Enerģētiskā atkarība un valsts ārpolitiskā patstāvība jaunajās ES dalībvalstīs

  • Autors:Jurijs Koškins
  • Organizācija:Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Politikas zinātnes nodaļa (Maģistra darbs)
  • Gads:2008
  • Valoda:latviešu

Šī darba mērķis ir izpētīt enerģētiskās atkarības mijiedarbību ar valsts ārpolitisko patstāvību jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Lai to izdarītu, tika izvirzīta hitpotēze: enerģētiskā atkarība no viena ārējā energoresursu piegādātāja apdraud patērētājvalsts ārpolitisko patstāvību. Tā tiek pierādīta, pētot jauno ES dalībvalstu divpusējās attiecības ar energoresursu pegādātājvalsti.

Iesaki citiem:

Pētījuma rezultātā tika secināts, ka pastāv nozīmīgi faktori, kas būtiski ietekmē enerģētiskās atkarības izmantošanas efektivitāti valsts ārpolitiskās patstāvības ietekmēšanas procesā. Tie ir: valsts valdošās politiskās elites ieinteresētība darījumos ar kompāniju „Gazprom”; Krievijas kā valsts un „Gazprom” tēla pievilcīgums sabiedrībā; bilaterālo attiecību vēsture un paša Kremļa ieinteresētība kādas konkrētās valsts iesaistīšanā jaunajos enerģētiskajos projektos („Nord Stream” un „South Stream”). Taču tika konstatēts arī tas, ka enerģētiskās atkarības līmenis paliek par noteicošo faktoru, jo energoresursu piegādātājvalsts, jūtot savu pārākumu enerģētikas sfērā, arvien uzstājīgāk mēģina izmantot savu enerģētisko pārākumu arī politiskajā plāksnē.

( Enerģētiskā atkarība un valsts ārpolitiskā patstāvība jaunajās ES dalībvalstīs pdf)Ja nedarbojas saite, lūdzu ziņojiet admin@politika.lv

Iesaki citiem:

Vēl šajā tēmā

Energy (In)Security: Challenges and Prospects for the EU and Baltic States Autors:Mārtiņš Hiršs, Andris Sprūds

Starptautiskās Enerģētikas aģentūras Enerģētikas atlass Autors:Providus

Liberalization of the Natural Gas Market in Latvia: Overview and Challenges 3 Autors:Dace Akule, Reinis Āboltiņš

From the European Energy Community to the Energy Union Autors:Sami Andoura, Jean-Arnold Vinois

Gāzes tirgus liberalizācija Latvijā: situācija un izaicinājumi 30 Autors:Reinis Āboltiņš, Dace Akule

Discrimination of Migrant Workers at the Workplace 2 Autors:Jacque Mallender, Mirja Gutheil, Aurélie Heetman, Daniel Griffiths, Malin Carlberg, Rachel Marangozov

Citi autora darbi