Eksperti ir pozitīvi novērtējuši izveidoto aktivitāšu platformu sabiedrības saliedēšanai, un uzver, ka intensīvākais darbs ir tikai priekšā. Saliedētības programmas izstrāde tika uzsāka pēc Ministru prezidenta 2012. gada 21. februāra rezolūcijas, kas bija kā reakcija uz krievu valodas referendumu. Programmas galvenais mērķis ir sekmēt saliedētu un iekļaujošu sabiedrību un stiprināt nacionālo identitāti Latvijā.

Oficiālais avots