Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem

  • Autors:Signe Kaņējeva
  • Organizācija:SKDS pēc LR Labklājības ministrijas pasūtījuma
  • Gads:2001. gada septembris/oktobris
  • Valoda:LV

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Pētījuma mērķi ir noskaidrot Latvijas iedzīvotāju uzskatus un izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar sieviešu un vīriešu lomām, uzdevumiem un atbildību dažādās dzīves sfērās, kā arī apzināt dzīves sfēras, kurās dzimumu nevienlīdzība ir visizteiktākā.

Pētījums ļauj novērtēt:


  • sabiedrības izpratni par dzimumu nevienlīdzības jautājumiem, šo problēmu risināšanas aktualitāti;

  • sabiedrībā valdošos stereotipus par pienākumu sadali ģimenē, profesionālajā dzīvē u.c.;

  • cik izplatīta ir dzimumu diskriminācija dažādās sfērās (ģimene, darbs, sabiedriskā dzīve, veselības aprūpe, izglītība u.c.);

  • iedzīvotāju uzskatus par iespējām aizstāvēt sevi situācijās, kad viņu tiesības tiek ierobežotas tieši dzimuma dēļ;

  • situācijas izmaiņas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.


Pētījuma divos etapos tika veiktas (1) divas fokusgrupas (latvieši un citu tautību pārstāvji) un, izmantojot tajās iegūtos rezultātus, tika sagatavota un īstenota (2) Latvijas iedzīvotāju aptauja (Latvijai reprezentatīva izlase - 2000 pastāvīgie iedzīvotāji).


(Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem. Kvalitatīvais pētījumspdf) (PDF, 254 KB)


Iedzīvotāju izpratne un attieksme pret dzimumu līdztiesības jautājumiem. Kvantitatīvais pētījums

(Tehniskās informācija, Terminu skaidrojums; Ievads; Vispārējais situācijas raksturojums dzimumu līdztiesības jomāpdf) (PDF, 527 KB)

(Situācijas darbā raksturojumspdf) (PDF, 714 KB)

(Situācijas politikā (lēmumu pieņemšana) raksturojums; Situācijas izglītībā raksturojumš; Situācijas veselības jomā raksturojums; Situācijas ģimenē raksturojums; Situācijas citās sociālajā sfērās raksturojumspdf) (PDF, 817 KB)

(Izmaiņu vērtējums dzimumu līdztiesības jomā, salīdzinot ar laiku pirms Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas; Attieksme pret preses izdevumiem; Aptaujāto pašreizējā ģimenes stāvokļa raksturojums; Galvenie secinājumi; Aptaujā izmantotā anketapdf) (PDF, 667 KB)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi