Atslēgvārdi:

Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija

  • Autors:Inese Šūpule, Līga Krastiņa, Inguna Peņķe, Jolanta Krišāne
  • Organizācija:Baltijas Sociālo Zinātņu institūts
  • Gads:2004
  • Valoda:latviešu

Šis ir pētījums par Latvijas sabiedrībā dominējošiem aizspriedumiem, tolerances pakāpi un ksenofobisko attieksmju veidošanās mehānismiem.

Iesaki citiem:

ANOTĀCIJA

Šis ir pētījums par Latvijas sabiedrībā dominējošiem aizspriedumiem, tolerances pakāpi un ksenofobisko attieksmju veidošanās mehānismiem.

Pētījumā aplūkoti divi izpētes lauki:


  • stereotipi un aizspriedumi starp latviski un krieviski runājošām sabiedrības daļām;

  • attieksme pret iebraucējiem un ārzemniekiem.


Pētījuma rezultāti parāda, ka daudzu cilvēku priekšstatos vēl joprojām par normu tiek uzskatīta kulturāli homogēna sabiedrība, kas traucē pieņemt citu tautību cilvēkus. Visbiežāk aizspriedumi veidojas pret iebraucējiem ar atšķirīgu ārieni un reliģisko piederību. Tolerances veidošanos kavē gan iedzīvotāju materiālais stāvoklis, gan kādas grupas nevienlīdzības sajūta vai viedokļu konflikti. Autori rekomendē veicināt pozitīvo saskarsmi dažādu tautību starpā, veidot diskusijas un seminārus, īpaši iesaistot iedzīvotājus, kam nav augstākā izglītība un kas ir atšķirīgu tautību pārstāvji.

Informācijas iegūšanai veiktas fokusa grupu diskusijas latviešu un krievu valodā, 10 dziļās intervijas ar dažādu tautību pārstāvjiem un aptaujas ar 1018 latviešiem un cittautiešiem. Darba teorētiskajā pamatojumā izmantotas dažādu etnisko attiecību pētnieku atziņas.


(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi