1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:
"1.pants. Tautas nobalsošanu rīko, ja:
1) Saeima ir grozījusi Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. vai 77.pantu;
2) Valsts prezidents ir ierosinājis Saeimas atlaišanu;
3) Valsts prezidents ir apturējis likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem un šo divu mēnešu laikā ir saņemts ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju pieprasījums nodot apturēto likumu tautas nobalsošanai;
4) Saeima nav pieņēmusi bez satura grozījumiem ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju iesniegtu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;
5) izlemjams jautājums par Latvijas dalību Eiropas Savienībā;
6) izlemjams jautājums par būtiskām izmaiņām nosacījumos par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un to pieprasa vismaz puse Saeimas locekļu."
http://www.likumi.lv/doc.php?id=75139