Iezīmētā identitāte 94

Pase sabiedrības attieksmi pret čigāniem nemainīs. Romu pases ir izdevīgas tikai tās izdevējiem, kas par katru dokumentu no tās saņēmējiem iekasē naudu.

Iesaki citiem:

Pēc vairākus gadus ilgušām diskusijām valdība beidzot ir nolēmusi Latvijā sākt ieviest elektroniskās identifikācijas kartes. Tās būs vienlaikus gan personu apliecinošs dokuments, gan arī tās varēs izmantot e-parakstam. Kamēr valdība diskutē, cik un kāda veida identifikācijas dokumenti Latvijas iedzīvotājiem ir nepieciešami, sabiedriskās organizācijas ir sākušas izsniegt pašas savus dokumentus. Piemēram, čigāni var iegādāties Starptautiskās Romu Savienības (SRS) izgatavotās romu pases, kam, pēc to izdevēju domām, būtu jākļūst par apstiprinājumu pases turētāju tautībai un jāapliecina nācijas gatavība dot ieguldījumu pasaules attīstībā.


Katram savu pasi

Romu pases par 30 eiro savā īpašumā var iegūt ikviens pasaules iedzīvotājs, kas sevi uzskata par čigānu un vēlas, lai viņa identitāti apstiprina īpašs dokuments. Saskaņā ar kopienas redzamā pārstāvja Normunda Rudēviča sniegto informāciju raidījumam Nekā Personīga, šobrīd esot iespiests aptuveni vienas miljons pasu, no kurām Latvijā izsniegti vairāki desmiti.[1] Turklāt jautājums par „romu pasēm” jau šobrīd ir izraisījis asas pretrunas pašās čigānu organizācijās ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā. Vairākas organizācijas ir norādījušas, ka dokuments ir nelikumīgs un SRS iniciatīva var dot veltas cerības tiem daudzu Eiropas valstu romiem, kam nav neviena valsts izsniegta oficiāla identifikācijas dokumenta.

Pases vēl vairāk šķels jau tā sašķelto kopienu un veicinās aizvien lielāku diskrimināciju.Pagājušā gada novembrī, piedaloties trešajā Vienlīdzības sammitā Zviedrijā, pajautāju vairākām romu NVO, kā tās vērtē ideju par īpašajām „romu pasēm”. Daži par to nebija neko dzirdējuši, bet citi teica kategorisku „nē”, jo pases, viņuprāt, vēl vairāk šķels jau tā sašķelto kopienu un veicinās aizvien lielāku diskrimināciju. Tā vietā SRS būtu jācīnās, lai čigāniem, kuri daudzās Eiropas valstīs dzīvo bez jebkādiem identifikācijas dokumentiem, tiktu izsniegtas oficiālās valstu pases vai identifikācijas kartes. Tieši tas, nevis īpašas romu pases veicinātu pilnvērtīgu kopienas iekļaušanos sociālajā un ekonomiskajā dzīvē.

Tā kā pases SRS sāka izdot tikai 2009. gada vidū, pagaidām nav zināms, kādu labumu tās čigāniem devušas, tomēr N.Rudēvičs apgalvo: „Čigāni, kas būs nopirkuši romu pasi, būs tiesīgi bez formalitāšu kārtošanas no Sarkanā Krusta saņemt maznodrošināto pārtikas pakas”.[2] Šādas privilēģijas paredz 2009. gada jūlijā parakstītā SRS un Latvijas Sarkanā Krusta vienošanās. Tajā minēts, ka abas organizācijas veiks kopīgas aktivitātes, lai sekmētu SRS identifikācijas pases atzīšanu Latvijā, un Latvijas Sarkanais Krusts apņemas iekļaut SRS identifikācijas pases turētājus vietējās un starptautiskās sociālā atbalsta programmās. Pasu izdevēji apgalvo, ka šis dokuments ir kontroles instruments, kas ļaus izsekot, lai ikviena programma, palīdzība vai projekts, kas domāts romiem, tiešām nonāktu pie šīs tautības pārstāvjiem.

Tomēr romu pasei nav tikai praktiska funkcija. Tās uzdevums, kā norāda N.Rudēvičs, ir arī mainīt sabiedrības attieksmi pret romiem: „Romu pase ir svarīga tāpēc, ka mūsdienu pases nesatur informāciju par to, kādai nācijai pieder cilvēks. Taču konkretizēt nacionālo piederību īpaši svarīgi ir tieši romiem, kuriem nav savas valsts. Legalizējot sevi, mēs mainīsim attieksmi pret romiem, mēs apstiprināsim savu gatavību zem pašu karoga piedalīties pasaules procesos.”[3]

Doma, ka formāls dokuments spēs izdarīt to, ko līdz šim nav spējušas ne starptautisko organizāciju izstrādātās rekomendācijas, ne arī daudzās Eiropas valstīs īstenotās romu integrācijas programmas, šķiet utopiska.Zinot, cik izplatīti joprojām ir stereotipi par romiem un cik sliktā sociālekonomiskā situācijā lielākā daļa šīs tautības pārstāvju dzīvo, būtu jāpriecājas, ka SRS beidzot ir apzinājusies savu atbildību šo problēmu risināšanā. Tomēr doma, ka formāls dokuments spēs izdarīt to, ko līdz šim nav spējušas ne starptautisko organizāciju izstrādātās rekomendācijas, ne arī daudzās Eiropas valstīs īstenotās romu integrācijas programmas, šķiet utopiska. Realitātē var izrādīties, ka romu pase līdzīgi kā veikala klienta karte, dod vien nenozīmīgas atlaides pāris reizes gadā, tādējādi radot ilūziju par pārdevēja nesavtīgo vēlmi veicināt klienta labklājību.


Kas notiek Latvijā

Oficiālie statistikas dati liecina, ka Latvijā dzīvo 8582 romi. Tomēr romu organizāciju pārstāvji apgalvo, ka viņu skaits ir gandrīz divas reizes lielāks, proti, ap 15 000, no kuriem, tiesa, pēdējo gadu laikā uz ārzemēm darba meklējumos aizbraukuši ap 10 000 cilvēku. Lai izvairītos no sabiedrības aizspriedumiem, noīrētu dzīvokli vai tiktu pie iecerētā darba, romi bieži vien izvēlas savu etnisko izcelsmi noklusēt un oficiālajos dokumentos norāda citu tautību vai to nenorāda vispār.

Un viss tikai tāpēc, ka, lepojoties ar savu tautību, potenciālie īrnieki godīgi atzīst: „Esam čigāni!”.Pētījumu dati un intervijas ar romu kopienas pārstāvjiem rāda, ka romi ir viena no visvairāk diskriminācijai un naida noziegumiem pakļautajām grupām Latvijā. Romi saskaras ar diskrimināciju gan darba tirgū un izglītībā, gan mājokļa un citās sociālās dzīves jomās. Vairāk nekā 50% Latvijas iedzīvotāju noteikti nevēlētos dzīvot blakus čigāniem.[4] Darba devēji atzīst, ka šīs tautības pārstāvjiem pastāv liels risks tikt nepieņemtiem darbā tieši savas etniskās piederības dēļ.[5] Bet sociālie darbinieki ir bezspēcīgi atrast dzīvokli ģimenei ar pieciem maziem bērniem par spīti tam, ka tiek garantēta savlaicīga īres un komunālo maksājumu segšana. Un tas viss tikai tāpēc, ka, lepojoties ar savu tautību, potenciālie īrnieki godīgi atzīst: „Esam čigāni!”. Aizvien biežāk tiek ziņots arī par naida noziegumiem, kas vērsti pret romiem. 2009. gadā februārī Rīgas apgabaltiesa notiesāja četrus skinhedus par uzbrukumu divām nepilngadīgām romu meitenēm, bet decembrī tā pati tiesa piesprieda pusgadu ilgu cietumsodu diviem jauniešiem par uzbrukumu romu vīrietim. Abos gadījumos uzbrucēji savu naidu izskaidroja ar to, ka čigāni tirgojot narkotikas.

Apņemšanās sekmēt čigānu integrāciju darba tirgū un mazināt bezdarbu čigānu vidū tā arī palikusi tikai uz papīra.Situāciju nav spējusi mainīt arī trīs gadus īstenotā valsts programma Čigāni (romi) Latvijā 2007-2009.[6] Lai arī šajā laikā, pateicoties Izglītības iniciatīvu centram, bijuši vairāki nozīmīgi pasākumi izglītības jomā un darbu skolā uzsākuši vairāki programmas laikā sagatavotie skolotāju palīgi — romi, apņemšanās sekmēt čigānu integrāciju darba tirgū un mazināt bezdarbu čigānu vidū tā arī palikusi tikai uz papīra. Trīs gadu laikā nav īstenots neviens no programmā paredzētajiem pasākumiem nodarbinātības jomā. Arī neiecietība un aizspriedumi pret romiem palikuši iepriekšējā līmenī, tāpēc daudzi čigāni pametuši un joprojām pamet Latviju. Viens no iemesliem, kas traucēja īstenot programmā plānotās aktivitātes, bija nepietiekamais valsts finansējums, kas nevienu gadu tā arī netika piešķirts pilnā apjomā un 2009. gadā bija tikai 17% no plānotā.[7] Tāpat programmas īstenošanu būtiski kavēja sadarbības trūkums starp atbildīgajām institūcijām un sociālajiem partneriem, kā arī pašu čigānu NVO nespēja efektīvi definēt un aizstāvēt savas vajadzības.


Papīrs situāciju nemainīs

Čigāniem nav nepieciešams pierādīt ne sev, ne citiem, ka viņi tiešām ir čigāni.Čigāniem nav nepieciešams pierādīt ne sev, ne citiem, ka viņi tiešām ir čigāni. Arī sabiedrības attieksmi pret čigāniem šī pase nemainīs. Tā negarantēs iespēju atrast darbu, kā sola pases izdevēji, izīrēt dzīvokli vai iegūt kredītu sava uzņēmuma dibināš anai. Tā nenodrošinās aizsardzību pret cilvēku aizspriedumiem vai skinhedu uzbrukumiem. Tāpat romu pase nedrīkst kļūt par pamatu „īpašai” sociālās palīdzības saņemšanai. Šāda palīdzība jāsaņem ikvienam, kam tā tiešām ir nepieciešama, un nav svarīgi, kādas tautības piederīgais vai pases īpašnieks tu esi. Arī speciālajās programmās, kas tiešā veidā paredzētas čigānu sociālekonomiskās situācijas uzlabošanai, kā nosacījumu palīdzības saņemšanai neviens nevar izvirzīt šādu etnisko piederību apliecinošu dokumentu uzrādīšanu. Vienošanās vēstulē ar Latvijas Sarkano Krustu SRS sola izveidot Rīgā Eiropas mēroga romu tautas sociālā atbalsta centru.[8] Tiesa, līdzīgus reģionālos centrus N.Rudēvičs solīja izveidot jau pirms vairāk nekā desmit gadiem, no valsts budžeta šim mērķim saņemot ap 100 000 latu. Ne centru, ne atskaišu valstij par iztērēto naudu nav joprojām.[9] Līdz ar to, jāsecina, ka romu pases ir izdevīgas tikai tās izdevējiem, kas par katru dokumentu no tās saņēmējiem iekasē naudu.

Romu organizācijām būtu pienācis laiks pārskatīt savas darbības prioritātes.Tāpēc tā vietā, lai šķiestu spēku īpašu pasu ieviešanai, romu organizācijām būtu pienācis laiks pārskatīt savas darbības prioritātes. Neaizmirstot etniskās identitātes stiprināšanu, daudz lielāka uzmanība būtu jāvelta aktīvākai sadarbībai ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem. Īpaši tagad, kad valsts programma savu darbību ir beigusi un nav skaidrs, vai un kādas būs turpmākās prioritātes čigānu integrācijas jomā.

_________________________

[1] Nekā Personīgi (22.11.2009), Latvijā par 30 eiro tirgo čigānu pases, kas nav legāls dokuments, http://www.tv3.lv/content/view/6905/282/

[2] E. Veidemane (2010), Rudēvičs: romu pases ir leģitīmas, Neatkarīgā Rīta Avīze (12.01.2010), pieejams: http://zinas.nra.lv/latvija/13531-rudevics-romu-pases-ir-legitimas.htm

[3] E. Veidemane (2010), Rudēvičs: romu pases ir leģitīmas, Neatkarīgā Rīta Avīze (12.01.2010), pieejams: http://zinas.nra.lv/latvija/13531-rudevics-romu-pases-ir-legitimas.htm

[4] Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija, "Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences”, Rīga 2007-2008, pieejams: http://www.raplm.gov.lv/uploads/filedir/Nozares/Petijums_Lv_pils_soc_ek_att_tend.pdf

[5] Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Stradiņu universitāte, Ventspils augstskola, Vidzemes augstskola (2007), Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas, 97. lpp., pieejams: http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules...

[6] Valsts programma „Čigāni (romi) Latvijā” 2007.-2009. Apstiprināta Ministru Kabinetā 2006. gada 17. oktobrī. Pieejama: http://www.humanrights.org.lv/upload_file...

[7] Atbilstoši Valsts programmai nepieciešamais finansējums programmā paredzēto aktivitāšu īstenošanai 2007. gadā bija 81 007 LVL, 2008. gadā – 137 139 LVL un 2009. gadā – 125 274 LVL. Kopumā programmas rīcības plāna īstenošanai no valsts budžeta atvēlēts finansējums bija 2007. gadā 53 755 LVL jeb 66% no paredzētā finansējuma, 2008. gadā – 49 280 LVL jeb 36% un 2009. gadā – 21 172,52 LVL jeb 17%.

[8] Latvijas Sarkanā Krusta un Starptautiskās Romu Savienības 2009. gada 24. augusta vienošanās.

[9] S. Zankovska-Odiņa (2002), Čigānu politizācija, 10.12.2002, politika.lv. Pieejams: http://www.politika.lv/temas/sabiedribas_integracija/3866/

Iesaki citiem:
Creative commons c6ae3e51884b139b45a669ce829ac99646bf0ceb328fc95963f1703a58a032d0 CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (94) secība: augoša / dilstoša

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Incredible posting this is from you. I am really and truly thrilled to read this marvelous post. You've really impressed me today. I hope you'll continue to do so! ross county bail bondsman

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don’t really provide anything that I’m interested in, but I’m most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you Web Design in Belfast

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. polish to english translate service : Click Here

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Uzma Mir

Viagra si usa per il trattamento della disfunzione erettile maschile. Cialis viene prescritto pr il trattamento della disfunzione erettile. Cialis funziona più velocemente rispetto ad altri medicinali e dura per un periodo più lungo.
viagra online

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Uzma Mir

It was wondering if I could use this write-up on my other website. I will link it back to your website though.Great Thanks.
customized gifts india

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

We keep up with the latest techniques of building and have qualified tradesmen to ensure that your job/project is carried out safely. We also make sure that we keep to the highest standards on projects and everyone who works for us is health & safety trained. Moneylender Singapore

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Uzma Mir

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon.
<a href="http://tuwebtool.com/">Servicios de marketing digital</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Very interesting blog. A lot of blogs I see these days don’t really provide anything that I’m interested in, but I’m most definitely interested in this one. Just thought that I would post and let you know Cute things to say to your girlfriend

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Uzma Mir

It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.
Essex Mag

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates.
m27500

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Jannifer Lisa

kitchenette appliances
It is great to have the opportunity to approach a good environment article subsequent to useful information on topics that great quantity are impatient on.I concede afterward your conclusions and will eagerly look take up to your complex updates.

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Nice article. The information here was really helpful for me. For I was finally able to complete my paper on this topic due tomorrow. Thanks a lot for providing this information. Keep it up! Photographie débutant

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Your site is truly cool and this is an incredible rousing article. Much thanks to you to such an extent.. Moneylender in Woodlands

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

I think this is definitely an amazing project here. So much good will be coming from this project. The ideas and the work behind this will pay off so much chat rooms for websites

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Just pure brilliance from you here. I have never expected something less than this from you and you have not disappointed me at all. I suppose you will keep the quality work going on. Lexmark

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Positive site. where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though. ill be checking back soon to find out what additional posts you include. mxf converter mac

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
G5banklinks

Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. AromaSuperStore coupons

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Saad Butt Saad Butt

I might suggest solely beneficial in addition to trusted facts, and so find it: terminal tractor

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: click here

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place. click here

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. click here

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Thank you for allowing me to read it, welcome to the next in a recent article. And thanks for sharing the nice article, keep posting or updating news article. click here

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!! mcafee coupons

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Gangaur Realtech is a professionally managed organisation specializing in real estate services where integrated services are provided by professionals to its clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate. http://www.musikality.net/finding-it-hard-to-get-a-girlfriend-heres-4-reasons-why/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

You can be a legend. Where ever you arrive, your fans are a lot. I will wait for your next tour this season. http://bit.do/b66RZ

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article. e-juice

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. http://ebookreviews.ning.com/pdf/girlfriend-activation-system-review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Really great post, Thank you for sharing This knowledge.Excellently written article, if only all bloggers offered the same level of content as you, the internet would be a much better place. Please keep it up! subway surfer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. Miami Locksmith

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Seattle Web Design Company Services Designer

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. city gate 2

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! seguridad proteccion

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. http://www.tooodo.es/2016/05/alfombras-para-uso-rudo.html

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: miami beach locksmith

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
spotlight

Thanks for sharing this interesting blog with us. My pleasure to being here on your blog. Miami Beach Tour

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. locksmith in pembroke pines

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is somewhat fantastic, and yet check out the advice at this treat. Lovetraction Lines Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. xbox 360 controller

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. The Psystrology Method Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

At this point you'll find out what is important, it all gives a url to the appealing page: locksmiths in pembroke pines fl

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I can recommend primarily decent and even responsible tips, as a result view it: Obsession Phrases

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. Wrap Him Around Your Finger Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I might suggest solely beneficial in addition to trusted facts, and so find it: Children Learning Reading

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

There is so much in this article that I would never have thought of on my own. Your content gives readers things to think about in an interesting way. obsession phrases examples

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Steve Jame

I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative.wifi for homes

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Steve Jame

Nice post. Very helpful and full of information. This is very good. I appreciate this very much!rv park wifi

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It is fine, nonetheless evaluate the information and facts around this correct. Manifestation Miracle

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Faheem Jabbar

I am grateful for this valid information. You have represented your points in an insightful and interesting way.The Penguin method

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Faheem Jabbar

Well I completely agree with you. I really like this article. It contains a lot of useful information. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all. And of course nice review about the application.that not how men work

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: Numerologist.com Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Three are usually cheap Ralph Lauren available for sale each and every time you wish to buy. They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women. The Coconut Oil Secret

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also. Language of Desire

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. Language of Lust

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: Venus Factor

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Canada Goose Outlet UK In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. Canada Goose Outlets

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.καρτεσ

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is very interesting, but it is necessary to click on this link: The Instant Switch Review

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Once I thought about things like: why such information is for free here? Because when you write a book then at least on selling a book you get a percentage. Thank you and good luck on informing people more about it… Forklift tires

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done! International Prostar hood latch

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. Prepper

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site.lancard

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am interested in such topics so I will address page where it is cool described. pure consciousness

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I feel really happy to have seen your webpage and look forward to so many more entertaining times reading here. Thanks once more for all the details.Capture His Heart And Make Him Love You Forever

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. financial planner

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. hair and beauty

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

For true fans of this thread I will address is a free online! The Salvation Diet System

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site.Search Explosion

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.The Salvation Diet

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Talk to His Heart PDF

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. forklifts

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.ed miracle recipe

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful. Save The Marriage System

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post.new roofs

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. home values

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. Incredible Dream Machine System PDF

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. <a href="http://www.languageofdesires.com/incredible-dream-machines-review-can-you-make-money/">Incredible Dream Machine System PDF</a>

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I am overwhelmed by your post with such a nice topic. Usually I visit your blogs and get updated through the information you include but today’s blog would be the most appreciable. Well done!http://www.ansonhistoric.org/ed-miracle-shake-review/

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work!atlanta seo expert

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!SEO Miami

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

This post is really magnificent. I really like this post. It is one of the best posts that I ve read in a long time. Thanks a lot for this really good post. I really appreciate it!incredible dream machines bonus

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. We are tied directly into the sate’s renewal database which allows us to process your request almost instantly.miracle shake treats root cause of ed

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you!clock watching

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I m happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post.contains peptides

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Thank you for your post, I look for such article along time, today i find it finally. this post give me lots of advise it is very useful for me. proto-embryonic stage extract

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Gangaur Realtech is a professionally managed organisation specializing in real estate services where integrated services are provided by professionals to its clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate. brand marketing

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.The Salvation Diet

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page! ergonomically bent

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well. I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites! is this a pyramid

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

With so many books and articles coming up to give gateway to make-money-online field and confusing reader even more on the actual way of earning money, Hubwit is a refreshing change. I stumbled upon this site while searching for work-form-home options. Import cars from japan

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated.Cheap vehicles from japan

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

It's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information.Pillow Protector Cotton

Tmp author bdd174d29c18893f8040d1ca0cd30c40b76ac587432bcc3f16557adc2b366733
Afia Khan

I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read !! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. towels for salons and spa

Saistītie raksti
Romuberni 255x203

Romi vai čigāni? 30 Autors:Providus.lv

Čigāni Latvijā politika.lv

Citi autora darbi
Article research 1e4ac20bb63aee5492853c84556a2de54571efc0425d62b84a0cec8d841f82ac

Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā 0 Autors:Svetlana Djačkova, Sigita Zankovska-Odiņa, Kristīne Laganovska, Džena Andersone, Linda Dambe, Jekaterina Kirjuhina