Atslēgvārdi:

Ekonomiskā atdeve no augstākās izglītības Latvijā

  • Autors:Aleksejs Šņitņikovs, PROVIDUS Sabiedriskās politikas analīzes stipendiāts
  • Organizācija:Sorosa fonds - Latvija
  • Gads:2002
  • Valoda:latviešu

Izmantojot cilvēkkapitāla teorijas pieeja augstākās izglītības pētīšanā, analīzes mērķis ir novērtēt, vai indivīdu un valsts līdzekļu ieguldījumi augstākajā izglītībā nepārsniedz iespējamos ieguvumus no tās.

Iesaki citiem:

Pētījumā izmantota izmaksu-ieguvumu analīzes metode (cost-benefit analysis) un konkrēti sociālās un privātās apgrieztās atdeves kalkulācijas metodika (reverse social and private rate or return). Tās pielietošanas rezultātā tiek noskaidrots, kāda bruto un neto alga būtu jāsaņem maģistratūras beidzējam, lai attaisnotu valsts vai indivīda privāto līdzekļu ieguldījumu augstākajā izglītībā (dažādās bakalaura un maģistra studiju programmās).

Konkrēti pētījumā tiek analizēti divi gadījumu tipi. Apgrieztā sociālā atdeve (reverse social rate of return) no maģistra izglītības aprēķināta gadījumam, kad indivīds studē par valsts līdzekļiem gan bakalaura, gan maģistra programmas dienas nodaļā LU un RTU, un studiju laikā nestrādā. Apgrieztā privātā atdeve (reverse private rate of return) no maģistra izglītības tika aprēķināta gadījumam, kad indivīds pie iepriekš minētajiem apstākļiem studē par saviem līdzekļiem.

Aprēķinu rezultāti ļauj salīdzināt algas, ko pašreiz saņem vecākie speciālisti dažādās darbības jomās (dati no Centrālās Statistikas pārvaldes 2001. gadā veiktā Profesiju apsekojuma) ar algām, ko vajadzētu saņemt bakalaura un maģistra programmu absolventiem, lai viņu vai valsts ieguldītie līdzekļi izglītībā atmaksātos.

Par pamatu ņemot statistikas datus par pašreizējām speciālistu algām sabiedriskajā un privātajā sektorā, pētījumā secināts, ka, saglabājoties pašreizējām tendencēm, augstākajā izglītībā ieguldītie valsts līdzekļi neatmaksājas, savukārt indivīdi savus līdzekļus nezaudēs.


Ekonomiskā atdeve no augstākās izglītības Latvijā

(Pievienotais failspdf)

Iesaki citiem:

Saistītie raksti
Citi autora darbi