвии в Европу все же будет способствовать тому, что планы этнократии претерпят некоторые, демократические, изменения, т.е., хотя и очень не хочется, но делиться властью с нацменьшинствами этнократии все же придется, а это в итоге приведет к неизбежной демократизации политического режима.

Бастионы латвийской демократии

На сегодняшний день таких бастионов, к сожалению, не так уж и много. Назову лишь русскоязычную прессу, единичные масс-медиа на латышском языке, отдельные, не зашоренные национальным вопросом или внутренними дрязгами, опять же русскоязычные общественные организации, в первую очередь ЛАШОР, русскую школу и готового пойти на выборы д

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Marta 30.08.2001 11:40
Klasteram -- par to "kārtējo birokrātisko struktūru" -- nav jau Latvijā nevienas "dedicated" struktūras, kas ņemtos ar integrāciju, nav. NatPārvalde to dara aiz pārliecības un zināma saistība tur ir, Tieslietu ministrijā cik man zināms, ir tāds maziņš Integrācijas departaments, bet esmu dzirdējusi, ka tā uzdevums ir nodarboties ar valdības PR integrācijas jomā. Labojiet mani, ja tā nav! Vai kāds zina?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ivars 30.08.2001 11:23
Nedomaju, ka Latvija jaunu iestazu un instituciju veidosana ir viegls process. Iespejams, ka sabiedribai katra jauna iestade skiet ka kartejais veids naudas teresana, bet elitei savukart ir iespeja imitet darbibu un kultivet dazadus mitus un stereotipus par Eiropas Savienibu. Iestazu veidosana, pamatojoties tikai uz Eiropas Savienibu, ir pilnigi kludaina pieeja. ES tacu no Latvijas butiba neko nevajag. Latvija ir daudz vairak ieintereseta iestaties ES.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

klasters 30.08.2001 11:15
Martai. Es nebuut neapshaubu integraacijas nepiecieshamiibu kaa taadu,tomeer mani buus gruuti paarliecinaat ,ka kaarteejaas birokraatiskaas struktuuras izveidoshana reaali spees veicinaat sho procesu.Protams,ja runa ir par donoru naudas apsaimniekoshanu,tad iespeejams ,ka to vajag veidot.Gardas kungs pie varas diez vai nonaaks...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Marta 30.08.2001 10:44
Klasteram -- mans pirmais koments tiešām bija spontāna reakcija uz rakstu, bet es tāpēc nebūt nedomāju apšaubīt Integrācijas fonda nozīmi pēc būtības. Ja reiz integrācija ir tik iekšpolitiski un ārpolitiski svarīga (un tur jāpiekrīt cienījamajam autoram, ka ir gan, lai cik tas garlaicīgi skanētu :), skaidrs, ka kādam ar to mērķtiecīgi jānodarbojas ar visu to ievērojamo ārvalstu līdzekļu palīdzību, kas šai lietai ir "earmarked" bet netiek piešķirti kamēr nav kāds, kas tos apsaimniekos. Naturalizācijas pārvaldei jānodarbojas ar naturalizāciju, lai arī labās priekšnieces Aldermanes vadībā tā ir vienīgā institūcija Latvijā, kas līdz šim ir darbojusies arī ar integrāciju.

Un kad gardisti nāks pie varas, mūs visus "sapuvušos graudus" izsūtīs .... diez uz kurieni?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

klasters 29.08.2001 21:12
Nav jau smuki taa saciit,bet Martas pirmo iespaidu noraidiit nav iespeejams,raksts tieshaam ir garlaiciigs.Tajaa nav nedz veeja ,nedz karoga...,nedz visa taa,kas aiz taa.Esmu pamaniijis ,ka shaadi raksti LR parasti top reizees ,kad kaadai iereednieciskai jaunstruktuurai tiek aprobeets taas vadiitaajs.Varbuut ,ka shii reize nav iznjeemums.Lai jau sanaak censonjiem....lai jau...Es briizhiem mulstu raugoties uz to ar kaadu duunu vieglumu Latvijaa tiek radiiti jauni biroji ,aparaati,departmenti un citi bruukji...,kas peec tam atbild par to darbiibas jeegu ..vai tieshaam ES prasiibas..Visaa shajaa lietaa sleepjas kaads neparasts latviskums,lielo mielot ,siiko riikot..Vai kaads LR reizumis lasa ASV tapushaas birokraatijas teorijas,juus pashi sevi trencat totaali reguleejamas sabiedriibas purvaa.Attaisnojums it kaa ir ES,jo tur valda socdemi....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Marta 29.08.2001 16:35
Kas par garlaicīgu rakstu -- viss jau sen zināms (arī tas, ka igauņi visu dara pirmie), bet integrācijas realizācija vai nerealizācija tik tiešām būs atkarīga no tā, kas nav pateikts raksta beigās -- kas būs šī fonda darbinieki, cik viņiem maksās, kāda būs "politiskā" vadība un tamlīdzīgi. Vai kāds to zina?

Saistītie raksti