Atslēgvārdi:

Es atbildīgs par visu 65

Būt par cilvēku vārda pilnā nozīmē ir grūtāk nekā lielveikalā iepirkt preces, kas acumirklī garantē skaistus matus un prāta spēju uzlabošanos.

Iesaki citiem:
Birstes 255x203
Foto:velo city

Pārskats par tautas attīstību 2008./2009, kurā šoreiz analizēts atbildīgums par pašsaprotamu uztver pilsoniskās sabiedrības modeli, kurā indivīdi un to kopas ap sevi rada darbību. Vienlaikus politologs Ivars Ījabs, kurš ir pārskata nodaļas Atbildība un līdzdalība autors, konstatē, ka „Latvijā dominē ierobežotās un pakļāvnieciskās politiskās kultūras tipi”, norādot uz loģisku pretrunu datos par Latvijas iedzīvotāju augstām valsts atbalsta gaidām un vienlaicīgu balsojumu par ierobežotas valsts modeli[1]. Pretruna tiek skaidrota ar neuzticēšanos valstij un neticību savas personiskās rīcības iespējai.


„Jūs teicāt, ka mēs paši pie visa esam vainīgi, ka šāda situācija ir valstī. Nevaru Jums piekrist. Esam uzticējuši valsts pārvaldi varas partijām. Rezultātā valsts kase ir tukša. Tur ir palikušas parādzīmes. Tā ir valsts izsaimniekošanas politika. Neviens netiek saukts pie atbildības. Vainīgi ir tie, kas uzticību nav attaisnojuši.”
(privātas vēstules fragments)


Atrisinājums Ījaba skatījumā ir pilsoniska sabiedrība, kuras veidošanas dzinējus viņš redz divējādi – gan kā augošās sociālas spriedzes rezultātu, kam var būt arī negatīvas sekas, ja līdzdalība noliedz tiesisku un demokrātisku valsti[2], gan kā apzinātu „vērtību komplekta” iešļircinājumu[3], kas izpaužas kā „mūsdienīgas pilsoniskās izglītības izveide Latvijas skolās, lai jau agrīnā socializācijas posmā sniegtu pamatzināšanas par demokrātijas pamatvērtībām, kā arī par pilsoniskas līdzdalības nozīmi moderno labklājības demokrātiju dzīvē”.

Pilsoniskās sabiedrības vērtības esam saņēmuši kopā ar citām „aukstajā” karā uzvarējušajām vērtībām – demokrātiju, tirgu, makdonaldu, cilvēktiesībām u.c. Ja vēl deviņdesmitajos gados rietumu akadēmiskās aprindas sprieda, vai no pēcsociālisma zemēm izkūņosies kas jauns un nebijis, tad tagad ilūziju vairs nav. Arī Gidensa un leiboristu „trešā ceļa” ideja sabruka, vēl īsti nesākusies. Postsociālisma valstu „tradicionālo” vērtību aizstāvji un glābēji runā pārāk svešādi, lai „vecā” Eiropa un pat pašu līdzpilsoņi viņus saprastu.Atbildība un līdzatbildība

Gribu ieskicēt notiekošo, atsakoties no dominējošajiem spēles noteikumiem. Kāda Latvija izskatītos, ja tajā nebūtu pilsoniskas sabiedrības mērauklas un mācību grāmatās aprakstītu soļu līdz „modernajām labklājības demokrātijām”? Kā Latvijas cilvēki redz savu dzīvi? Pārskats apstiprina faktu, ka valsts institūciju un tās iedzīvotāju skatījums būtiski atšķiras. Tāpēc gana bieži tiek uzdots jautājums, vai valsts pilsoņiem vispār ir vajadzīga un, ja vajadzīga, tad - kādam nolūkam?[4]

Sociologs Tālis Tisenkopfs Pārskata ievada daļā[5] Raiņa vārdus „es, pasaul’s daļa, atbildīgs par visu” saista „tikai un vienīgi ar cilvēka subjektīvu dispozīciju”. Te Pārskats zaudē būtisku perspektīvu. Atbildība un vērtības tiek skatītas kā „ārējs” fenomens. Raiņa filozofijā persona ir līdzatbildīga. Līdzīgi, piemēram, šo frāzi interpretē arī Māra Zālīte[6]. Atbildība izriet no līdzatbildības. Nekļūstot pašpietiekamam un pašam, neredzot savu vietu pasaules kontekstā, cilvēks pasauli redzēs kā deficīta spēli. Te atšķiras arī Raiņa un viņa drauga Pētera Stučkas izpratne par Latvijas nākotni. Rainis redzēja personu pašpietiekamību, pāraugot nacionālā un tad arī pārnacionālā pašpietiekamībā.

Ja mēs raugāmies uz līdzatbildību, tad secinājumi nebūtu tik drūmi kā Pārskatā. Latvijas cilvēki rūpējas par citiem, ko pierādā Latvijas lepnuma un citas balvas, ziedo, ja līdzcilvēkam nozagta govs vai nodegusi māja, vai, ja valsts nevar palīdzēt veselības atjaunošanā, aizsargā savu slimnīcu. Cilvēki varbūt neraksta likumprojektus un oficiāli nepiesaka savas akcijas, bet viņiem rūp pasaule aiz savas mājas durvīm.

Viļa Daudziņa monoizrādē Vectēvs Jaunajā Rīgas teātrī triju dažādu vīriešu - uzvārda brāļu kara stāstu saturu nenosaka kādas ideoloģiskas vērtības, bet gan pakāpe, kādā viņi atļaujas būt cilvēki. Apzināti šaut garām pretiniekam pēc ideoloģiskas vērtību izpratnes var būt nosodāmi, jo kāpēc tad valstis karo, ja ne lai parādītu savu (arī vērtību) pārākumu? Apzināti nošaut cilvēkus, kurus principā ienīsti, var būt ieoloģiski atbalstāmi, ja šos cilvēkus definē kā ienaidniekus. Vērtības sakņojas cilvēkā, ne attieksmē pret varu vai situācijā, kur katrs nonākam. Jā, viens cilvēks nav karotājs, bet arī katrā cilvēku kopā būs tik daudz sirdsapziņas, mīlestības un rūpju vienam pret otru, cik to ir katrā no mums. Šīs lietas nevar salīdzināt ar kasti, kurā mēs kaut ko ieliekam un kaut ko izņemam, un paliekam dusmīgi, ja mūsu apmaiņas bilance ir negatīva. Visas šīs lietas nepakļaujas „nulles līdzsvara” principam kā vara vai nauda, kas kādam var piederēt tikai uz kāda cita rēķina.

Latvijas valsts sākās tieši ar līdzatbildību, kas plūst pāri savas saimniecības robežām. Latviešu biedrība 1868. gadā reģistrējās kā „Latviska palīdzības biedrība priekš trūkumu ciesdamiem igauņiem”. (Cik ironiska ir šīs vēstures lapaspuse šobrīd!). 1880. gadā strādnieki apvienojās Torņakalna Latviešu palīdzības biedrībā. Šāda biedrošanās notika visā Latvijā, biedrību sākotnējam sociālā atbalsta mērķim papildinoties ar kopīgām kultūras aktivitātēm. Grūti tagad pateikt, kā cilvēki jutās tolaik, bet diezin vai bez pašpietiekamības latvieši liktu kopā naudu biedrības un tautas namu būvniecībai. Tagad ir otrādi – mums ir valsts, bet nav vairs pašsaprotamas iekšējas vajadzības un savas personiskās vietas izjūtas tajā. Tāpēc es nepiekrītu tiem ekspertiem, ka varētu atkārtoties 1905. gads. Mums atšķirībā no pagājušā gadsimta sākuma nav sabiedrības līderu, kas varētu citus iedvesmot ziedoties.


Atbildība un vara

Atbildība ir skatāma varas izpratnes kontekstā. Rainim vara izriet no personas iekšējās dimensijas. Ziedošana (arī ziedošanās) un rūpes ir cilvēciskā darbība, kas ir brīva no varas sagrābšanas tieksmes. Lugas Spēlēju, dancoju Tots (viņš - arī Rainis pats) atklāj: „Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams”. Cīņa visupirms notiek cilvēkā pašā. Šajā nozīmē es jūtos līdzatbildīga par tukšo valsts kasi, lai arī tieši lēmumus par budžeta dalījumu neesmu pieņēmusi. Šajā nozīmē cilvēki, kas ziedo citiem, netieši kļūst par valsti. Viņi kompensē tukšo valsts sociālās drošības dimensiju. Tas, ka cilvēki apzināti izvairās no situācijām, kas saistītas ar varu, var būt līdzatbildīgi.

Nesen runāju ar cilvēku, kurš man iedāvināja paša rakstītu antiglobālistu uzsaukumu. Es vaicāju, kāpēc viņš izvēlējies sevi saukt par antiglobālistu. Viņš man atbildēja, ka agrāk bijis eiroskeptiķis, bet antiglobālisti skanot plašāk. Vēl viņš piebilda, ka pēdējā gada laikā vispār esot nomainījis divas politiskās partijas. Tas nekas, ka viņa rīkotā piketā bijis maz cilvēku, jo galvenais, ka mediju pārstāvju un ziņu sižetu ir bijis daudz.

Šajā sakarā es atcerējos senu interviju ar kādu pagasta sievu, kura politikā iesaistījās, risinot gaļas zagšanu vietējās skolas ēdnīcā. Tā iekšēja taisnības apziņa var mainīt politiku. Esmu gana bieži nonākusi neērtā situācijā, kad man cilvēki stāsta par piedzīvotām nejēdzībām valsts pārvaldē un savu nebeidzamo cīņu par jēdzīgu atrisinājumu, kurā pienāk brīdis, kad prieka skurbums par savu atbildību un rīcību ir izgaisis, bet atrisinājums ir aizvirzījies vēl tālāk, nekā tas bijis sākumā. Parasti es saku, ka aizsāktais jādara vien tālāk un jāmeklē domubiedri, ar kuriem ceļš šķitīs īsāks un grūtības dalāmas. Es zinu, cik to ir grūti īstenot un ieteikt citiem. Tomēr citu risinājumu kā līdzatbildība es neredzu. Būt par cilvēku vārda pilnā nozīmē ir grūtāk nekā lielveikalā iepirkt preces, kas acumirklī garantē skaistus matus un prāta spēju uzlabošanos.Vērtības un pašpietiekamība

Apzinos, ka tautas attīstības kontekstā, kas kā „pamatdimensiju” redz „cilvēku iespēju paplašināšanu”[7], atsacīšanās skan vismaz atpakaļrāpulīgi. Atsacīšanās ir muļķīga tikai „nulles varas līdzsvara” sistēmā. Atsacīšanās no piedalīšanās varas cīņā var būt arī ieguvuma sākums. Tam mūsu cilvēkos ir vieta. Galu galā arī Pārskata dati par cilvēku savstarpējo uzticēšanos ir Eiropai vidējā līmenī, lai arī atpaliek no Ziemeļeiropas. Uzticēšanās ir pamata akmens Latvijas iedzīvotāju migrācijai uz ārzemēm darba meklējumos.

Valsts ir tās pilsoņu summa. Ja iztēlojamies valsti, tā var būt kaste, kurā saliktas dažādas mantas. Iespējams, ka pārāk lielu vērtību piešķiram nebūtiskajam. Ne velti „cilvēks centrā” valsts attīstības stratēģijā ir jaunieguvums, kuru grūti likt lietā apstākļos, kad uzmanību novērš varas kārdinājums. Iespējams, ka Latvijas cilvēku vērtību saturs kopumā neatbilst varas deficītā dzīvojošu cilvēku vērtībām. Aizbraucot no Latvijas, cilvēki kā svarīgu aizbraukšanas iemeslu min valsts vardarbīgu attieksmi pret tās pilsoņiem. Savukārt svešumā atšķirībā no Latvijas daudzi aizbraucēji spēj atgūt pašpietiekamību un īstenot savus sapņus.

Mani ļoti iedvesmo tie pensionāri, kuri bija gatavi atteikties no savas nelikumīgi ieturētās pensijas par labu valstij. Pensiju atņemšana bija netaisnīga no paša sākuma un necilvēcīga ir valdības nespēja atvainoties par šo pāridarījumu. Tādu cilvēku ir daudz, ja skatāmies uzmanīgi. Šo cilvēku spēja ziedot savas vajadzības par labu kopīgam labumam man ļauj lepoties ar manu valsti. Pārējais – atbildība, pilsoniskā sabiedrība u.c. fenomeni - ir tikai rezultāts, kuru sakarības pētot, pie cēloņa var arī nenonākt.

_____________________________

[1] Pārskats par tautas attīstību 2008./2009. Atbildīgums, 30.lpp.

[2] Turpat, 31.lpp.

[3] Turpat, 1.10. logs, 31. lpp.

[4] Klāvs Sedlenieks, 2009. Kam vajadzīga šī valsts? http://www.satori.lv/raksts/3159/Klavs_Sedlenieks/Kam_vajadziga_si_valsts%3F, publicēts 2009. gada 23. novembrī
Brants, Māris, 2010. Atbildība. Par valsti. http://www.politika.lv/temas/politikas_kvalitate/17948/, publicēts 2010. gada 19. janvārī.

[5] Pārskats par tautas attīstību 2008./2009. Atbildīgums, 11.lpp

[6] Kusiņa, Linda. Māra Zālīte: Kā rakstniece ceru būt vērtīgāka.Latvijas Avīze. 2006. gada 17. Oktobris. Arī http://www.delfi.lv/news/conference/interviews/mara-zalite-ka-rakstniece-ceru-but-vertigaka.d?id=15806866

[7] Pārskats par tautas attīstību 2008./2009. Atbildīgums, 11.lpp

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (65) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Kiran Fatima

Trips out of the city do take into consideration a more adjusted affair of the emirate. An excursion to the peaceful Jebel Ali Beach should effectively be possible in a day, while treks to the verifiable town of Hatta, situated in the astounding Hajar Mountains may require additional time because of the certainty there is basically a lot to find in a solitary day https://dubaikk.com/pakistani-escorts-in-dubai.html https://dubaikk.com/indianescortsindubai.html

Tmp author
Kiran Fatima

In spite of the fact that touring may not be a well-known draw as shopping, parts of Dubai's old society can at present be found through a few attractions which incorporate the Dubai Museum in the reestablished Al Fahidi Fort, raised around 1799. Another prevalent interest is taking to the desert in a four-wheel drive with Pakistani Escorts in Dubai and getting a charge out of the uneven ride. http://www.independentdubaiescorts.info/ https://dubaikk.com/blog/

Tmp author
Sana Haroon

This is very nice but i will give you awesome dubai escorts site that give you entertainment in your life watch this
https://dubaikk.com/

Tmp author
johnb6174 bond

Superbly written article. if only all bloggers offered the same content as you. the internet would be a far better place..
4 zampe

Tmp author
johnb6174 bond

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have.
nyc flowers

Tmp author
johnb6174 bond

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...
whoscored.top

Tmp author
jr reviews

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best The Millionaire Brain Academy PDF Free

Tmp author
jr reviews

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. The Millionaire Brain Academy PDF

Tmp author
johnz308 johnz308

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
Door Hardware

Tmp author
johnz308 johnz308

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers!
The Guy Magnet System

Tmp author
johnz308 johnz308

Im no expert, but I believe you just made an excellent point. You certainly fully understand what youre speaking about, and I can truly get behind that.
The Millionaire Brain Academy Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Awesome article! I want people to know just how good this information is in your article. It’s interesting, compelling content. Your views are much like my own concerning this subject.
The Psystrology Method Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
The Psystrology Method

Tmp author
johnz308 johnz308


Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in, but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know.

What Men Secretly Want

Tmp author
johnz308 johnz308

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business.
Text The Romance Back Review

Tmp author
johnz308 johnz308

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
Text The Romance Back

Tmp author
johnz308 johnz308


I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
Save The Marriage System

Tmp author
johnz308 johnz308


Nice post. I learn some thing tougher on distinct blogs everyday. Most commonly it is stimulating to learn to read content from other writers and exercise a specific thing there. I’d would rather use some together with the content in my weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your web weblog. Many thanks for sharing.
The Instant Switch Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards,
Children Learning Reading

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.
start a business quit 9 to 5

Tmp author
johnz308 johnz308

This was an excellent page for such a hard subject to talk about. I look forward to reading many more great posts like these. Thanks
Emotional Hook Formula Review

Tmp author
johnz308 johnz308


I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes, but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?
Language of Desire

Tmp author
johnz308 johnz308

Keep up the good work , I read few posts on this web site and I conceive that your blog is very interesting and has sets of fantastic information.
Lovetraction Lines

Tmp author
johnz308 johnz308

I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
The Respect Principle

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative..
The Millionaire Brain Academy PDF

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.
Red Smoothie Detox Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308


This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.

Red Smoothie Detox Factor Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this..
twitter queue

Tmp author
sandyjay308 sandyjay308

You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
michael fiore text your ex back

Tmp author
johnz308 johnz308

Thanks for posting this info. I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative. I can't wait to read lots of your posts.
The guy magnet system

Tmp author
johnz308 johnz308


Hello I am so
Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.
The Secret Brain System Review
delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work.

Tmp author
johnz308 johnz308

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!
How To Read A Man Review

Tmp author
johnz308 johnz308

I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.
The Respect Principle

Tmp author
johnz308 johnz308

Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post.
he Respect Principle

Tmp author
johnz308 johnz308

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value. Im glad to have found this post as its such an interesting one! I am always on the lookout for quality posts and articles so i suppose im lucky to have found this! I hope you will be adding more in the future...

Diabetes Destroyer system

Tmp author
johnz308 johnz308

I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks
Text Your Ex Back

Tmp author
johnz308 johnz308

This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..
Mend The Marriage By Brad Browning

Tmp author
johnz308 johnz308

i read a lot of stuff and i found that the way of writing to clearifing that exactly want to say was very good so i am impressed and ilike to come again in future..
The Language of Desire

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

I was reading your article and wondered if you had considered creating an ebook on this subject. Your writing would sell it fast. You have a lot of writing talent.
The Bonding Code Review

Tmp author
johnz308 johnz308

You completed a few fine points there. I did a search on the subject and found nearly all persons will go along with with your blog.
Pull Your Ex Back

Tmp author
johnz308 johnz308

I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post.
Paleo Grubs Book

Tmp author
johnz308 johnz308

Someone Sometimes with visits your blog regularly and recommended it in my experience to read as well. The way of writing is excellent and also the content is top-notch. Thanks for that insight you provide the readers!
The Millionaire Brain Review

Tmp author
johnz308 johnz308


Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
The Woman Men Adore and Never Leave

Tmp author
johnz308 johnz308

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.
Rocket Spanish

Tmp author
johnz308 johnz308

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.
Obsession Phrases Review

Tmp author
johnz308 johnz308

Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share.
Fat Diminisher System

Tmp author
Jazib Raza

Positive site, where did u come up with the information on this posting? I'm pleased I discovered it though, ill be checking back soon to find out what additional posts you include.
best cannabis dispensaries TacomaWA

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Wrap Him Around Your Finger Review

Tmp author
Jazib Raza

This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information.
android data recovery software free

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Super-Duper site! I am Loving it!! Will come back again. Im taking your feed also. Thanks.
What Men Secretly Want Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
Numerologist

Tmp author
Jãżıb ŘâŻa

Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks
custom Swing Sign

Tmp author
johnb6174 bond

If more people that write articles really concerned themselves with writing great content like you, more readers would be interested in their writings. Thank you for caring about your content.
How to turn a Guy on with words

Tmp author
johnb6174 bond

Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work.
Invest in Ghana

Tmp author
johnb6174 bond

Good article, but it would be better if in future you can share more about this subject. Keep posting.
<a href='http://www.jamesidayi.com'>Invest in Ghana</a>

Tmp author
johnb6174 bond

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.
Pregnancy miracle lisa olson

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!!
Make Women Want You Review

Tmp author
yxasarhx yxasarhx@6paq.com

Superbly written article. if only all bloggers offered the same content as you. the internet would be a far better place..
Capture His Heart PDF

Saistītie raksti
Atbildiba par valsti

Atbildība. Par valsti 64 Autors:Māris Brants

Prasi tautai

Prasi tautai! 3 Autors:Māris Pūķis

Launuma apturesana

Ļaunuma apturēšana 21 Autors:Aivita Putniņa

Citi autora darbi
Article article

Vēlēšanās Autors:Aivita Putniņa