ES dalībvalstu iedzīvotāji vienojušies par Eiropas nākotnes debašu tēmām

Vide un enerģētika; sociālā labklājība un ģimene; Eiropas loma pasaulē, Eiropas robežas un imigrācija – šīs trīs tēmas ir tās, par kurām nākamo mēnešu laikā notiks līdz šim lielākās visas Eiropas – 25 ES dalībvalstu iedzīvotāju debates par Eiropas nākotni.

Iesaki citiem:

Vide un enerģētika; sociālā labklājība un ģimene; Eiropas loma pasaulē, Eiropas robežas un imigrācija – šīs trīs tēmas ir tās, par kurām nākamo mēnešu laikā notiks līdz šim lielākās visas Eiropas – 25 ES dalībvalstu iedzīvotāju debates par Eiropas nākotni.

7.-8.oktobrī 200 iedzīvotāji no visām 25 ES dalībvalstīm satikās Briselē, lai vienotos par “Eiropas pilsoņu dienaskārtību”, identificējot jautājumus, kas viņiem rūp visvairāk. Šo diskusiju rezultāti tagad tiek nodoti nacionālajiem projekta partneriem, kas 2007.gada sākumā rīkos nacionālās debates par Eiropas nākotni katrā ES dalībvalstī. Konsultāciju rezultāti tiks nodoti ES politikas veidotājiem 2007.gada pavasarī.

Šīs nedēļas nogales pasākums uzsāka procesu, kura mērķis ir nodrošināt, lai patreiz notiekošajās diskusijās par ES nākotnes virzību - pēc noraidošajiem referendumiem Francijā un Nīderlandē par ES konstitucionālo līgumu 2005.gadā - tiek uzklausīti Eiropas iedzīvotāju viedokļi. Unikālais konsultāciju process nodrošinās iedzīvotāju ieguldījumu diskusijās par Eiropas konstitūcijas nākotni, par ko ES līderiem ir jāvienojas līdz 2008.gada beigām.

“Iedzīvotāji ir devuši šim procesam patiesu virzību un stimulu,” teica Luks Teijarts de Borms (Luc Tayart de Borms), organizācijas “King Baudouin Foundation” izpilddirektors, kas vada šo projektu.

Nedēļas nogales pasākuma dalībnieki tika atlasīti tā, lai viņu kopums atspoguļotu katras valsts daudzveidību pēc vecuma, ienākumu līmeņa un profesijas rādītājiem, izmantojot sabiedriskās domas aptaujās izmantotās metodes.

48 stundu ilgās intensīvās diskusijās dalībnieki tika aicināti identificēt jautājumus, kas viņiem šķita vissvarīgākie, domājot par Eiropas nākotni. Tāpat viņi diskutēja par mērķiem, kurus izvēlētajās tēmās Eiropai vajadzētu censties sasniegt.

Pasākums sākās ar 24 tēmu sarakstu, kas tika izveidots, balstoties uz individuālām dalībnieku intervijām pirms viņu ierašanās Briselē. Pamazām šis saraksts tika saīsināts, nonākot pie trim tēmām, par kurām notiks nacionālās debates.

Par to, kādām šīm tēmām vajadzētu būt, bija ļoti augsta vienprātība dažādu ES valstu iedzīvotāju vidū. Kā izteicās viens no dalībniekiem, “tas, ka cilvēki, pirmo reizi satiekoties, un par spīti kultūras un valodu atšķirībām, spēj vienoties par kopīgu dienas kārtību 48 stundu laikā, ir mācība mūsu politiķiem, ka ES vajadzētu strādāt ātrāk un labāk”.

Pasākumu apmeklēja arī vairāk nekā 100 novērotāju. Viņi atzinīgi komentēja dalībnieku redzējumus un novērojumus, viņu spēju nodalīt dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņus (Eiropas, nacionālais un reģionālais līmenis), kā arī to, kā dalībnieki sasaistīja dažādas politikas jomas.

Savā uzrunā pirmajā pasākuma dienā Eiropas Komisijas (EK) viceprezidente Margota Valstrēma (Margot Wallström) izteica savu atbalstu projektam, uzsverot, cik nozīmīgi Eiropas Savienībai ir izbeigt līdzšinējo iedzīvotāju iesaistīšanās deficītu laikā, kad tā pārdomā tālākās attīstības virzienus.

EK Komunikāciju ģenerāldirektors Klauss Srensens (Claus Srensen) papildināja, ka šī projekta rezultāti - kā arī citu Komisijas atbalstīto projektu rezultāti Plāna D par Demokrātiju, Dialogu un Debatēm ietvaros – tiks atspoguļoti Komisijas ziņojumā ES padomes sanāksmei 2007.gada jūnijā.

Gan Eiropas pilsoņu debašu projekta partneri, gan novērotāji uzsvēra, ka ES politikas veidotājiem vajadzēs nodrošināt, ka procesa dalībnieku – ES iedzīvotāju – cerības netiek pieviltas. Viņiem ir būtiski redzēt, ka debašu rezultāti – iedzīvotāju rekomendācijas ES politikas veidotājiem – tiek ņemti vērā politiskajā procesā.

Process ir īpaši inovatīvs, adaptējot līdz šim lokālā vidē izmantotas metodes daudzvalodu videi, izmantojot tulkošanu un modernās tehnoloģijas, lai pārvarētu ģeogrāfijas un valodas barjeras un radītu patiesas Eiropas debates.

 

Eiropas pilsoņu debates organizē neatkarīgu organizāciju grupa, kuru vada “King Baudouin Foundation” (Beļģija), sadarbībā ar “European Citizen Action Service”, “European Policy Centre” un “Network of European Foundations”, kurus atbalsta “Compagnia di San Paolo”, “Riksbankens Jubileumsfond” un “Robert Bosch Foundation”. Eiropas partneru un atbalstītāju tīklā ir organizācijas no visām ES dalībvalstīm. Latvijā projektu ievieš Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS.

Papildus informācija par projektu – Dace Akule, PROVIDUS, akule@providus.lv, Tel: +371 29443520, Fakss: +371 7039258

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!