Atslēgvārdi:

Iestāšanās Eiropas Savienībā: Latvijas lauksaimniecības izaicinājums un iespējas. EK 2002 gada pozīcijas ietekmes analītisks vērtējums

  • Autors:Andris Miglavs, Danute Jasjko, Valda Bratka, Evija Leoke, Edgars Selickis, Armands Vēveris, Liene Dambiņa, Ludmila Fadejeva, Guna Salputra, Daina Saktiņa
  • Organizācija:Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu, angļu

Pētījumā ir formulēti trīs atšķirīgi iestāšanās scenāriji (pieņemot, ka Latvija 2004. gadā kļūst par ES dalībvalsti) –

Iesaki citiem:

EU 100 – pilnībā īstenosies Latvijas nacionālā pozīcija, kas bija definēta sarunām ar ES un atspoguļota dokumentā LR iestāšanās ES sarunu oficiālā nostāja 7. sadaļā "Lauksaimniecība"
EU 0 - pilnībā īstenosies 2002. gada aprīlī publiskotais EK kopīgās pozīcijas projekts (DCP)
EU SS - pilnībā īstenosies EU 0 scenārijs un atbalsta apjoms tiks izmaksāts, balstoties uz EK piedāvāto vienkāršoto maksājumu shēmu.

Katra scenārija ietvaros tiek analizēta Latvijas iestāšanās ES ietekme kā uz Latvijas lauksaimniecības attīstību kopumā, tā arī uz dažādu nozaru attīstības iespējām.

Pētījumā ietverts arī plašs tabulu un attēlu materiāls, kas ļauj ātri gūt priekšstatu par konkrētu saimniecības nozaru iespējamo attīstību, lauksaimniecības ienākumu prognozēm, prognozēto tiešo atbalsta maksājumu līmeni lauksaimniecībai, kā arī par citiem ar lauksaimniecības attīstību saistītiem jautājumiem ES iestāšanās kontekstā.


Iestāšanās Eiropas Savienībā: Latvijas lauksaimniecības izaicinājums un iespējas. EK 2002 gada pozīcijas ietekmes analītisks vērtējums
Latviski: http://www.lvaei.lv/dokument.php3?docid=1405
Angliski: http://www.lvaei.lv/dokument.php3?docid=1406

Iesaki citiem:

Citi autora darbi