Identitātes konstruēšana: vīrietis un sieviete Cosmopolitan un FHM 15

Pēdējos gados mediju vidē iezīmējas žurnālu internacionalizācijas process, kam ir interesanti izsekot, jo mediji un komunikācija veido modernās dzīves centrālos elementus. Šajā rakstā pievērsīšu uzmanību tam, kādus iepriekš Latvijas sabiedrībā nepazīstamus dzimtes modeļus savai auditorijai sniedz starptautiskie sieviešu un vīriešu žurnāli. Šie žurnāli ir pārpilni ar padomiem, kā dzīvot, kā uztvert parādības un kā darboties modernajā pasaulē, un tādējādi ietekmē auditorijas uzskatus par dzimtes identitāti un savu pašnovērtējumu, pat ja šie padomi tiek uztverti ironiski.

Iesaki citiem:

No 2002.gada marta latviešu lasītājam dzimtajā valodā tiek piedāvāts starptautiskais sieviešu žurnāls Cosmopolitan - jaunām, veiksmīgām, enerģiskām un modernām pilsētas sievietēm. No 2003.gada oktobra iznāk populārais vīriešu žurnāls FHM - jauniem vīriešiem adresēts izklaidējošs žurnāls par modi, veselību, attiecībām, seksu. Redzot abu izdevumu panākumus (pēc jaunākajiem pētījumiem FHM kopējā auditorija ir 62 000, Cosmopolitan – 159 000 lasītāju [1]), var secināt, ka piedāvātie dzimtes uzvedības modeļi ir pieņemami un aktuāli arī daļai Latvijas sabiedrības.

Ne jau visi lasītāji dzīvos pēc šo žurnālu dotajām receptēm, tomēr daļa visticamāk ne tikai izklaidējas lasot, bet, sarežģītājā pasaulē meklējot sev atbilstošāko izvēli, piemēro žurnālu piedāvātos dzīves modeļus arī sev.


Dzimums – mūsdienu cilvēka identitātes centrs?

Vērtējot dzimtes identitāti, ir vietā jautājums, vai tiešām dzimums mūsdienās atrodas identitātes izpratnes centrā? Mediju prakse liecina, ka atbilde uz šo jautājumu ir – pārliecināts jā. Mediji skaidri rāda: lai cilvēks rastu piepildījumu un laimi, tam jāizprot sava seksualitāte, jābūt veiksmīgam seksuālajam partnerim vai jāmeklē vietā cits.[2]

Pētījumi par vīrišķību uzsver, ka mainījusies līdz šim par dabisku uzskatītā vīrieša kā ģimenes uzturētāja loma, kas deva lepnuma sajūtu vīrietim. Pašlaik vīrietim jāmeklē cita loma, jo sievietes parādījušas, ka pašas var tikt galā ar ģimenes uzturēšanu, ka var veidot ģimeni gan bez vīrieša vispār, gan bez viņa kā tēva. Tas nenozīmē, ka jaunajos apstākļos vīrietim jākļūst līdzīgam sievietei, bet viņam jāvar attīstīt jaunu maskulinitātes formu, kurā daudz lielāka loma atvēlēta mīlestībai, ģimenes un personisko attiecību vērtībai, bet daudz mazāka spēkam, varai un sasniegumiem.

Mediju realitāte tāpat liecina, ka arī tradicionālā sievišķība vairs nav sevišķi populāra, jo liela daļa sieviešu vēlas gūt panākumus un būt veiksmīgas. Tradicionālās sievišķības pazīmes – pasivitāte, atturīgums, pieņēmums, ka vīrietis vienmēr ir noteicējs, - kļuvušas liekas.


FHM: baudi dzīvi, panāc savu, izmanto sievieti

Vēl nesen par tradicionālu vīriešu lasāmvielu varēja uzskatīt automobīļiem vai makšķerēšanai veltītus žurnālus, bet 90.gadu beigās uzvaras gājienu sāka vīriešu dzīves stila žurnāli. Tie radīja jaunus vīrieša identitātes modeļus, piedāvājot īpašu vīriešu pasauli, kurā sievietes ir seksuāli objekti un kuros dzimumu lomas tiek skatītas caur ironijas prizmu.

FHM dažu gadu laikā Lielbritānijā pārspēja jebkuru sieviešu vai vīriešu dzīves stila žurnālu. Kāpēc? Žurnāla veidotājiem izdevās saprast, ka komunikācija starp vīriešiem notiek ar humora palīdzību. FHM satura pamatā ir princips: visam šajā žurnālā jābūt cauraustam ar vismaz vienu no šiem aspektiem - jautri, seksīgi, noderīgi. Tikai trīs vārdi radīja milzu panākumus žurnālam, kas mācēja jautrā tonī runāt ar vīrieti par jautājumiem, par kuriem mediji iepriekš ar vīrieti nerunāja.

Ironiskais pasniegšanas stils tiek izmantots kā aizsardzības līdzeklis, jo lielākā daļa vīriešu varētu nepieņemt nopietnus rakstus par attiecībām, seksa padomus, ieteikumus veselības uzlabošanai vai ēst gatavošanai. Vīrieši vēlas lasīt rakstus par šiem jautājumiem, bet ir kaut kas, ko viņi nevēlas – zināt, ka viņiem šie raksti ir vajadzīgi. Ironija aizsargā lasītāju no sajūtas, ka viņš ir tāds, kam jāsniedz padomi. Joki un vienaldzīgais tonis nepieciešams arī tāpēc, ka žurnāli atspoguļo vīriešu „bailes no intimitātes un uzticēšanās”. Pētnieks Deivids Gountlets norāda uz vēl kādu ironijas sargājošo lomu – ja žurnāli tiek kritizēti par seksismu, kritiķiem vienmēr var pārmest humora izjūtas trūkumu.

Tieši tā veidots arī latviešu valodā iznākošā žurnālā FHM saturs, kurā labi atklājas dzimtes identitāte. Sieviete tiek skatīta gandrīz tikai kā seksuālās iekāres objekts, interesi par viņu ierobežojot ļoti šaurā lokā: seksualitāte, randiņi, partneru greizsirdība, blondīņu joki pat tad, ja sievietes pieredze un ikdiena paver iespēju ar viņu sarunāties par daudz plašākiem jautājumiem. Sievietes vērtība ir kairinošs izskats, tāpēc par citām savu interviju varoņu interesēm žurnāls vai nu pārspīlēti brīnās vai nemaz nejautā. FHM raksturīgi, ka tas ar savu lasītāju nerunā par attiecībām, bet par seksu, tas nerunā par jūtām, bet par sievietes funkcijām jauna vīrieša dzīvē.

Šo skatījumu labi demonstrē FHM rubrika “Kad meitene paver muti...”. Tās uzdevums, parādot sievietes dumjību un neizskaidrojamību, uzmundrināt vīrieti un pārliecināt, ka viņš ir gudrāks. Uzsākot rubriku Mēneša studente, kurā meitenes tiek aicinātas fotografēties apakšveļā, žurnāls demonstrē savu attieksmi jau pirmajā numurā: „Iespējams to var dēvēt par smadzeņu samežģīšanos. Tā gadījās arī FHM, kad mēs vasaras karstumā parkā ievērojām apburošu blondīni, kura būrās cauri biezām grāmatām. Jautājums radās pats no sevis: kāpēc gan glītām sievietēm būtu jāstudē? Vai mazums lietu, ar ko daiļavas var nodarboties?”[3]. Kad studente atbild, ka tā ir viņas izvēle – mācīties, situācija tiek parādīta kā netipiska ar jautājumu: „Jūties kā revolucionāre?”

Vīrieti žurnāls attēlo kā egoistu, kuram vienmēr jāpanāk savu vajadzību un vēlmju piepildījums. Šie aspekti sakrīt ar tradicionālo vīrieša tēlu, kam ir svešas jūtas un romantika, kurš ir spēcīgs, seksuāli aktīvs un vienmēr cenšas izrādīt savu pārākumu. Taču FHM skatījums arī atšķiras no tradicionālā vīrieša identitātes, jo izslēdz atbildību kā vīrišķības pazīmi. FHM vīrietis ir dzīves baudītājs, viņš vēlas saglabāt pārākumu un ierāda sievietei otršķirīgu lomu. Vienā no portāla Delfi atsauksmēm kāds žurnāla lasītājs atzīmējis, ka „FHM domāts vīrietim, kurš domā, nevis ar galvu, bet ar „galviņu””. Šis komentārs varētu liecināt, ka FHM saturs ne vienmēr sakrīt ar „jaunā” vīrieša identitāti, kurā nozīmīga vieta ir jūtām.


Cosmopolitan: esi droša un izlēmīga, apmāni vīrieti

Cosmopolitan atbalsta sievietes aktivitāti, spēju pašai noteikt dzīvi un veidot to saviem spēkiem, nenoliedzot arī romantisku un dziļu jūtu svarīgumu, bet vienlaikus, tāpat kā vīriešu žurnālu gadījumā, vīrieti uztverot kā seksuālu objektu. Iespējams, tā ir atbildes reakcija uz to, kā gadu desmitiem sieviete tikusi uztverta medijos, reklāmā un pornogrāfijā. Vienlaikus sieviete tiek skolota, kā izpatikt – katrā numurā ievietoti dažādi padomi, „seksa triki”, „paņēmieni, kas padarīs traku tavu vīrieti”. Žurnāls nereti iesaka izmantot sievišķību kā māņu līdzekli, lai iedarbotos uz „lētticīgo vīrieti”, bet kopumā modernās lasītājas izpratne atrodas visai tālu no tradicionālās sievišķības.

Sieviešu žurnāli tiek kritizēti par to, ka raksta „tikai, kā dabūt vīrieti”, pasniedzot partneri kā sievietes laimes atslēgu. Lai arī tā ir vecmodīga ideja un popularitāti iemantojusi Cosmopolitan rubrika „Brīva un laimīga”, sieviešu žurnāli joprojām ir pārpilni ar padomiem, kā sievietei pievērst un noturēt vīrieša uzmanību, un vislabāk, ja stāsts beidzas ar līgavas kleitas uzvilkšanu.

Cosmopolitan saturs ir savā ziņā pretrunīgs: vīriešiem žurnālā ir veltīti gan kritiski vārdi, gan simpātijas; laulība var būt gan atbalstāma, gan nosodāma; romantiskums un uzticība var tikt vērtēti kā pozitīvi, tā negatīvi. Šis pretrunīgums nav izdevēju kļūda, - tā ir Cosmopolitan politika. Ja sieviete vēlas apvienot tik daudz lietu – būt seksīga, gūt panākumus, būt kopta, smagi strādāt, būt aktīva un jauki atpūsties, būt apveltīta ar varu un vajadzīga darba devējam, tad dažādās lomas viņai ir vajadzīgas.

Cosmopolitan mērķis - palīdzēt sievietei būt drosmīgai, skaistai, iekārojamai, iepazīt vīrieti un vienlaikus saglabāt sevi. Tāpēc tas daudz runā par attiecībām un jūtām, par psiholoģijas jautājumiem. Žurnāls uzmundrina gan ar vārdiem, gan sniedz padomus, aicina sievieti būt drošai - pavisam citādai nekā tradicionālā pasīvā un biklā sieviete.

Pretrunīgā veidā Cosmopolitan runā par attiecībām, kas ir viena no svarīgākajām žurnāla tēmām. No vienas puses, žurnāls aicina nezaudēt galvu, nepazemoties un izdarīt pareizo izvēli, no otras tas māca, kā piemēroties vīrietim, kā saposties, lai „viņš būtu satriekts”. Tas iedrošina neveltīt visu mūžu neveiksmīgām attiecībām, bet meklēt nākamo, jo „esi pelnījusi ko labāku”.

Žurnāls rūpējas par to, lai sieviete piepilda sevi arī ārpus attiecībām, daudz raksta par karjeru. Tas cenšas palīdzēt sievietei apliecināt sevi, būt gudrai, interesantai, neaizmirstot par sievišķību, sevis kopšanu un skaistumu. Arī tas ir liels solis projām no tradicionālās izpratnes par sievietes lomu, kurā sieviete tikai meklēja „savu īsto”, lai dzīvi veltītu viņam.

Nereti žurnāls pamāca sievieti, kas visādā ziņā ir līdzvērtīga vīrietim, attiecībās tomēr just savu vietu un neatļauties kritizēt vīrieti. Tas gan nav padoms būt pazemīgai, jo daudzos citos tekstos Cosmopolitan parāda, ka spēja pareizi izturēties liecina par viltību un gudrību, nevis iztapību.

Cosmopolitan mudina sievietes pašām veidot savu dzīvi, tas māca sievieti būt stiprai, atklātai pret sevi un izlēmīgai – arī šīs nav tradicionāli sievišķīgās īpašības.

Noslēdzot šo apskatu, varētu secināt, ka starptautiskie žurnāli ienāk Latvijas mediju tirgū un gūst panākumus, pateicoties oriģinālām un spēcīgām šo žurnālu formulām, kas piedāvā lasītājiem atšķirīgu skatījumu arī uz dzimumu lomām un dzimtes identitāti. Iegūstot lielu auditorijas atzinību, starptautiskie žurnāli var pamazām mainīt sievietes un vīrieša izpratni par savu identitāti arī Latvijas sabiedrībā. Šo žurnālu stabilie panākumi jau pašlaik signalizē par pārmaiņām auditorijas dzīves stilā un uzskatos par dzimumu lomām.


__________________

[1] BDH/TNS, Nacionālais mediju pētījums, vasara

[2] David, Gauntlett. Media , Gender and Identity, The Cromwell Press, 2002. 123.p.

[3] FHM. Oktobris, 2003.


Šī publikācija ir tapusi projekta "Masu mediju loma varas pārdalē" ietvaros, kas finansēts no "Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības pamatstratēģijas 2001.-2005. gadam" līdzekļiem, bet Eiropas Komisija nav atbildīga par autora pausto viedokli un darba tālāko izmantošanu.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (15) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

miu 12.01.2005 16:04
Viss atkarīgs no tā, cik ļoti cilvēks ļaujas sevi ietekmēt ar visādiem idiotiskiem rakstiņiem un pamācībām dzīvot. Domāju, ka normāls, veselīgi domājošs cilvēks spēs pats spriest par savu dzīvi. Un vispār, tas viss ir kā koks ar abiem galiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

trollis 13.09.2004 17:42
parak liela breka. katrs pelna naudu ka mak. nu nepatik, nelasiet...

amalijai - majsaimniecem algu un pensiju nemaksa. tiesi tadel progresivas valstis diskute par to, ka vienam pensionaram nomirstot jaturpina maksat vina pensija otram. jo tiesi daudz vairak pelnosie viriesi ar lielakajam pensijam mirst atrak. bet mazak pelnosas sievietes velak. bet majsaimnieciba jau ir viena un ta pati ari vienam nomirstot, un tam vienam nomirstot ienakumu strauja mazinasanas ir katastrofala. sita lieta butu loti progresiva un taisniga.

tiesa, ta nedarbotos, ja veiksmigais zurnalus salasijusamies virietis pamuk pie jaunas meitenes brunciem isi pirms pensijas.... bet ari vins savu sodu dabus, kad tas jaunais meituks pamuks no vina pec kada laika....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Staļins 13.09.2004 07:47

Tas ir lieliski,ka portaala paradaas raksts par sho teemu.Ja mes zinam ,ka pateeretaaju sab. un pilsoniskas sab dzives modeli ir savstarpeeji konkurejoshi,un tas noziime-ja viens modelis izplatiisies,tad tas buus uz otra dzivesveida(un vertibu,idealu,)rekina.Lidzarto ,ja mes esam ieintereseti pilsoniskas sab. attistiibaa,tad ir lietderiigi zinaat kas notiek "pretinieka" nometnee.Shahists,kas nedoma par sava pretinieka planiem,gajieniem,nav labs shahists.Un ko mees redzam?Shadi "Cosmo" tipa zhurnaali ir ljoti speciigs ierocis,lai izplatiitu pateereetaju sabiedriibas modeli,jo lasiitaajus skar ne tikai tieshaa veidaa-bet ietekmee sievietes sapnjus,veido stereotipus,un tas nemaz nav nekaads jocinjs,bet gan cirvis uz pilsoniskaas sabiedriibas "koka" sakneem.Nu rakstisim,plaanosim,iesaistiisim utml. sabiedriibu pilsoniskaas aktivitaatees,bet ko tas dos?Ja virietis ir galva,tad sieviete-kakls.Un kakls buus veersts uz daargam (parsvara importa) lupataam,kosmeetiku,"briinuml'idzekliem",arzemju celjojumiem.utt.-un mees zinaam ,ka viena no pilsoniskas sab.iezimeem ir materiaala nodroshinaatiba,patstaviiba,bet shadi zhurnali rada krediitos iestigushu sab,kuriem nav laika kaut kaadaam pilsoniskaam aktivitaateem,un vinju domaas par briva laika pavadiishanu atbildiis pateretaaju sab. modelim.
Ta vel butu pusbeeda.Tas ir labi ,ka autore pieversh uzmaniibu ,ka shie zhurnaali maina sievieshu un viirieshu attieciibas.Tachu patiesaas,objektivas ietekmes sekas ir ljoti atshirigas no autores minetajaam."Cosmopolitan mērķis - palīdzēt sievietei būt drosmīgai, skaistai, iekārojamai, iepazīt vīrieti un vienlaikus saglabāt sevi"-tur pat kakim jasmejas((. Zhurnala ietekme objektiivi ir versta pret sievietes iespeejaam klut laimigam ar harmonisku gimeni ,pret to,ka sieviete speetu iepaziit sevi.(un videejais ideaala viriesha modelis-tas ir kautkaads nedabisks cilvekveidiigs radijums-ne ta hetero,ne ta homo orienteets)Pat narkotiku tirgonji stasta klientiem,ka bus labi.Kurs nesaka,,ka par mums rupejas,doma par muusu laimi?Politiki? Tirgotaaji?
Konstruktiivais ,ko vareetu dariit,tas ir megjinaat paardaliit siev.zhurnaalu tirgu.Ja paraaditos 1 vai 2 siev zhurnali,kas butu tendeets uz pilsonisku sab.(kaut vai paarperkot),tad shii auditorijas dala butu atvertaaka pils.sab attistiibai.Bet tas notiktu tad,ja to veidotu Feministes,kuras dzili izprot,kas tiesham sievietei vajadzigs,nevis pseidofeministes,kas ir ,manipulaciju objekts un ari to avots.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jepifanijs Slavineck 11.09.2004 21:04
Jus tik vairak tadus bulvarzurnalus ka "Cosmopolitan" lasiet, intelektualais limenis ai ka celsies.

Darvins teica, ka cilveks, rau, esot celies no merkaka, bet sadu zurnalu izdevejiem ir pretejs merkis: cilvekus lidz merkaka limenim noslidinat.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Botija 11.09.2004 11:40
Ļoti labs A.Rožukalnes raksts! Esmu aizdomājusies, kālab gan krievu Cosmo (varbūt subjektīvi) tomēr ir labāks par latviešu... Jo sievietes, kam tas tiek radīts, kardināli atšķiras no latvietēm. Krievijā, Maskavā tomēr sievietes daudzējādā ziņā ir priekšā mums. Domāju, arī sievišķās inteliģences ziņā. Tiesa, spēcīgāk argumentēt šo izteikumu nevaru, tas tādā sajūtu līmenī. Un krieviem pilnīgi noteikti ir talantīgākas, ieinteresētākas un vispusīgākas žurnālistes, par to liecina rakstu dziļums, analītiskums.

Par ko līdzīgu es rakstīju pagājušajā gadā iestājeksāmenos LU. Raiņa sieviešu tēlu kontekstā. Latvju Baibiņām Cosmo bija vajadzīgs, tāpēc arī tapa. No biznesa viedokļa - īstajā laikā. Un labi, ka tā, citādi...nu nebūtu mūsu baibiņas mūsdienu sabiedrībā laimīgas... (Lai gan Baibas tēlu var interpretēt vairākos variantos.)

Būs laiks, kad šāds žurnāls piedzīvos norietu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Miaja 10.09.2004 11:21
ja būtu kāds, kas varētu paskaidrot, kāpēc, piemēram, britu un arī krievu "Cosmo" kvalitatīvi ļoti atšķiras no ASV "Cosmo"- mātes? Abi pirmie tomēr cenšas ieviest šajā shēmā kaut kādu savdabību, krievi - pat žurnālisitkas pazīmes, bet kāpēc Latvijas "Cosmo" min precīzi ASV "māsas-mātes" pēdās?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Elizabete 09.09.2004 16:24
Tiešam sieviešu un vīriešu lomas mainās. Bet ciktāl šie žurnāli palīdz atrast atbildi uz šiem jautājumiem? Manuprāt, tie vienkaršo dzīvi. Izslēdz jūtas - runa par seksu, sievietes konkurē ar vīriešiem - žurnāls saka, ka sievietes vienalga ir stulbākas. Sieviešu žurnāli saka, jābūt pašpārliecinātai - bet uz kāda pamata? Kā viņa labi izskatās? Tad nu tiešam sieviete kļūst stulba, domājot tikai par ārējo izskatu un vīriešiem.Manuprāt nevajadzētu mūsu iedzīvotājiem piedavāt vidēja amerikāņa lasamvielu, domāju kā mūsejie ir bišku vairāk izglītoti. Bet cilvēki pērk, viņiem patīk visu vienkāršot :(

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Social Contract 09.09.2004 16:05
Interesanti, ka neviens no ieprieksejiem komentetajiem - viriesiem nepievers uzmanibu tam, vai autores secinajumi par FHM atspogulo objektivu situaciju sabiedriba (attieksme pret sievieti ka seksa objektu, nevis - cilveku, draugu, profesionali). Vi tema liekas galigi neinteresanta? Viss pats par sevi saprotams?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

waldis 09.09.2004 14:57
divi pilnīgi tukši žurnāli, manuprāt, bet varbūt, ka esmu jau par vecu un neko vairs nesaprotu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

bizonis 09.09.2004 11:13
piekriitu Berholdam

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 09.09.2004 09:11
Bezvārdis: Sveiciens arī kolēģiem no Al Qaeda. Vai ne? Nost ar amerikānisko naudaskāri!!!
Vai tad bez Al-Kaida's un Cosmo-žurnālu vērtībām pasaulē cita nekā nav? Andas Rožukalnes raksts, protams, parāda, ka Cosmopolitan un FHM ir izvēlējušies ļoti labu veidu naudas pelnīšanai. Esmu Narvesenā izšķirstījis pāris šādu žurnālu, kad tie tikko Latvijā parādījās un kļuva tā jocīgi - biezi, krāsaini un profesionāli veidoti žurnāli, kuros nav neviena sakarīga raksta, nevienas uzmanību piesaistošas idejas. Kaut kā negribas man šādu naudas pelnīšanu atbalstīt. Ja kas, es nemaksāju naudu arī zīlniecēm, pūšļotājiem, astrologiem un prostitūtām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

bezvardis 08.09.2004 23:43
Jā, Arvīd. Un mūsu uzdevums ir ar to cīnīties visiem iespējamiem līdzekļiem. Sveiciens arī kolēģiem no Al Qaeda. Vai ne? Nost ar amerikānisko naudaskāri!!!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Arvids Kalme 08.09.2004 19:06
Abi šie žurnāli propagandē un apjūsmo amerikāniskā dzīves veida un patērētājsabiedrības ideālus - naudas kultu, visatļautību, izvirtību un vardarbību !...

Naudas kāres pārņemtus un izpriecās un baudās iestigušus stulbeņus ir vieglāk vadīt, pārvaldīt un izmantot !

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

amēlija 08.09.2004 09:17
Atbilde B.

Mājsaimniecēm kā zināms, algu nemaksā, un tādēļ arī pensijas viņām vecumdienās nebūs, tas ir viens no iemesliem kādēļ sievietes aktīvi iekļaujas darba tirgū pēc bērna piedzimšanas. Runājot par veiksminiecēm/neveiksminiecēm - vai pazīsti kādu vīrieti, kurš būtu gatavs ziedoties mājsaimniecībai, bērna audzināšanai, ja viņa sieva pietiekami pelnītu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Bergholds 07.09.2004 21:17
"Mediju realitāte tāpat liecina, ka arī tradicionālā sievišķība vairs nav sevišķi populāra, jo liela daļa sieviešu vēlas gūt panākumus un būt veiksmīgas." - Vai ar šo ir domāta mājsaimnieces, kurām nav panākumu? Vai mājsaimnieces ir domātas kā neveiksminieces?

Ja tā, tad savdabīgi, ka kaut kādu apmaksātu birojā sēdēšanu, kuras nozīme sabiedrībai ir apšaubāma, šajā sabiedrībā vērtē augstāk nekā Cilvēku audzināšanu.

Citi autora darbi
Amerikam

Amerika vilnis 6 Autors:Anda Rožukalne

5094543120 a0e90ca6e6

Maģiskā formula 10 Autors:Anda Rožukalne

5946598820 6033176481

Miglas zonā 10 Autors:Anda Rožukalne

2632802003 9f40405723

Vecums kā šķērslis 12 Autors:Anda Rožukalne