2001.gada 19. marts. Pēc Jaunās kristīgās partijas (JKP) iniciatīvas Ministru prezidents Andris Bērziņš (Latvijas Ceļš) tikšanās reizē ar Latvijas tradicionālo reliģisko konfesiju vadītājiem, kā arī valdību veidojošo koalīcijas partiju pārstāvjiem vienojas par Garīgo lietu padomes izveidi. Padomi vada premjers Andris Bērziņš (Latvijas Ceļš), padomē ir valdības partiju pārstāvji un konfesiju vadītāji. Viens no padomes uzdevumiem – veicināt sadarbību starp baznīcu un valsti.