Ēlertes latviskā utopija 32

Diez vai būtu pārspīlējums teikt, ka tā ideālās identitātes versija, kuru bīda Ēlerte, ir balstīta etniskajā pārākumā. Tāpēc arī nepārsteidz, ka etniskās minoritātes ir neizpratnē.

Iesaki citiem:

Vairākas desmitgades pirms Latvijas valsts dzimšanas britu vēsturnieks, politologs un rakstnieks Lords Aktons savā 1862. gada lakoniski nosauktajā esejā Nacionālisms aprakstīja plurālisma priekšrocības moderno valstu veidošanā. Viņa skatījumu, kāpēc nacionalitāti nebūtu vēlams nostādīt kā augstāko valsts pastāvēšanas elementu, der atcerēties arī šodien, kad vērtējam Kultūras ministrijas (KM) izveidotās Nacionālās identitātes un sabiedrības integrācijas pamatnostādņu projektu.


Valstsnācija — pāri visam

Bet atgriezīsimies pie Lorda Aktona, un viņš saka, lūk, ko — teorija, kas nostāda nacionalitāti kā būtisku, bet ne augstāko elementu valsts pastāvēšanas formu noteikšanā atšķiras no otrās, etniski motivētās, jo tā tiecas pēc daudzveidības, nevis pēc vienveidības, pēc harmonijas, nevis pēc vienotības; jo tās mērķis ir nevis arbitrāras izmaiņas, bet politiskās dzīves esošo apstākļu uzmanīga ievērošana. Un tā ieklausās vēstures likumos un sekās, nevis ideālas nākotnes cerībās.

Lords Aktons nebūt nav ideāls. No 21. gadsimta skatupunkta viņa idejas neliekas ne īpaši smalkas, ne pārāk oriģinālas. Atbalstīt plurālismu viņu daļēji motivēja ticība „augstāko” rasu labvēlīgai ietekmei uz „zemākām”, savukārt viņa slavējošos uzskatus par angļu pilsonisko nacionālismu mūsdienās daudzi uzskatītu par vēl vienu utopiju. Tomēr viņš izsaka dažus pamatargumentus par labu nācijām, kas balstās uz pilsoniskiem, nevis etniskiem principiem. Kā jau tas bieži notiek, šķiet, Austrumeiropu šie argumenti vēl īsti nav sasnieguši.

Taču es gribētu pievērsties citai svarīgai atšķirībai minētajā Lorda Aktona domā, un tā ir atšķirība starp reālismu un ideālismu. Minēšu dažus no „latviskajiem” ideāliem, ko kultūras ministre Sarmīte Ēlerte (Vienotība) piedāvā savā integrācijas programmā:

1. Saliedēta Latvijas tauta, kuru vieno latviešu valoda, kultūra, nacionālā identitāte un Eiropas demokrātiskās vērtības;

2. Latvijas identitāte — latviešu valoda, kultūra, sociālā atmiņa — kas ir kopīga visai tautai;

3. Latvietis — cilvēks, kas pēc (vismaz dažiem) objektīviem kritērijiem, tajā skaitā arī pēc izcelsmes, sevi identificē kā Latvijas nācijai piederīgu.Sekojot Lorda Aktona padomam, palūkosimies uz Latvijas politiskās dzīves esošajiem apstākļiem:

1. Sašķelta Latvijas sabiedrība, kuru dala divas valodas, kultūras, un nacionālās identitātes. Latvijas valdība, kurai grūti klājas Eiropas demokrātisko vērtību realizēšanā;

2. Viena trešdaļa iedzīvotāju, kuru „sociālā atmiņa” krasi atšķiras no Latvijas vispārpieņemtās versijas;

3. (Vismaz) viena trešdaļa iedzīvotāju, kas, ja ņem vērā etnisko piederību, sevi neidentificē — un nemaz nevar identificēt — kā „Latvijas nācijai piederīgus”.


Atklāti nostādot etniskos latviešus priviliģētajā „valstsnācijas” pozīcijā, ministre apliecina latviešu etniskās grupas faktisko pārākumu valstī.Viena lieta ir skaidra — ļoti liela daļa iedzīvotāju ir kolosāla barjera Ēlertes nacionālās vīzijas piepildīšanai. Padarot integrācijas programmu par fantāziju, kurā visiem ir kopīga identitāte, kultūra, un sociālā atmiņa, Ēlerte īsti nedemonstrē “politiskās dzīves esošo apstākļu uzmanīgu ievērošanu”, un tāpat arī ieklausās “vēstures likumos un sekās”, ignorējot labi zināmu faktu, ka pretrunīgais okupācijas temats ir viena no sāpīgākajām vietām Latvijas politiskajā ainā. Un, kā ir ievērojuši vairāki komentētāji, atklāti nostādot etniskos latviešus priviliģētajā “valstsnācijas” pozīcijā, kas ir jāimitē tiem, kas paliek nomalē, ministre apliecina latviešu etniskās grupas faktisko pārākumu valstī. Tāpēc īpašu uzmanību es gribētu pievērst iepriekš izklāstīto sarakstu trešajiem punktiem.[ 1 ]


Minoritātēm — sava vieta

Lai saprastu, kā Ēlertes utopija būtu tulkojama sociālās reālitātes valodā — tas ir, lai saprastu, vai bezdibenis starp vienu un otru var būt pārvarams — piedāvāju uz brīdi ļauties piedzīvojumu garam un sākt pētīt situāciju nevis no politiskās dzīves esošajiem apstākļiem, kā to iesaka Lords Aktons, bet gan no ceļojuma uz Ēlertes ideālo nākotni. Tātad jautājam — kas ir tie cilvēki, kas dzīvo Ēlertes vienotajā Latvijā? Jeb, nedaudz pārfrāzējot, kas šie cilvēki tiešām ir? Jo KM piedāvātajam integrācijas pamatdokumentam piemīt piesardzīgi izkaisīta, bet manāma divkosība. Tajā ir obligātie izteicieni, ka „Latviešu valstsnācija kopā ar mazākumtautībām veido Latvijas tautu”, un vienlaikus arī uzstājība uz valstsnācijas primāro lomu vērtību, kultūras, un vēsturiskās atmiņas noteikšanā. Citādi izsakoties — atļauja vadīt valsts kulturālo un intelektuālo attīstību ir izlēmīgi nodota etnisko latviešu rokās. Pamatnostādnēs iekļautā doma, ka latviešu kultūra un vēsturiskā atmiņa ir „kopējais pamats, kas vieno Latvijas tautu”, manuprāt, ir diezgan vienkāršota. Tā automātiski no tautas izslēdz jebkuru, kam ir cita kultūra vai atšķirīgas vēsturiskas atmiņas. Kas — tā nu sakrīt — ir vairākums etnisko minoritāšu pārstāvju gadījums.

Par spīti Ēlertes izmantotajai pompozajai demokrātiskajai „vārdnīcai” ministre tomēr kā „Latvijas nāciju” saskata vienīgi etniskos latviešus. Viņas nacionālā valsts ir nācija-valsts, ko veido viena valdošā nācija, un “nācija” te ir jāsaprot etniskā izteiksmē. Protams, arī viņa saprot, ka Latvijā tomēr dzīvo arī citi cilvēki, tāpēc šo idilli līdz galam piepildīt nevarēs (tas nebūtu „eiropeiski”). Bet var censties maksimāli tai pietuvoties, ieceļot valstsnāciju gaismas nesēju lomā, bet pārējiem norādot savu vietu.

Pēdējo gadu visagresīvākie un bezjēdzīgie minoritāšu apspiešanas gadījumi Eiropā — minaretu celšanas aizliegums Šveicē un galvassegu aizliegums Francijā — Rietumos ir izpelnījušies iesauku muslim-bashing[ 2 ]. Taču mūsu kultūras ministre tos min kā pozitīvus piemērus, kā „nepakļauties cittautiešu spiedienam”. Daži elementi integrācijas debatē kļūst skaidrāki, ja mēs atzīstam šo Ēlertes vīzijas sastāvdaļu.

Tas, ka ministre turpina saukt otrās un trešās paaudzes minoritāšu pārstāvjus par „priviliģētajiem” imigrantiem, liek sajusties neērti dažiem pie „valstsnācijas” piederošajiem.Piemēram, tas, ka ministre uzstājīgi turpina saukt otrās un trešās paaudzes Latvijas minoritāšu pārstāvjus par „priviliģētajiem” vai „ilgtermiņa” imigrantiem, turpina aizvainot un atsvešināt minoritātes un arī liek sajusties neērti dažiem pie „valstsnācijas” piederošajiem. Ministre šo nomenklatūru attaisno ar paskaidrojumiem, ka daudzi no šiem „imigrantiem” atsakās lietot latviešu valodu un izrādīt lojalitāti Latvijas valstij, nepieņemot Latvijas 20. gadsimta vēstures dominējošo interpretāciju. No tā izriet, ka, lai vairs neskaitītos par “imigrantu”, cilvēkam ir labi jārunā valsts valodā un arī jāpieņem dažas no tās ideoloģiskajām pozīcijām. Tā ir doma, kas pati par sevi var būt diezgan saprātīga, taču tad Ēlerte uzsāk kampaņu par latviešu diasporas stiprināšanu, uzsverot, ka ir svarīgi nezaudēt kontaktu ar tiem mūsu kompatriotiem, kas ir pametuši valsti.


Kā Ievai izaugt no ribas

Pārvācoties uz dzīvi citā valstī, cilvēks var pamatīgi mainīties. Ja viņš ir salīdzinoši jauns, viņš, visdrīzāk, pieņems jaunās valsts valodu kā primāro savā arsenālā. Ja viņš ir pavisam jauns, viņš var latviešu valodu arī pilnībā aizmirst. Kas attiecas uz to, kas var notikt ar viņa politiskajiem uzskatiem, ieskaitot viņa Latvijas vēstures interpretāciju un abstraktu lojalitāti Latvijas valstij — tas nu ir neparedzami un galu galā skar tikai viņu pašu. Bet fakts ir tāds, ka pēc desmit gadiem tas cilvēks vairs ne pēc viena kritērija var nelīdzināties tam latvieša aprakstam, kuru Ēlerte piedāvā visiem, kas iebilst pret viņas „ilgtermiņa imigrantu” terminoloģiju. Tomēr viņš paliks latvietis, un mums ir jādara viss, lai liktu viņam justies kā vienam no mums. Te vietā jautājums, kāpēc gan šis cilvēks paliktu latvietis, bet trešās paaudzes etniskais krievs pie mums būtu „imigrants”?

Uz to, ka lielu lomu te var spēlēt etniskā piederība, norāda arī kvēlums, ar kuru Latvijā sagaida to imigrantu pēctečus, kuru vecāki un vecvecāki bēga uz Rietumiem no padomju režīma. Bieži vien viņu latviešu valoda klibo, bet viņu politiskie uzskati var variēt no konservatīvisma līdz anarhismam. Taču viņi ir etniskie latvieši, turklāt ar latviski skanošiem vārdiem. “Esiet sveicināti mājās!”, saucam mēs. (“Un atvainojiet par ilgtermiņa imigrantiem, kas te visapkārt staigā.”)

Pēc šādas loģikas identitāte var būt tikai viena — cilvēks vai nu pieder valstsnācijai vai nē.Diez vai būtu pārspīlējums teikt, ka tā ideālās identitātes versija, kuru bīda Ēlerte, ir balstīta tieši etniskajā pārākumā. Tāpēc arī nepārsteidz, ka etniskās minoritātes, kam ir pienākums šo identitāti pieņemt, izrāda neizpratni. Latvijas Avīze nesen brīnījās par lēni domājošajiem krievvalodīgajiem žurnālistiem, kas Ēlertei vaicāja: “Kā Latvijas valsts uzdrošinās krieviem prasīt atteikties no mūsu nacionālās identitātes un pieņemt tās vietā citu?” Kā stāsta avīze, Ēlertei tos vajadzēja „izglītot”, ka identitātes var būt vairākas un ka viena identitāte otru neizslēdz. Bet vai tā var būt, ja identitāte, pēc kuras šiem cilvēkiem ir jātiecas, ir etniski nosakāma? Nedomāju, ka tā var būt, ja, lai kā viņi arī nemēģinātu nākotnē integrēties Ēlertes Latvijā, viņiem būtu jāpiekāpjas iedzimtus standartus iemiesojošās “valstsnācijas” priekšā. Jo pēc šādas loģikas identitāte var būt tikai viena — cilvēks vai nu pieder valstsnācijai vai nē. Un lielākais šķērslis ceļā uz integrāciju ir nevis tas, ka šīs identitātes ir savstarpēji izslēdzošas, bet gan, ka tās ir nemaināmas.

Dzimums un etniskā piederība ir divas lietas, ko mēs sevī nevaram mainīt. Ēlertes integrācijas plāna utopiskajā Latvijā mēs vai nu piedzimstam paraugu noteicošajā etniskajā grupā, vai arī cenšamies izveidot sevi pēc tās tēla — kā tāda Ieva, kas no ribas pati mēģina izaugt par sievieti. Ja mums tas izdosies, mēs izpelnīsimies privilēģiju vairs nesaukties par priviliģētajiem imigrantiem. Bet tā Latvijas iedzīvotāju trešdaļa, kurai būs jāpieņem šādi noteikumi, diez vai uzskatīs to par ideālu nākotni.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (32) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Ivars Līdaka

Nācijas un nacionālisms. Pagātnes jaunās izredzes. Ernests Gelners: http://tencinusarunas.wordpress.com/2012/12/03/nacijas-un-nacionalisms-pagatnes-jaunas-izredzes-ernests-gelners/

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

vienkāršas patiesības 14.12.2011 21:51
A quote from Daniel Hannan in the European Parliament, 19 January 2011, reading from his book "The New Road To Serfdom - A Letter Of Warning to America":

Faced with a choice between democracy and supra-nationalism, the European Union almost always opts for supra-nationalism and nowhere is this clearer than in its policy in the Western Balkans. We are maintaining to all intents and purposes protectorates in Bosnia, in Kosovo and arguably even in Macedonia for the sole purpose of preventing ethnographic boundaries along the lines of what local people there would choose.

It is very difficult to have a functioning democracy unless people feel enough in common one with another to accept government from each other’s hands. If you want government for and by the people, you have to have a people that everyone recognises some identity with, some allegiance to.

To put it in another way, democracy needs a ‘demos’, a unit with which we identify when we use the word ‘we’. I am not saying it is simple. People can sustain multiple loyalties, populations can be interspersed, but our prejudice, other things being equal, should be towards national self-determination. If you take the ‘demos’ out of democracy, you are left only with the ‘kratos’, with the power of a system that must compel by law what it dare not ask in the name of civic patriotism. http://www.brusselsjournal.com/node/4650

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

terminoloģija 14.12.2011 21:13
"etniskie latvieši" Oksfordas kreiļu mutē sāk izklausīties pēc "žīdkomunistiem" Lielvācijas mēdijos.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

citāts ar piebildi 14.12.2011 20:48
Haris21.08.2011 18:16
Vai Oksfordā skolojies muļķis ir bīstamāks par muļķi, kuram tikai vidusskolas izglītība? Šķiet, ka jā.
Noteikti.Lai atceramies Sarkanos khmerus ar augstajām izglītībām.

Paris student group http://en.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Paula - Ievai 14.12.2011 18:55
Kā tas jāsaprot: turēt tālāk no politikas intelektuāļus? Vai neintelektuāls cilvēks vispār drīkst darboties politikā? Viņš taču nosaka cilvēku, valsts un tautas likteņus.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ringla - Autorei 14.12.2011 12:11
Visu nemaz neizlasīju. Viss skaidrs jau pašā sākumā. Un jau sākumā radās daudz jautājumu:
1) Kas tas tāds lords Aktons, ka tiek izmantots par Ēlertes pātagu?

2) Kāpēc netiek ņemts vērā, kad un kā trešdaļa Latvijas iedzīvotāju, kas nevēlas sevi identificēt ar latviešu nāciju, Latvijā nokļuva? Tas taču ir būtiski, jo nenotika demokrātiskā ceļā. Šo "trešdaļu" nedrīkst saukt par minoritāti, jo tās nosaukums ir cits. Tie ir kolonisti.

3) Kā lai jūtas latvietis, kurš nespēj integrēt procentuāli tik lielu cilvēku daļu, kuri nevēlas integrēties? Ir jāaizmirst, ka esi latvietis, jājūtas nelaimīgam savā zemē, jāaizmirst sava valoda, izejot no mājas, tikai tāpēc, ka Eiropa, Amerika, Krievija mūs nesapratīs? Kur Eiropā 50 gadu laikā ir tik strauji palielinājies cittautiešu īpatsvars kā Latvijā un Igaunijā? Turklāt šie cittautieši ienāca nebūt ne kā labākas dzīves meklētāji. Vismaz atklāti tas netika pausts. Viņi ienāca kā "kultūras nesēji", "atbrīvotāji", "sociālisma cēlāji". Kāpēc vispirms netiek novērsta šī vēsturiskā netaisnība un par to netiek runāts no katra stūra, līdz šī trešdaļa, kas nevēlas atteikties no savas identitātes, ko no viņiem neviens nemaz negaida, saprastu, ka viņiem nav taisnība?
Vai to nesauc par genocīdu pret latviešu tautu, kas tiek vērsts jau neatkarīgā Latvijā?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ringla 13.12.2011 23:03
Pilnīgi nebaudāma attieksme pret latviešu nāciju. Es esmu pret Bābeli mūsdienu interpretācijā, nevienu nāciju nenostādot pārāku par citām, bet pieļaujot, ka katrai nācijai ir tiesības uz savu teritoriju, valodu, kultūru. Laipni lūgti ikviens, kas ciena manu valsti, valodu, kultūru. Bet nedrikst par imigrantiem klasificēt PSRS okupācijas un rusifikācijas sekas. Vispār šķiet, ka šādi domājoši cilvēki kā autore it visīstākie mankurti - cilvēki, kas nezina, kas viņi ir, no kurienes nāk un kurp dodas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

patiņš 09.12.2011 14:41
Autorei kaut kāds,,rosols,,galvā un nav svarīgi,kur mācījusies un kāds grāds,tas ir tā pat kā modernie mākslinieki:viņiem kolosāls mākslas darbs,man vienkāršas ģeometrijas figūras.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Paula 22.11.2011 13:00
Ļoti aplams raksts. Pilnīgi aizmirsts pats būtiskākais: PSRS okupācijas un rusifikācijas laikā Latvijā iebrauca pārāk daudz!!! cittautiešu, turklāt viņu domāšana bija ieprogrammēta jau kā kolonistiem - es esmu vislabākais, es jums nesu kultūru, jūs esat mazi un melni. Šos cilvēkus nav iespējams integrēt. Turklāt, cik viena maza nācija spēj procentuāli daudz cittautiešu uzsūkt sevī, lai pati neasimilētos? Ēlerte pārāk solīdi mēģina tomēr kaut ko darīt integrācijas jomā, taču šī politika neiztur kritiku, jo nu jau sāk pretoties abas puses - gan integrētāji, gan integrējamie.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

GLJ - uldis 04.11.2011 00:31
Nu, man arī ir vācisks uzvārds... bet nekāda sakara ar vāciešiem, jo pirms Latvijas neatkarības iegūšanas liela daļa bija ar vācu muižnieku dotajiem uzvārdiem(kurus nacionālās politikas rezultātā liela daļa no latviešiem iztulkoja un nomainīja uz latvisko versiju). Nedomāsim jaunu vēsturi, jo tā jau arī var aizrunāties tik tālu, ka ebreji tie paši vācieši vien sanāk...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

hmmm - uldis 08.10.2011 16:14
Es runāju par diviem dažādiem cilvēku kopumiem, ko var saukt par nāciju

1) etniskā nācija,
2) valsts nācija.

Jūs pareizi minat entiskās nācijas veidošanās procesu, tajā nozīme ir etniskajai izcelsmei. Es gan uzsvēru, otro - valsts nācijas - nozīmi. Kurā NAV primāra etniskā izcelsme. Kā, piemēru, minu Franciju, kur etniskie, tīrasiņu, alžīrieši ir Francijas valsts nācija.


Kungs ir pārāk labos draugos ar vēsturi, lai apgalvotu, ka tai ir nozīme, taču nevajag šo nozīme pārvērtēt. Es šeit lielāku uzsvaru lieku uz filosofiski - eksistenciālu apceri. Proti, kas gan ir visas cilvēces vēsture pret Visuma 13,7 miljardi gadu garo vecumu. Un kas gan ir cilvēks, piemēram, Nīčes filosofēšanas stilā - ja vien ne starpposms uz jaunu, bioloģiski jaunu būtnes sugu (pārcilvēku). Šādas kategorijās, spriedelēšana par to, ka etnoss ir kas svarīgs un svēts, atvainojiet, ir domāšanas plašuma liliputisms.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

uldis - hmmm 08.10.2011 11:18
Latvijas nācija ir Latvijas valstij lojāls cilvēku kopums un to etniskā izcelsme var būt dažāda. Tātad pie Latvijas nācijas būtu jāpieskaita gan šeit dzīvojošie latvieši, līvi, krievi, čigāni, ebreji utt.
_____
Nācija ir savstarpējas solidaritātes vienots politisks organisms ar savas identitātes un nacionālās ideoloģijas argumentāciju
Latviešu nācija izveidojās vācu un krievu okupāciju laikā no Latvijas teritorijā dzīvojošām tautām:zemgaļiem, kuršiem ,latgaļiem,sēļiem un lībiešiem,kad dzimtbūšanas laikos zemnieki tika pārvietoti -pirkti un pārdoti. Pēc lielā mēra epidēmijas ,kad izmira veseli novadi tas notika lielos apmēros. Jau kauguru dumpja laikā starp zemnieku vadoņiem figurē cilvēki ar vāciskiem un zviedriskiem uzvārdiem ,kas nozīmē ,ka latviešu nācijā asimilējās arī vācu un zviedru etnosu pārstāvji.Vēlāk tas tā arī ir turpinājies un latviešu nācijā ir asimilējušies dažādu tautu piederīgie ,gan leiši ,gan krievi, gan citi.
_____
ka esam nelikumīgi "okupējuši" viduslaika feodāļa zemi

Kungs hmmm nav draugos ar vēsturi un tādēļ nezina ka latvijas teritorijas pamattautas ir zemgaļi,kurši, lībieši, sēļi un latgaļi,kuru pārstāvji var būt saglabājuši savu etnisko apziņu vēl šodien.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

hmmm - autorei 04.10.2011 12:32
Domas labas. Rakstīšanas stils - drausmīgs. Skaistums un elegance ir vienkāršībā.

Mans viedoklis, kas daļējis saskan ar autores pausto.

Svarīgi ir ko mēs uzskatam par Latvijas nāciju. Pirmais variants - Latvijas nācija ir tikai etniskie latvieši.

Otrais - Latvijas nācija ir Latvijas valstij lojāls cilvēku kopums un to etniskā izcelsme var būt dažāda. Tātad pie Latvijas nācijas būtu jāpieskaita gan šeit dzīvojošie latvieši, līvi, krievi, čigāni, ebreji utt.

21.gadsimtā uzsvērt tieši etnisko izcelsmi ir arhaisms. Ir vēsturiski, tiesiski un laikmeta garam atbilstoši argumenti.

1.Vēsturiskais arguments
Nācijas izpratne etniskajā nozīmē veidojās, apmēram, 18.gadsimta beigās un 19.gadsimta sākumā (par termiņiem ir arī citi viedokļi). Interesanti, ka, piemēram, vācu nacionālisms uzplauka tieši kā sadrumstaloto, mūsdienu Vācijas teritorijā esošo, vairāku desmitu valstiņu iedzīvotāju pretstāvēšana Napolionam Bonapartam. Savukārt, mūsdienu Itālija radās šīs teritorija iedzīvotājiem atbrīvojoties no Austrijas kundzības.

Kāpēc tā? Kāpēc sadrumstalotās, savstarpējās ķildās mūždien iesaistītās valstiņas pēkšņi kļuva tik izlēmīgas un prata apvienoties nacionālās valstīs? Viduslaiku sabiedrība bija KĀRTU sabiedrība. Nebija nekādas praktiskas nozīmes jūsu etniskajai izcelsmei. Kaut arī tautību un cilšu nosaukumus lietoja, taču, daudz būtiskāk bija vai jūs esat zemnieks, amatnieks, vai muižnieks.

Viduslaiku sabiedrība bija KLERIKĀLA (balstīta ticībā Dievam) sabiedrība. Bija svarīgi, vai jūs esat katolis, pareiztīcgais, protestants, musulmanis vai jūdaists. Piemēram, jūdaistiem bija aizliegts iegādāties īpašumā zemi.

Oficiālais Viduslaiku "beigu" datums ir 1492.gada 12.oktobris, kad Kolumbs atklāja Ameriku. Pasaule mainījās lēni, bet neatgriezeniski. Pagāja "nieka" trīs gadsimti un sākoties jaunākajiem laikiem (bieži datē ar Lielo Franču revolūciu 1789.gadā) priekšplānā aizvien vairāk parādījas tā saucamā "pilsonība". Tirgotāji, baņķieri, arī veiksmīgi amatnieki un vēlāk - rūpnieki, pieteica nāves spriedumu kārtu sabiedrībai. Starpcitu, bieži vien pat ļoti burtiskā veidā - karaļu galvas ripoja. Tieši šajās revolūcijās arī dzima etniskais nacionālism.

Uzņēmīgie pilsoņi, bija gatavi ne vien ražot preces un miermīlīgi tirgoties, bet arī karot. Karot par jauniem tirgiem, par jaunām izejvielām. Karot, lai iznīcinātu konkurentus. Karot vienkārši tāpat, lai varētu klaji laupīt. Saukļus, "par karali", "par Kristu" nomainīja uz "par Franciju", "par Vāciju", "par Britu impēriju" (angļi, gan ir paturējuši tiesību krist "par karalieni" arī šodien). Karojošās nometnes, no Viduslaiku, feodālajām sadrumstalotajām "valstelēm" bija pārvērtušās par - super lielvalstīm - ar līdz šim vēsturē neredzētu resursu koncentrāciju un gana pragmatisku ideoloģiju - esmu vācietis (dānis, zviedrs, polis, francūzis utt), man ir jādzīvo savā valstī, pēc iespējas mazāk jāpērk importa preces un pēc iespējas vairāk jātirgo savējās (tā saucamā merkantilisma teorija). Un jo vairāk būs vāciešu un mazāk franču, dāņu utt, jo es dzīvošu labāk.

Šajā laikmetā dzima daudz ļoti "interesantu" teoriju par attīstītajām nācijām un mežoņu tautām. Atrasti "lieliski" pamatojumi, kāpēc ASV brīvības nācija var ekspluatēt nēģerus. Kāpēc Britu impērijai ir lemts kādreiz pārņemt savā pārvaldībāvisu Zemeslodu. Starpcitu, tie, kuri ir, tiešām, lasījuši Kārli Marksu, nevis tikai dzirdējuši atstāstījuma atstāstijumus, zin, ka viņš bija varbūt pat lielāks rasists par A.Hitleru. Paradoksāli, taču, tieši K.Markss uzskatīja, ka tik neattīstītā valstī, ar tik rasistiski nepilnvērtīgu tautu kā Krievija, uzbūvēt komunismu ir principiāli neispējami (Markss slāvu tautas uzskatīja par zemākā līmeņam tautām).

Tikai pēc diviem pasaules kariem, attīstoties jaunajām komunikāciju tehnoloģijām, nojaucot tirdzniecības barjeras (Eiropas Savienība, Pasaules tirdzniecības organizācija), izveidojoties mūsdienu cilvēktiesību izpratnei un izveidojoties tā saucamajai globālajai pasaulei, izmainījās arī valsts nācijas izpratne.

Francūži ir visi etniskie franči un alžīrieši. Tas nekas, ka pat ādas krāsa atšķirīga. Nu, un? Francija, kad zaudēja kolonijas, pieņēma šādu vēsturisku lēmumu un starp dažāda etnosa cilvēkiem ielika lielu VIENĀDĪBAS zīmi.

ASV vēl 60.jos gados nēģeriem bija ierādītas pat individuālas toaletes. Bet šodien - pamēģiniet kādu melnādainu ASV iedzīvotāju nosaukt nepieklājīgajā vārdā "nēģeris".

2.Tiesiskie argumenti.
te uzrakstīšu kaut kad vēlāk. Slinkums.

3.Laikmeta gars.

21.gadsimtā vairs neeksistē tās sociāl-ekonomiskās attiecības, kuras bija aktuālas nacionālu valstu rašanās brīdī. Pareizāk sakot, šādu sociāl-ekonomisku attiecību pastāvēšana tiek uzskatīta par slikto stilu. Agresīvie iekarošanas kari, koloniju sagrābšana, tirgus protekcionisms, cilvēktiesību apspiešana šodien tiek uzskatīts par kaut ko mežonīgu un apkaunojošu.

Protams, viedokļi dalās. Domāju, katrs ir lasījis apcerējumus, par to, cik labi ir aizsargāt savu uzņēmējusu un cik slikti ir amerikāņi, kuri nekaunīgi, demokrātijas aizsegā, karo par tik vērtīgo naftu. Dažbrīd šie argumenti šķiet loģiski un pat daļēji pieņemami. Taču galvenais mūsdienu sabiedrības attīstības virziens ir izteikti viennozīmīgs - atvērta sabiedrība, pasaule bez robežām, brīva tirdzniecība, brīva ceļošana utt.

Šādā 21.gadsimta atvērtajā sabiedrībā etniskajai izeclemei ir liela kulturvēsturiska nozīme. Tā tiek cienīta, piemēram, ES oficiālās valodas ir visu dalībvalstu valstu valodas, uz EIRO ir gan kopējā ES simbolika, gan katrai dalībvalstij specifiskā. Tā ir nodeva kulturai, jo tai joprojām ir vērtība.

Taču etniskajai izcelsmei vairs nav (pareizāk, nevajadzētu būt) nozīmes politiksu, valstisku, starptautisku lēmumu pieņemsānā. Nozīme ir tikai idejas skaistumama, jūsu personīgajām spējām un labumam, ko jūs ar savu darbu un iniciatīvu spējat sniegt sabiedrībai. Valstīs, kuras garantē cilvēktiesību ievērošanu, nav vajadzības pēc etniskās nācijas. Tajās daudz lielāka vērtība ir katra cilvēka, neatkarīgi no viņa tautības, lojalitātei pret savu valsti - piederības sistēma pie konkrētas iedzīvotāju grupas, gatavība maksāt nodokļus, neprovocēt konfliktus utt.

Un mīlestību pret savu valsti, katrs var paust pat pavisam atšķirīgā veidā. Jā, Latviju var mīlēt gan 16.martā, gan 9.maijā. Vēstures jautājumi, tie ir tikai vēstures jautājumi, kuru nozīme bieži ir pārpīlēti pārvērtēta. Dinozauri, pirmatnējā kopiena, senie laiki, viduslaiki, jaunie laiki, jaunākie laiki, mūsdienas - vēsture ir kaut kas tāds kas MAINĀS un mēs šo vēsturi varam MAINĪT katru dienu. Kā vien gribam. Nedomāju, ka ir vērts meklēt "vēsturisko taisnīgumu", jo tā var dīvainā veidā atklāt, ka esam nelikumīgi "okupējuši" viduslaika feodāļa zemi, un ir steigšus jāmeklē tā likumīgie mantinieki. Bet varbūt, parakties vēl dziļāk vēsturē un nolemt klonēt dinozaurus - sak, jūs bijāt te pirmie, jums ir arī tiesības dzīvot tālāk.

Latvijai etniskais latviešu nacionālisms ir ļoti kaitīgs. Paradoksāli, bet tas ir drošākais veids kā iznīcināt latviešu etnisko nāciju. Kā ar līviem? Nav latvieši, bet tāda pat "pamatnācija", kāpēc viņu valoda nav otra likumīgā valsts valoda? Nu un, ka viņu tik maz? Vai tad taisnīgumu mēra ar skaitu? Kā ar latgaļiem, var ilgi diskutēt vai latgaļu valoda ir vai nav dialekts, taču jebkurā gadījumā, arī pašā latviešu pamatnācijā nav viendabīguma.

4.Par integrācijas politiku

Ir godīgi jāpasaka, ka Latvijā 20 gadu integrācijas politika ir izgāzusies. Turpmāk ir jāatzīst, ka mēs dzīvojam DIVKOPIENU valstī. Jā, mums ir divas kopienas tā ir fakta konstatācija. Šīm abām kopienām ir jābauda vienādas politiksās tiesības, un katrai kopienai ir tiesības uz savu kultūras indvidualitāti, tai skaitā etnisko identitāti.

Integrācijas politika ir jāaizstāj ar mierīgas līdzāspastāvēšanās politiku.

Slinkums tālāk rakstīt, došos braukt ar riteni, taču, dažas domas vēl varētu papildināt un attīstīt. labāk.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

uldis 29.09.2011 20:58
1862.gada angļu imperijas ziedu laikos lords Actons ļoti centās lai imperija pastāvētu mūžīgi ,tādēļ viņš uzrakstija šo sacerējumu par plurālismu un nacionālismu ,par ko viņam piešķīra lorda pakāpi.
Bet tas bija veltīgi ,jo lorda Actona propoganda šajā impērijā dzīvojošās tautas neaturēja no nacionālās atbrīvošanas cīņām.
PSRS-krievu imperijas ziedu laikos tika ļoti propogandēts sociālistiskais internacionālisms,lai mazinātu pakļauto tautu tieksmi pēc nacionālās neatkarības ,pret okupāciju.Sociālistisko internacionālismu tatā mēdza saukt par sociālistisko"viltus"internacionālismu.
Vai lords Actons ir labāks par kādu no PSKP ideoloģijas sekretāriem,piem.Suslovu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

L. Grantiņš LRTT - www.tautastribunāls.eu 23.09.2011 21:46
Tādu muļķību var uzrakstīt tikai un vienīgi pēc labi samaksāta pasūtījuma.

Pēc šīs kundzes rakstītā sanāk, ka franči, krievi vai lietuvieši ir idioti.

Par naudu var nopirkt daudz ko, tikai ne prātu un veselību.... .

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Ieva 30.08.2011 04:35
Loti labs raksts. Elerte, manupart, ir vel viens pieradijums tam, ka intelektuali jatur talak no politikas.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Hēgelis 23.08.2011 17:07
Var gadīties, ka idejas patiešām attīstās dialektiski. Kamēr latviešu liberāļi knapi paspējuši Oksfordā izstudēt un citē 19. gadsimtu, daži labi cilvēki, aizgājuši līdz mola galam, jau nāk atpakaļ.

Skaitās, ka tā nācijas identitāte vispār ir izfantazēta konstrukcija, vai ne? Bet ja nu izrādās, ka cilvēkiem kā sugai ir veselīgāk dzīvot šādās kopienās, kas uztur kādu nebūt vērtību sistēmu? Varbūt līdzīgi kā dabā ir vajadzīga sugu dažādība, civilizācijai ir vajadzīga etnosu dažādība? Multi-dārzeņi, ilgi vārīti vienā katlā, var palikt par baigo pļuru.

Bet šī virziena spriedelējumi ir auglīgi tikai tādā gadījumā, ja pieņemam, ka visa pasaule iet uz kaut kādu brālīgo, liberālo, toleranto multi-līdzāspastāvēšanu - tad var līdz spēku izsīkumam klabināt, spekulējot par to, kādā krāsā pēc 200 gadiem būs lielākā daļa pas. iedzīvotāju, kādā valodā runās un vai svinēs Ziemassvētkus. Realitāte tomēr ir tāda, ka viena daļa h. sapiens pagaidām daudz neprāto, vai viņu etniskās/reliģiskās identitātes ir izdomātas, vai nē, viņi vienkārši močī pa līniju.

Un tad sanāk apmēram tā, ka pilnā trolejbusā iekāpj viens un saka - a nu ka celies, kas tu labāks par mani, ka sēdi? Nu neesu labāks vroģe. Nu, ja jau esi tāds liberālis, esi tik labs un pastāvi.

Enīvej, nevar jau racionāli pamatot, kam un kāpēc vajadzīgi tādi ļauži, kas 23. jūn. saka "līgo". Bet paceliet roku, kurš ir gatavs pateikt, ka nebūtu iebildumu, ja tos tizleņus svītrotu no saraksta tūlīt pat. Valsts uzdevums pagaidām vēl ir pieskatīt, lai viņas teritorijā dzīvojošie etnosi paliktu sarakstos. Un, ja krieviem ir vēl Krievija, kas no savas puses tīri labi pieskata, tad latviešiem ir tikai Latvija!

Nevienam normālam cilvēkam jau nepatīk, ja uz viņu grūsta, ja iedarbojas uz viņu ar kaut kādu VARU. Un es personīgi tīri labi varu saprast, ka kādreiz spontāni rodas vēlēšanās padzīvot lauku klusumā, nevis klausīties krievu estrādi pils. centrālajos parkos. Un kāpēc man jabūt tam pareizajam, kas neko neteix, jo skolā mācīja, ka pareizāk ir būt multi-fanam? KATRAM ir tiesības aizstāvēt to dzīves veidu, kas viņam ir tīkamākais. Kompromisi būs vajadzīgi, tur neko nevar darīt. Bet es gribu paturēt tiesības vismaz brīvi PATEIKT, kas man patīk un kas nepatīk, un lai mani pēc tam neizsmērē pa sienu un nemin kā piemēru latviešu maziskumam un atpalicībai.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Edge - Jānis Mednis 21.08.2011 23:15
Būsim reāli?! Varbūt beigsim apspriest utopijas un fantazēt par Maskavas vai krievu kopienas vēlmi pārcelties no 2011.g. uz 1991.g. ? Jēgsaturīgāk būtu pievērsties esošajām reālijām - un novērtēt sekas tai daudzo latviešu vēlmei 1991.g. atgriezt 18. novembra republikas laikus/Ulmaņlaikus. Starp citu, prezidents Bērziņš fantāzijās un utopiju apspriešanās neielaižās - '' (..) "Ja represiju rezultātā zuda mums apmēram 200 tūkstoši cilvēku, Latviju šajos iepriekšējos gados atstāja 300 tūkstoši apmēram, tad nākamajos 20 gados prognoze ir, ka atstās Latviju vēl vismaz tikpat kopā.(..) "Jūs saprotiet, ja vēl Latviju atstās šis te skaitlis - ap 500 tūkstoši - tuvākajos divdesmit gados, tad mums būs dažas lielas pilsētas, dažas spožas mazpilsētas un nekas vairāk. Tas jautājums ir, kā mēs attīstīsim Latvijas laukus''. http://zinas.nra.lv/latvija/politika/54069-berzins-solijumi-...

- Ko Oksfordas, Kembridžas, Stenfordas u.c. prestižo Rietumvalstu augstskolu diplomu īpašnieki var ieteikt ? Kā to globalizācijas/amerikanizācijas sērgu mazināt ?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jānis Mednis 21.08.2011 22:36
Autorei izdevies samērā precīzi raksturot starpnacionālo stāvokli Latvijā. Trūkums tikai tas, ka nav pievērsta uzmanība politiskām atšķirībām starp kopienām. Krievu kopiena piņēmusi Maskavas politisko doktrīnu, kura neatzīst 1918.g. LR tiesisko nepārtrauktību un pēc būtības vēlas konstitucionālu apvērsumu, pārceļot LR sākumu uz 1991.g. Šajā gadījumā, protams, nav vairs jēgas kaut kādām "vadošām" nācijām, valodām vai pilsonībai. Tad arī varētu runāt par "pilsonisko" integrāciju Oksfordas, vai kādā citā Rietumu stilā.
Pašlaik tā ir tāda pati utopija kā Ēlertes piedāvājums. Nedomāju, ka šobrīd vispār iespējama intergrācija, pat reālu tās modeļu izstrāde. Lai to varētu sākt," jānoņem" ārējais spiediens no Krievijas un arī ES puses. Latvieši, jūtot šādu spiedienu, tam instinktīvi pretojas, jo jūtas iesaistīti pasaulē neaprobētā eksperimentā, kura beigas viņiem var būt ļoti, ļoti bēdīgas. Neviens jau pat nemēgina dot kādas konkrētas garantijas, bet par nākotni runā kā savulaik par gaišo nākotni - komunismu.
Simptomātisks ir E. Sprūdžam "izsprukušais": - vispār nerunāt par integrāciju, jo tas šķeļot sabiedrību. Tā vietā - nedalīt sabiedrību krievos un latviešos. Komiski gan iznāk - runas vien par integrāciju šķeļ jau sašķeltu sabiedrību un klusēšana ir garantija integrācijai.
Šādi domu graudi liecina, ka nopietni par integrāciju nemaz nav domāts, palaists garām brīdis, kad Krievija vēl nebija skaidri noformulējusi savu Latvijas politiku. Tāpēc, domāju, ka diskusijas par integraciju vēl priekšā. Un kā par jebkuru ielaistu, sasāpējušu problēmu tās nu nebūt nebūs no vieglajām.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Haris 21.08.2011 18:16
Vai Oksfordā skolojies muļķis ir bīstamāks par muļķi, kuram tikai vidusskolas izglītība? Šķiet, ka jā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Edge - Vidzemnieks 19.08.2011 14:09
Kas tie ''mēs'', kas ar katru dienu aizvien mazāk domā latviski ? Kādas sērgas skartie? Nomadu/mankurtu civilizācijas pārstāvji, kam kabatā vismaz divu valstu pases? Vai, varbūt, I.Ziedoņa dzejolī par ' kurkuļi un klimpu' aprakstītie bērni? Tas ir slavējami, ka vidzemnieki strādā daudz un centīgi, taču vajag arī kādu pauzi paņemt - citādi smadzenes pārkarsīs....

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Vidzemnieks - portāls "politika" 19.08.2011 11:24
Paldies Ditai! Beidzot viena prātīga doma integrācijas jautājumā, un cilvēcīga argumentācija. Protams, mums latviešiem, kas 20 gadus cenšamies reanimēt zaudēto suverenitāti, un esam atkal to pazaudējuši kapitālistiskajā ekonomikā, ir ļoti grūti pieņemt vispārcilvēciskās patiesības kā savas domāšanas(,) kultūras un integrācijas pamatu. Jo tikai uz nacionāla pamata veidojas vispārcilvēciskais. Bet valoda nav un nevar būt integrācijas pamats. Tā ir saskarsmes līdzeklis, nevis mērķis. Un tikai pēc tam kultūras nesējs. Saskarsmes mērķis ir atrast veidu kā efektīvāk risināt to vai citu kopīgu praktisku uzdevumu.
Valoda veidojas un pārveidojas praktiskās dzīves situācijās. Primārais valodā ir izteikumu cilvēciskā jēga nevis nacionālā vai lingvistiskā forma. Vārdu trāpīgums ir noteicošais saskarsmē – arī latviešu un krievu saskarsmē. Koplietošanā ieviešas tie vārdi un apzīmējumi, kas labāk un īsāk izsaka lietas būtību. Tāpēc integrācijas pamatā ir praktiskās rīcības saskaņojums nevis vienādu vai to pašu vārdu lietojums. Ja latviskā ekonomika un latviskā kultūra būtu mūsu valsts pamats tad arī latviskā valoda veidotos kā noteicošā. Taču mēs ar katru dienu vairāk strādājam un domājam angliski. Kopīgais veidojas darbu un domu sabiedriskajā nozīmībā nevis individuālajā uzpūtībā vai urrāpatriotismā.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Edge 17.08.2011 22:03
p.s.s.

Laiks DOMĀT nacionālistu kungi un dāmas?! Process notiek...

"DnB NORD Bankas" ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš:''(..) Liela daļa patlaban apdzīvotu vietu nākotnē vienkārši beigs pastāvēt. Cilvēkiem aizbraucot no vecām koka mājām laukos, tās ļoti drīz kļūst neapdzīvojamas. Tas pats notiks ar padomju laikos celtajiem silikātķieģeļu daiļumiem pie fermām. Jau iepriekš biju domājis — kad pienāks tas brīdis, kad redzēšu pirmo sabrukušo sociālisma laiku daudzdzīvokļu māju, un šopavasar tas pirmo reizi notika, bija interesanta sajūta. Tajā pašā laikā pilsētās, kurās ir dinamiska attīstība, nekas īpaši tukšs nepaliek, īres cenas Rīgā ir visnotaļ atbilstošas tam, ko šeit var nopelnīt. Tātad palikušais iedzīvotāju kopums koncentrēsies pievilcīgākajās pilsētās un to apkārtnes privātmāju rajonos, bet agrāk apdzīvotajās lauku teritorijās būs intensīvās lauksaimniecības plašumi vai meži''.
http://www.diena.lv/sabiedriba/zinas/strautins-iedzivotaju-s...

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Edge - ega 17.08.2011 21:58
Vai tad Oksfordā nav desmit baļļu vērtēšanas sistēma? Starp citu, pirmajā vietā rietumniekiem (high society) vienmēr ir darbs/karjera - palasiet VVF atklāsmes, kā mūsu bij. prezidente tika pie pirmā doktora grāda 1965.gadā. Raksts labs - īpašiem tiem, kas vēlas apjēgt to virzienu, kurā Latvija tiek virzīta - un tos rezultātus, kurus ieplānots sasniegt.

p.s.

Politika.lv iesaku arī kādu Rowan University profesores Ievas Zaķes rakstu publicēt - varbūt, nacionālisti, apjēgs vismaz to pašu par sociālās evolūcijas OBJEKTĪVAJIEM procesiem, ko mūsu senči letgaļi (intuitīvi ) spēja jau 13.gs. ?
http://users.rowan.edu/~zake/

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

ega 17.08.2011 17:53
Tu labi mācies,Monika,tai Kembridžā,ir četrinieki,piecnieki vai vairāk ņemies ar veikalu demolēšanu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

puansons - xxx 17.08.2011 17:02
Etnisko piederību atšķirībā no dzimuma var gan mainīt.Pietiek tikai jaunībā atrasties citas valodas vidē un pēc dažiem gadiem tu sāksi domāt šajā valodā.Man liekas ka autore daļēji savu etnisko piederību jau ir mainījusi,sevišķi,ja viņas angļu valodes prasme ir tik laba,ka viņa domā šajā valodā,netulkojot turp un atpakaļ uz mātes valodu.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

puansons - xxx 17.08.2011 16:55
Prakse rāda,ka lielākajā daļā pasaules valstu pastāv valsts nācija.Autorei derētu iepazīties ar tādām aprakstošām zinātņu nozarēm,kā etnovēsture un etnoģenēze.Cik tautas ir minētas Latvijas himnā?pareizi tikai viena.Tik liels liberālisms etniskajos jautājumos iziet ārpus veselā saprāta robežām.Diez vai autore spēs savu mūžu nodzīvot Latvijā,droši vien viņa piedrēs pie tām sporām ,ko etnoss izkaisa pasaules telpā,lai tie iekļaudamies citu etnosu sastāvā,samazinātu šķelšanās varbūtību izcelsmes etnosā!

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis - Lindai 17.08.2011 14:30
>>> No otras puses raugoties, kad politiskās un rīcībpolitkas diskusijas karalis ir non-issue, vai nav naivi gaidīt citādu rezultātu?
====
Es nesapratu metaforu - kas te ir "rīcībpolitikas diskusijas karalis" un kas ir "non-issue"?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

stalins 17.08.2011 13:39
Visticamaak Lavijaa izvairiisies no Francijas noikumiem.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Linda 17.08.2011 13:19
Ir valstis, kurās labu politiku nevar uzbūvēt, jo trūkst prasmju un ticamu datu. Mums netrūkst ne viena, ne otra, bet tik un tā izvēlamies mītu realitātes vietā. No otras puses raugoties, kad politiskās un rīcībpolitkas diskusijas karalis ir non-issue, vai nav naivi gaidīt citādu rezultātu?

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Aleksis 17.08.2011 12:15
>>> Pēdējo gadu visagresīvākie un bezjēdzīgie minoritāšu apspiešanas gadījumi Eiropā — minaretu celšanas aizliegums Šveicē un galvassegu aizliegums Francijā — Rietumos ir izpelnījušies iesauku muslim-bashing
====
Var strīdēties par šo ierobežojumu pamatotību katrā konkrētajā situācijā, bet nekāda "muslim-bashing" tur nav.

Par galvassegām stāsts ir nedaudz citāds - ir aizliegti vienīgi tie galvassegu paveidi, kuri aizsedz seju. Tas šķiet pamatoti - it īpaši ņemot vērā neseno dienu notikumus Londonā. Lielais vairums musulmaņu sieviešu apsien lakatiņus, kuru nēsāšana publiskajā telpā ir pilnīgi likumīga un atzīstama, turklāt plaši izplatīta ne vien musulmaņu vidū vien. Savukārt minareti - tas ir regulējums, kas vairāk attiecas uz arhitektūru nevis uz cilvēkiem. Islāma ticīgajiem ir vajadzīgas mošejas - īpaši iekārtotas lūgšanu telpas. Minareti, no kuriem 5-reiz dienā pa skaļruņiem aicinātu uz lūgšanu nav pat vairākās zemēs ar musulmaņu iedzīvotāju vairākumu. Pravieša dzīves laikā minaretus vēl nebūvēja.

Atsevišķajam cilvēkam vai ļaužu grupai varbūt gribas būvēt minaretu, bet ir vērts padomāt par to, vai tas tiešām veicina pilsētas kopskatu un citu tās iemītnieku labsajūtu. Visā pasaulē pastāv zonējuma noteikumi - ierobežojumi par to, kur un kādas būves ir atļautas. Varbūt arī ir vēlme staigāt ietinušamies melnā no galvas līdz kājām, atstājot sietiņu vai šauru spraudziņu acīm - bet ir jāpadomā arī par tiem, kuri šādā pilsētā nodrošina sabiedrisko kārtību.

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

jr 17.08.2011 12:11
Nu ļoti nekvalitatīvs raksts. Dažkārt, domas plūsmas secīguma vārdā nav vērts lietot izteicienus kā "ir lieki piebilst, ka [šeit seko dramatisks secinājums kuram nav īsti loģiskas argumentācijas]".
Kaut gan kopējo domu var tvert un pat daļēji piekrist. Tomēr pieeja kā tāda ir visai neproduktīva. Ēlerte nenodarbojas ar semantiku katru reizi kad atver muti un meklēt viņas sacītajā precīzas un skaidras definīcijas ir vienkārši muļķīgi.

Saistītie raksti
Nerotiska integracija

Neirotiskā integrācija 28 Autors:Ivars Ījabs

Latvietis%20pareizais

Latvietis pareizais 41 Autors:Sanita Upleja

Citi autora darbi