Eiropas Savienības 2002.gada ziņojums par cilvēktiesībām

  • Organizācija:Eiropas Savienības Padome
  • Gads:2002
  • Valoda:angļu

Vispusīga ES cilvēktiesību politikas analīze. Ziņojumā apskatīti gan ES iekšējie cilvēktiesību instrumenti, gan arī aktivitātes, kas izriet no valstu dalības citas starptautiskās cilvēktiesību organizācijās. Ziņojumā liela uzmanība veltīta ES ārējai politikai un starptautiskajai lomai, taču apskatīta arī cilvēktiesību situācija un aktuālās problēmas ES iekšienē, piemēram cilvēku tirdzniecība, rasisms utt.

Iesaki citiem:

EU Annual Report on Human RIghts, 2002

(angliski, PDF, 1279 KBpdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi